Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

Thopaz+ gör det möjligt för vårdpersonal att ta välgrundade beslut baserade på exakta dränagedata.


Kontakta en expert

Kompakt, lätt, bärbar enhet med smidigt bärhandtag

Erbjuder oavbruten dränagebehandling i vårdmiljöer, inklusive sådana utan tillgång till ett centralt vakuumsystem, vilket gör att det kan användas på tillfälliga behandlingsavdelningar för covid-19-patieneter eller för icke-covid-19-patienter som flyttas från avdelningar som görs om till särskilda covid-19-avdelningar.

Uppladdningsbart litiumjonbatteri

Tack vare den långa batterilivslängden kan patienter röra sig fritt på sjukhuset och enkelt transporteras samtidigt som effektiv dränering kan upprätthållas.

Digital skärm

 • Digital spårning av flödeseffektivitet och luftläckagetrender över tid.
 • Möjliggör tillförlitlig övervakning av patientstatus och gör det enkelt för vårdpersonalen att fatta tidiga beslut baserat på objektiva realtidsdata.

Dubbellumenslang

 • Säkerställer att sugning bara sker när det behövs.
 • Finns med enkel koppling eller Y-koppling och i tre olika storlekar.

Systemstatusmeddelanden

Inbyggda vägledningar underlättar felsökning på plats vilket ger ökad användarvänlighet.

Behållare för engångsbruk

 • Löstagbar behållare med volym på 0,3 liter, 0,8 liter eller 2 liter möjliggör säker och enkel uppsamling av vätska.
 • Korskontaminering förhindras genom att behållaren har ett inbyggt hydrofilt filter från POREX® som skyddar mot överströmning och bakterier. Modeller med förtjockningsmedel finns som tillval för att minska risken för spill och därmed skydda personalen.

Hygieniskt system som är enkelt att rengöra

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

Medelas Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling. I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar. Kliniska data har visat att Medelas thoraxdränagesystem förbättrar resultaten av behandlingen och ger en effektivare vård.

doctor_lim

"The use of Thopaz+ can take the surgeon beyond the 24 hour limit for drain removal, using criteria in minutes rather than days. It also facilitates safe day-case thoracic surgery and is an essential component of a modern thoracic surgery programme"

Professor Eric Lim MB ChB MD MSc FRCS(C-Th)Consultant Thoracic Surgeon, Royal Brompton Hospital Professor of Thoracic Surgery, Imperial College London
Dr Sihoe testimonial picture

"Thopaz+ allows complete patient mobility and independence while the chest drain is still in situ, thereby realizing the full potential of the minimally invasive surgery we are performing"

Dr. Alan SihoeClinical Associate Professor, Department of Surgery, The University of Hong Kong
Dr Pardita testimonial picture


"Our experience with Thopaz+ has completely changed our patient's monitoring, allowing us to know their status hour by hour as if we were at their side 24 hours a day. With this, we have achieved a shorter hospital stay with the maximum level of assurance at discharge "

Concepción Partida GonzálezThoracic Surgeon. University Hospital La Paz, Madrid, Spain
Dr Varela surgeon

"The use of Thopaz+ in the postoperative period of our patients healing journey, has meant a more correct digital control of blood loss and, of course, the presence and intensity of air leaks. Early ambulation has been facilitated both in the hospital and at home and has had a positive effect on a decrease in days with pleural drainage and, therefore, hospital stay."

Dr. Andrés Varela de UgarteHead of the Thoracic Surgery and Pulmonary Transplant Service. University Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, Spain.
Dr Kostas testimonial picture

"We quickly embraced the benefits of a technologically advanced device like Thopaz+. Small, light and efficient, enabling medical and nursing teams to reach confident decisions about chest tube management and chest tube removal"

Mr. K. Papagianopoulos MMED THORAX, MD (Cth)Senior Consultant Thoracic Surgeon, St James University Hospital Honorary Senior Lecturer, Leeds University, Leeds, United Kingdom

"With digital drainage systems decision making is more objective, easier and more secure. They reduce the time you leave the drain in as well as the hospital time. So the costs are reduced for both patients and health institutions."

Dr. Ramon ArreolaPresidente del Colegio de Cirujanos de Tórax y Cardiovascular del Estado de Jalisco VicePresidente de la Sociedad ERAS CVT México

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) rekommenderar Thopaz+ för hantering av thoraxdränage.

save_money

Kostnadsbesparingar på upp till 550 GBP (703 USD) per patient

shortens_hospital_stay

Kortare sjukhusvistelser tack vare förkortade behandlingstider med thoraxdränage

improves_safety

Förbättrar säkerheten för patienter med thoraxdränage.

 • På nationell nivå väntas användandet av Thopaz+ leda till besparingar på cirka 8,5 miljoner GBP i England. Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
 • Thopaz+ förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
 • Thopaz+ förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
 • Thopaz+ förbättrar patientrörligheten.
 • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränage.

Thopaz+ i användning

Medela thoraxdränage Thopaz plus i bruk
Bättre resultat och effektivare vård – kliniskt bevisat

Thopaz+ gör det möjligt att applicera ett optimalt tryck vid postoperativ thoraxdränagebehandling och ger en objektiv och tillförlitlig övervakning av patientens status. Som ett resultat av detta kan vårdtiden på sjukhuset minskas med åtminstone 1 dag (1, 2, 6, 7) vilket även minskar vårdkostnaderna i motsvarande mån (1–5).

Ska du installera ett Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem?

Besök ett bibliotek fullt av resurser som guidar dig genom inställning, användning och felsökning

Videoguider
Tillbehör och engångsartiklar
Nedladdningar

Filmerna har endast producerats i demonstrationssyfte, och ersätter inte på något sätt bruksanvisningen.

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

1/4

Medela Thopaz+ teknisk utbildning

Korta och enkla installations- och utbildningsfilmer som ger dig den trygghet och de kunskaper du behöver för att arbeta med Thopaz+.

Medela Thopaz+ teknisk utbildning

Medela Thopaz+ teknisk utbildning

2/4

Medela Thopaz+ utbildning för operationspersonal

Medela Thopaz+ användarspecifik utbildningsvideo för operationspersonal.

Medela Thopaz+ utbildning för operationspersonal

Medela Thopaz+ utbildning för operationspersonal

3/4

Medela Thopaz+ utbildning för postoperativa enheter.

Medela Thopaz+ användarspecifik utbildningsvideo för utbildning för intensivvårdsenheter och -avdelningar.

Medela Thopaz+ utbildning för postoperativa enheter.

Medela Thopaz+ utbildning för postoperativa enheter.

4/4
Medela Thopaz behållare 300 ml

Engångsbehållare

Finns i storlekarna 300 ml, 800 ml och 2 l för optimerat dränage och för att minimera mängden biologiskt avfall.

Alla tre storlekarna finns med eller utan förtjockningsmedel vilket ger hygienisk och kostnadseffektiv avfallshantering av patientsekret.

Engångsbehållare

Medela Thopaz behållare 300 ml

Finns i storlekarna 300 ml, 800 ml och 2 l för optimerat dränage och för att minimera mängden biologiskt avfall.

Alla tre storlekarna finns med eller utan förtjockningsmedel vilket ger hygienisk och kostnadseffektiv avfallshantering av patientsekret.

1/7
Medela Thopaz slang med dubbel anslutningsdel

Slangar

Dubbellumenslangarna ger kontinuerlig tryckövervakning nära patientens bröstkorg så att potentiellt farliga situationer ska kunna upptäckas tidigt.

Det finns två typer av anslutningar (enkel eller dubbel) i liten, mellanstor eller stor storlek för att passa det thoraxdränage som används.

Alla anslutningar för Thopaz+-slangar har en port för att underlätta provtagning från den dränerade vätskan.

Slangar

Medela Thopaz slang med dubbel anslutningsdel

Dubbellumenslangarna ger kontinuerlig tryckövervakning nära patientens bröstkorg så att potentiellt farliga situationer ska kunna upptäckas tidigt.

Det finns två typer av anslutningar (enkel eller dubbel) i liten, mellanstor eller stor storlek för att passa det thoraxdränage som används.

Alla anslutningar för Thopaz+-slangar har en port för att underlätta provtagning från den dränerade vätskan.

2/7
Medela Thopaz dockningsstation vy från sidan

Dockningsstation

Dockningsstationen för Thopaz+ behöver normalt bara installeras en gång, och därefter kan pumpen laddas utan att du behöver hantera kablar och en extern nätadapter.

Dockningsstation

Medela Thopaz dockningsstation vy från sidan

Dockningsstationen för Thopaz+ behöver normalt bara installeras en gång, och därefter kan pumpen laddas utan att du behöver hantera kablar och en extern nätadapter.

3/7
Medela Thopaz Plus tillbehör dockningsstation

Adapter för dockningsstation för 2-litersbehållare

För att hålla 2-litersbehållaren på plats.

Adapter för dockningsstation för 2-litersbehållare

Medela Thopaz Plus tillbehör dockningsstation

För att hålla 2-litersbehållaren på plats.

4/7
Medela Thopaz hållare standardskena

Hållare med standardskena

För enkel montering av Thopaz+ på skenor, sängar eller droppställningar. Kan fästas vertikalt eller horisontellt.

Hållare med standardskena

Medela Thopaz hållare standardskena

För enkel montering av Thopaz+ på skenor, sängar eller droppställningar. Kan fästas vertikalt eller horisontellt.

5/7
Medela Thopaz universalhållare flex

Universalhållare med flexibel standardskena

Bärremmen för Thopaz+ ger patienten en enklare, bekvämare och fullt rörlig vardag.

Universalhållare med flexibel standardskena

Medela Thopaz universalhållare flex

Bärremmen för Thopaz+ ger patienten en enklare, bekvämare och fullt rörlig vardag.

6/7
Medela Thopaz och Thopaz plus bärremmar

Bärrem

Bärremmen för Thopaz+ ger patienten en enklare, bekvämare och fullt rörlig vardag.

Bärrem

Medela Thopaz och Thopaz plus bärremmar

Bärremmen för Thopaz+ ger patienten en enklare, bekvämare och fullt rörlig vardag.

7/7

Tillbehörens tillgänglighet kan variera beroende på plats. För mer information, kontakta oss 

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS NU

Referenser

1 Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov;13(5):490-3

2 Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Sep;62(6):509-15

3 Cir Esp 2010, 87(6):385-9

4 Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2009, 9(Supplement 1):S31>

5 Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015 Sep;23(7):832-8

6 Ann Thorac Surg. 2014 Aug;98(2):490-6

7 Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Oct;15(4):622-6

NICE (National Institute for Health and Care Excellence in the UK)

*ERAS (Enhanced Recovery After Surgery is a treatment program based on the best available medical science)