Thoraxdränage

Bättre resultat och effektivare vård – kliniskt bevisat

Hur kan vi hjälpa dig?

Vad är syftet med thoraxdränage?

Thoraxdränage bidrar till att upprätthålla andningsfunktionen och den hemodynamiska stabiliteten genom att avlägsna blod, vätska eller luft från områdena runt lungorna, hjärtat eller matstrupen. Genom att tillhandahålla reglerat undertryck gör thoraxdränaget det möjligt för lungorna att expandera helt – ett viktigt kliniskt mål för patienter med skador eller sjukdomar, eller för patienter som opereras och återhämtar sig efter operationer. Thoraxdränagesystem används vanligtvis i operationssalar, på intensivvårdsavdelningar och på akutmottagningar.

Vid valet av thoraxdränagesystem prioriterar många sjukhus system som erbjuder tillförlitlig och avbrottsfri dränering av brösthålan, som är enkla att ställa in, är tystgående och erbjuder avancerade övervakningsfunktioner som förbättrar thoraxdränagehanteringen. Bärbara thoraxdränagesystem erbjuder ytterligare fördelar – bland annat ett minskat behov av väggsugning, tidigare mobilisering, minskad risk för postoperativa komplikationer och kortare sjukhusvistelser.

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar. Kliniska data har visat att Medelas thoraxdränagesystem förbättrar resultaten av behandlingen och ger en effektivare vård.

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

Thopaz+, unlike analogue systems, it reliably regulates the applied pressure at the patient’s chest and digitally (and quietly) monitors critical therapy indicators. Clinical data has demonstrated that Medela’s chest drainage therapy improves outcomes and streamlines the delivery of care. The ClotStop® catheters are made of silicone, which ensures easy and safe placement in the thorax. The unique ClotStop® coating helps minimize the risk of clots sticking to the surface and therefore the occlu - sion of the catheter and increases patient comfort.

Mer än 15 år av forskning och innovationer inom området digitala dränagesystem

Omfattande kliniska och internationella erfarenheter visar hur införandet av digitala thoraxdränagesystem har gjort stort avtryck inom det medicinska området.

2019

ERAS® riktlinjer för snabb återhämtning efter lungkirurgi med stark rekommendation för digital dränage. 1

2018

NICE (en självständig organisation inom Department of Health i Storbritannien) rekommenderar Thopaz + för hantering av thoraxdränage 2. "På nationell nivå, att antas Thopaz+ förväntas spara runt £8.5 miljoner ($10.68 miljoner) per år i England".

2018

Nya AWMF S3-Leitlinie (Föreningen för vetenskapliga medicinska sällskap i Tyskland S3 Riktlinje) 3 rekommenderar digitalt dränage för primär / sekundär pneumothorax.

2016

1 000 000 patienter som behandlats med Thopaz eller Thopaz+.

2015

Kliniska data på 120 hjärtpatienter visade en effektivare vätskesamling på grund av kontinuerligt sug. 4

2014

CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health) bedömning av kompakta digitala thoraxdränagesystem. 5

2014

Data från en internationell multicenterstudie visar en signifikant minskning av behandlingstiden med thorax dränage och förkortad vårdtid. 6

2011

Thopaz vinner en brittisk patientsäkerhetsutmärkelse. 7

2011

Publicering av "Konsensusdefinitionerna ESTS, AATS och STS för att främja en evidensbaserad strategi för hantering av pleurarummet". 8

2008

Robert J. Cerfolio, thoraxkirurg och tankeledare bekräftar fördelarna med Thopaz efter lungresektion. 9

2007

Första patienten med Thopaz.

2005

Introduktion av Santhora Thoraxdränagesystem.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) rekommenderar Thopaz+ för hantering av thoraxdränage.

save_money

Kostnadsbesparingar på upp till 550 GBP (703 USD) per patient

shortens_hospital_stay

Kortare sjukhusvistelser tack vare förkortade behandlingstider med thoraxdränage

improves_safety

Förbättrar säkerheten för patienter med thoraxdränage.

  • På nationell nivå väntas användandet av Thopaz+ leda till besparingar på cirka 8,5 miljoner GBP i England. Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
  • Thopaz+ förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
  • Thopaz+ förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
  • Thopaz+ förbättrar patientrörligheten.
  • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränage.

Kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS NU

Referenser

1 Batchelor TJP, Rasburn NJ, Abdelnour-Berchtold E, et al. Guidelines for enhanced recovery after lung surgery: recommendations of the enhanced recovery after surgery (ERAS®) society and the european society of thoracic surgeons (ESTS). Eur J Cardio-Thorac Surg. 2018. [Epub ahead of print]. doi: 10.1093/ejcts/ezy301.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30304509  

2 NICE Guidance MTG37: https://www.nice.org.uk/guidance/MTG37

3 AWMF S3-Leilinie: Diagnostik und Therapie von. Spontanpneumothorax und postinterventionellem Pneumothorax http://www.awmf.org/fileadmin/user_upload/Leitlinien/010_Thoraxchirurgie/010-007ag_S3_Spontanpneumothorax-postinterventioneller-Pneumothorax-Diagnostik-Therapie_2018-03.pdf

4 Barozzi, L. et al., 2015: Do we still need wall suction for chest drainage? J Cardiovascular Surgery.2015;56(Supp.1)102.

5 Rapid Response Report: Compact Digital Thoracic Drain Systems for the Management of Thoracic Surgical Patients: A Review of the Clinical Effectiveness, Safety, and Cost-Effectiveness . https://cadth.ca/sites/default/files/pdf/htis/dec-2014/RC0590%20Compact%20Digital%20Thoracic%20Drain%20Final.pdf

6 Pompili, C. et al., 2014: Multicenter International Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage SystemsAnn Thorac Surg. 98: 490–497.

7 Read https://www.medela.co.uk/healthcare/news-events/news/medela-wins-bbh-award

8 Brunelli, A. et al., 2011: Consensus definitions to promote an evidence-based approach to management of  the pleural space. A collaborative proposal by ESTS, AATS, STS, and GTSC.  Eur J Cardiothorac Surg.: 40(2):291-7.

9 Cerfolio, Robert J. et al., The Benefits of Continuous and Digital Air Leak Assessment After Elective Pulmonary Resection: A Prospective Study.The Annals of Thoracic Surgery , Volume 86 , Issue 2 , 396 - 401.