Mer än 50 års erfarenhet av medicinsk vakuumtillämpning

Medela Healthcare är global tillverkare av medicinska vakuumlösningar vilka är betrodda av vårdpersonal över hela världen.

How can we help you?

Medela bevakar noggrant COVID-19 (coronavirus) situationen runtom i världen och råd från Swiss Federal Office for Public Health, World Health Organization (WHO), the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och sjukvårdsmyndigheter i olika drabbade länder för att säkra hälsan hos Medela's anställda, sjukvårdspersonal och patienter.

Som ledande tillverkare av Elektrisk Sugutrustning & Mobila Thoraxdränagesystem är Medela engagerad i att göra allt vi kan för att underlätta för våra kunder och sjukvårdspersonal vid aktiviteter som orsakats av COVID-19 (coronavirus).

Luftvägsbehandling av COVID-19 kritiskt drabbade bör vara:

Säker – för personal och patienter.

Korrekt – undvika fel som kan leda till komplikationer

Snabb – i rätt tid, utan brådska eller fördröjning.

Mobil – för att nå patienter var de än får vård

Produkttillgång och kontinuitet i verksamheten:

Just nu får vi in många och brådskande beställningar av våra medicinska vakuumpumpar i hela världen. Medela arbetar för att öka upp produktionen och distributionen för att möta era behov.

För brådskande förfrågningar, kontakta vårt lokala försäljningskontor eller fyll I detta online formulär.

 

Vi kommer att tredubbla tillverkningen av våra system för luftvägssugning, kirurgisk sugning och thoraxdränage.

Eftersom sjukhus världen över nu strävar efter att utöka sin kapacitet och inrätta tillfälliga vårdinrättningar har efterfrågan på våra bärbara pumpar för luftvägssugning och kirurgisk sugning samt våra bärbara digitala thoraxdränagesystem ökat avsevärt. Våra enheter för kirugisk sugning är utrustade med särskilda virusfiltersystem och våra bärbara enheter spelar en avgörande roll genom att erbjuda sugning och dränering på platser där det inte finns tillgång till centrala sjukhusvakuumsystem. Vi gör allt vi kan för att uppfylla dessa brådskande behov och arbetar på att så snabbt som möjligt tredubbla vår tillverkningskapacitet. 

För brådskande förfrågningar – ring ditt lokala försäljningskontor eller fyll i detta onlineformulär

Medela är beredd att hjälpa till med Luftvägs & Kirurgisk sugning samt Thoraxdränage system

Kontakta Oss nu