Så här minskar du risken för korskontamination av virus på medicinska vakuum sugpumpar med hjälp av virus- och bakteriefilter

Bakgrund

  • Följande virustyper räknas som coronavirus: SARS-CoV (2003); HCoV NL63 (2004); HKU1 (2005), MERS-CoV (2012); SARS-CoV-2 (2019) sjukdomens namn enligt WHO: COVID-191
  • Alla virus nämda ovan är ungefär 0.12 µm i diameter
  • Medelas virusfilter har testats med testbakteriofag Phi X17 4 med en diameter på ungefär 0.036 µm
  • Filtreringseffektiviteten för Medela-virusfilter är större än 99.99984 % (= sannolikheten är att  <1 virus av 1 000 000 går igenom filtret)

Detta innebär att användning av Medela-pumpar tillsammans med Medela virus -och bakteriefilter effektivt kan förhindra korskontaminering av coronavirus.

  • OBS: Medela bakteriefilter kan förhindra korskontaminering av bakterier (med en diameter på 0,8 till 1,2 um). Medelas bakteriefilter kommer emellertid inte att vara tillräckliga för att filtrera och följaktligen inte förhindra korskontaminering med SARS-CoV-2.
  • Ytterligare information: Enligt NBC-rapporten2 rekommenderar CDC (Centers for Disease Control and Prevention) användning av masker (vilka filtrerar partiklar med en storlek på 0,3 mikron) som virusskydd.
200226_PVS_Filters_Graph_Particles Covered by Filters Overview

Referenser

1 The Editors of Encyclopaedia Britannica. Coronavirus. Virus Group. 2020. Internet: https://www.britannica.com/science/coronavirus-virus-group (retrieved 16.03.2020).

2 Edwards E, Miller SG. What ist he coronavirus? Here’s what we know about it. 2020. Internet: https://www.nbcnews.com/health/health-news/what-new-coronavirus-n1119081 (retrieved 16.03.2020).