Fallstudie: Byta bärbart NPWT-system – så sätter Medela nya standarder för service och support

Vårdrelaterade utmaningar ger upphov till förändringar

En erfaren sår-, stomi- och kontinenssköterska (”Jane”) var redo för en förändring. De bärbara enheterna för sårbehandling med negativt tryck (NPWT) på hennes vårdinrättning skapade vårdrelaterade utmaningar som behövde hanteras. Funktionsfel på pumpar, igensatta slangar och buller störde patienter och personal och gjorde sårbehandlingsarbetet stressigare och mindre behagligt. Sjuksköterskorna på Janes vårdinrättning ville hitta ett NPWT-system som kunde ge konkreta resultat med färre komplikationer. När Medela kontaktade Janes team med ett annat alternativ – Invia Liberty™– var Jane och hennes medarbetare därför mycket villiga att testa andra NPWT-system.

Förutsättningarna

Case Study: Changing Portable NPWT Systems

Janes vårdinrättning är ett sjukhus för akut rehabiliteringsvård med cirka 250 sängar, beläget i USA. De patienter som skrivs in här har vanligtvis drabbats av traumatiska skador som hjärnskador, ryggmärgsskador, brännskador eller andra akuta tillstånd, och kommer till Janes vårdinrättning efter sjukhusvistelser och akutvård. Här vårdas också flera patienter med kroniska tillstånd, exempelvis cancerpatienter. Många av patienterna behöver akut eller kronisk sårvård, vilket gör Janes roll – och den teknik som teamet använder för att underlätta sårläkningen – kritiskt viktig.

Jane är chefssjuksköterskekonsult inom sår-, stomi- och inkontinensvård på inrättningen. Hennes roll innebär att hon ansvarar för att leda vårdarbetet på hela slutenvårdssidan av sjukhuset samt att träna och utbilda vård-, stomi- och kontinenssköterskor som har hand om sjukhusets slutenvårdsverksamhet.

Utvärdering av nya pumptekniker

När sjukhuset började leta efter ett nytt NPWT-system arbetade Jane tätt tillsammans med sitt team för att undersöka och utvärdera olika bärbara NPWT-tekniklösningar som fanns på marknaden. Eftersom NPWT spelar en så kritiskt viktig roll i vårdarbetet beslöt sig teamet för att testa potentiella produkter under flera månader innan de implementerades i full skala. Under testperioden använde sig Janes team också av ett patientfrågeformulär för att varje vecka samla in viktig återkoppling om patienternas upplevelser.

Vårdinrättningens inköpschef, som hade ett nära samarbete med Jane under hela testperioden, valde Invia Liberty som en av de produkter som skulle övervägas. Invia Liberty, som är utformad för att ge sårvårdspatienter effektiviteten hos en återanvändningsbar pump kombinerat med komforten och smidigheten hos en pump för personligt bruk – erbjöd teamet attraktiva funktioner och användarvänlighet i kombination med effektiv lagerhantering och rimliga hyreskostnader.

Medela gör positivt intryck

- Vårt slutgiltiga beslut baserades till stor del inte bara på själva produkten, utan på tillverkaren och den service som erbjöds.

—Jane, sår-, stomi- och kontinenssköterska

Medela var redan tidigt i undersökningsprocessen en stark kandidat tack vare sin kundservice och sina användbara kliniska resurser. - Vårt slutgiltiga beslut baserades till stor del inte bara på själva produkten, utan på tillverkaren och den service som erbjöds, säger Jane. - Medan vi testade Medelas maskin för vac-behandling av sår fanns företagets supportmedarbetare på plats för att träna upp sjuksköterskor, felsöka problem och utbilda patienter, allt beroende på behov. Det gjorde hela processen mer positiv och hanterbar.

Flera veckor in i testperioden började patienter som hade försetts med Invia Liberty – och den vårdpersonal som tog hand om dem – att rapportera om positiva upplevelser, både i form av personligt berättande och via det frågeformulär som användes för att bedöma kvaliteten på nya enheter. Enhetens bekväma och diskreta framtoning minskade den frustration som vårdinrättningens äldre bärbara enheter för sårbehandling med negativt tryck gav upphov till, och det kontinuerliga stödet från Medela-teamet gav svar på frågor kopplade till användning och drift och gjorde det betydligt enklare att använda enheten på ett effektivt sätt.

- Flera av våra patienter kom in på vårdinrättningen med äldre pumpar och de gillade helt enkelt Medelas pumpar bättre, säger Jane. - Liberty-maskinen för vac-behandling av sår har låg vikt och är väldigt bärbar, vilket gör den mer bekväm att förflytta sig med. Dessutom är meddelandeljuden relativt få, vilket gör den mindre distraherande än andra lösningar. Pumpen är generellt sett väldigt tystgående. Det var en avgörande faktor för vårt beslut, eftersom högljudda pumpar stör sömnen och orsakar stress. Att hitta en diskret och tyst lösning var en väldigt viktig prioritering.

Andra produktegenskaper som bidrog till att Jane till sist bestämde sig för just Liberty är bland annat de helt utbytbara NPWT-enhetskomponenterna, den säkra slangen med snabbkoppling med klickljud, möjligheten att frigöra behållaren med ett knapptryck, det användarvänliga gränssnittet och den intuitiva designen.

Den avgörande skillnaden

- Varje gång jag hade en fråga som hade med användningen av enheten att göra fanns Medelas team där och hjälpte till.

—Jane, sår-, stomi- och kontinenssköterska

I slutet av sjukhusets testperiod talade både Jane, hennes inköpschef och teamet i stort sig varma för Medela och Invia Liberty. Jane menar att det var Medelas service på plats på sjukhuset och deras utbildningsresurser samt enhetens användarvänlighet som var de avgörande skillnader som hjälpte henne att fatta beslutet.

- Ärligt talat trodde jag att det skulle uppstå massor av frågor kring hur enheten skulle användas, men i själva verket var det väldigt få saker vi behövde reda ut. Jane menar att detta beror på enhetens intuitiva design, det omfattande stödet från Medelas team på plats och tillgången till användbara verktyg som besvarar vanliga frågor från läkare och är till hjälp vid felsökning, däribland:

  • En QR-kod på enheten som automatiskt vägleder användaren till utbildningsresurser
  • En app för smartphone och surfplattor med instruktionsfilmer, felsökningsråd och allmänna användningsråd
  • En dygnetruntöppen telefonlinje för teknisk och klinisk support

Jane påpekar även att varje gång hon hade en fråga som hade med användningen av enheten att göra fanns Margaret Maish, MSN, CWOCN, RN [Medela Clinical Sales Specialist] där och hjälpte till. - Jag var också mycket imponerad av appen som hörde till enheten. Den gjorde det enklare för mitt team att förstå sig på och använda enheten och bidrog också till mer effektiv utbildning av patienter. Invia Liberty är visserligen en fantastisk enhet ur ett tekniskt perspektiv, men det var den fantastiska servicen och supporten som gjorde mig mest övertygad i mitt beslut.

Att hitta ett NPWT-system som passar

”Hans gamla enhet, som var högljudd och obekväm, drev honom till vansinne.”

—Jane, sår-, stomi- och kontinenssköterska

I dag använder Jane och hennes team Medela NPWT för att erbjuda patienterna sårvård av högsta kvalitet – och patienterna fortsätter att reagera positivt. Nyligen talade en patient om för Jane vad som var det bästa med att använda Invia Liberty: att han knappt märker av den. - Hans gamla enhet, som var högljudd och obekväm, drev honom till vansinne, berättar Jane. - Det faktum att han inte märker av den gör enorm skillnad, både för hans övergripande komfort, och – viktigast av allt – för hans sårläkning.

Utöver patienternas nöjdhet menar Jane att implementeringen av teknik för bärbar sårbehandling med negativt tryck från Medela har förbättrat sjukskötersketeamets övergripande självförtroende och trygghet när det gäller att behandla sår med negativt tryck. Medela-teamets stöd och Invia Liberty-enhetens användarvänliga och intuitiva natur har angetts som de viktigaste drivkrafterna bakom teamets nya inställning till NPWT.

När Jane fick frågan om vilket råd hon skulle vilja ge till en annan sår-, stomi- och kontinenssköterska som är frustrerad över sin nuvarande bärbara NPWT-teknik och vill byta till en annan, svarade hon så här:

- Jag skulle tala om för personen att det absolut finns andra alternativ där ute och dela med mig av mina positiva erfarenheter av att samarbeta med Medela-teamet. Jag skulle uppmana honom eller henne att gå in i undersökningsprocessen med öppet sinne och överväga flera olika alternativ – men att våra upplevelser med Medela gjorde dem till ett självklart val.

Sårbehandling med negativt tryck (NPWT)

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Med Medelas hjälp blir NPWT-implementeringen effektiv och givande

Påbörja övergången nu direkt