Thopaz+ erbjuder effektivt skydd mot skadliga partiklar

Thopaz och Thopaz+ erbjuder säkrare patientvård samtidigt som risken för korskontaminering minimeras. Thopaz-behållaren med inbyggt filter har bevisats filtrera bort partiklar av patogenstorlek på ett effektivt sätt och därmed förhindra att dessa partiklar senare kommer ut i miljön via utloppet.

A6848146-F628-4447-BCEC-33AA8D17799B Created with sketchtool. See Technical Bulletin for more information PDF, 125 kB
3A977CB7-8E7E-42BC-8618-DD481AFB2730 Created with sketchtool.

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

  • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
  • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
  • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
  • Förbättrar patientrörligheten.
  • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.
  • Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om säker hantering av thoraxdränage.

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Find the right solutions for Digital Chest Drainage

Contact us