Forskning och klinisk information om NPWT


A comparative study of the influence of different pressure levels combined with various wound dressings on negative pressure wound therapy (NPWT) driven wound healing.

Rey Paglinawan, Miodrag Colic, Maryline Simon

Ett flertal metoder har utvecklats i syfte att försöka förbättra sårläkningsprocessen, däribland tillämpning av negativt tryck på sårytan. Möjligheten att kombinera nya sårförbandstekniker med sårbehandling med negativt tryck (NPWT) gör att målen för förbättrad sårbehandling kan ställas ännu högre.

Listen to the JMSRF audio poster now

See the video in full size here.

A comparative study of the influence of different pressure levels combined with various wound dressings on negative pressure wound therapy (NPWT) driven wound healing.

Rey Paglinawan, Miodrag Colic, Maryline Simon

Ett flertal metoder har utvecklats i syfte att försöka förbättra sårläkningsprocessen, däribland tillämpning av negativt tryck på sårytan. Möjligheten att kombinera nya sårförbandstekniker med sårbehandling med negativt tryck (NPWT) gör att målen för förbättrad sårbehandling kan ställas ännu högre.

Inpatient Surgical Setting Transition to Outpatient: Supportive Role of a New Personal and a Reusable Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) System with Double Lumen.

Charles K. Lee, MD, FACS; Naomi De Tablan, DPM, Gina Restani, RN, Aliena Chin, RN & Barbie Mir, RN, Rey Paglinawan.


NPWT har revolutionerat hanteringen av komplexa sår och håller på att bli ett oumbärligt verktyg vid hantering av akuta och kroniska sår både på sjukhus och polikliniker. NPWT på sjukhus efterfrågas ständigt som en ”överbyggande” behandling efter excisionell debridering vid förberedelse inför ingrepp med transplantat eller lambåer. NPWT i den kirurgiska poliklinikmiljön svarar mot det växande behovet av kortare sjukhusvistelser samtidigt som en optimal läkningsmiljö kan erbjudas vid postdebridering och/eller transplantationer. Ett nytt NPWT-system*,** användes i den aktuella fallserie som hanterade dessa behov.

Cost-effectiveness of portable Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) over Split Thickness Skin Grafts (STSG) in the outpatient surgical setting compared to inpatient setting.

Charles K. Lee, MD, FACS; Naomi De Tablan, DPM, Gina Restani, RN, Aliena Chin, RN & Barbie Mir, RN


NPWT spelar en viktig roll inom rekonstruktiv kirurgi för att snabba på läkningsprocessen vid hudtransplantat med delad tjocklek (STSG), både på sjukhus och polikliniker. Mot bakgrund av stigande sjukvårdskostnader och ett växande behov av kortare sjukhusvistelser beräknade vi de potentiella kostnadsbesparingar som går att uppnå genom användning av en NPWT-enhet* för enpatientsbruk i den post-kirurgiska poliklinikmiljön, jämfört med den traditionella femdagarssjukhusvistelsen efter ett STSG-ingrepp på sjukhus. I den här studien beräknades den bärbara NPWT*-behandlingen för enpatientsbruk och de arbetsrelaterade kostnaderna till i genomsnitt 5 617 US-dollar (område: 3 370 – 6 740 US-dollar) per behandlad patient, och alla ingrepp utfördes i den kirurgiska sjukhusmiljön. Jämfört med vanliga wet-to-dry-gasvävsförband erbjuder NPWT*-behandling en ekonomisk lösning för att korta ner den totala behandlingstiden och sänka de totala kostnaderna.

Preklinisk dokumentation – Set med Invia® bukförband

Medelas set med Invia bukförband erbjuder en effektiv lösning för hantering av en öppen buk. Öppen buk är en bukväggsdefekt som skapas genom att en ett snitt i buken avsiktligt lämnas öppet vid slutförande av en intra-abdominal operation eller genom att buken öppnas (eller återöppnas) på grund av oro för abdominalt kompartmentsyndrom. Prekliniska tester visar prestandan hos Invia bukförband i kombination med Invia Liberty NPWT-systemet med särskilt fokus på effektiv tryckfördelning och vätskehantering samt säker och enkel applicering och borttagning.

Läs mer

Kontakta oss idag.

Hitta ditt lokala Medela-kontor och kontaktinformation här.

KONTAKTA OSS NU