Säkrare vård för förbättrad återhämtning

Thopaz+ digitalt thoraxdränage och övervakningssystem

Be om mer information

Säkrare vård för förbättrad återhämtning

Det är ingen enkel uppgift att behandla patienter med hjärtsjukdomar. Det kräver noggrann övervakning och stor omsorg vad gäller patientens återhämtning. Även om många olika faktorer kan påverka en patients återhämtning efter en hjärtoperation är experterna överens om att ett fungerande dränagesystem är ett av de viktigaste verktygen för att förhindra komplikationer efter hjärtoperationer och förkorta sjukhusvistelsen.

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS NU

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar. Kliniska data har visat att Medelas thoraxdränagesystem förbättrar resultaten av behandlingen och ger en effektivare vård.

  • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
  • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
  • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
  • Förbättrar patientrörligheten.
  • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.
  • Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om säker hantering av thoraxdränage.

Referenser

1 Barozzi L, Biagio LS, Faggian G, et al. Do We Still Need Wall Suction for Chest Drainage? 64th European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS) 2015; 56 (Supplement 1 No 2).

2 Pereira KMFSM, de Assis CS, Cintra HNWL, et al. Factors Associated With the Increased Bleeding in the Postoperative Period of Cardiac Surgery: A Cohort Study. J Clin Nurs 2019;28(5–6):850–61.

3 Christensen MC, Krapf S, Kempel A, et al. Costs of Excessive Postoperative Hemorrhage in Cardiac Surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138(3):687–93.

4 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE, et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.

5 St-Onge S, Perrault L, Demers P et al. Pericardial Blood as a Trigger for Postoperative Atrial Fibrillation After Cardiac Surgery. Ann Thorac Surg 2018;150(1):321–8.

6 Santos PMR, Ricci NA, Suster ÉAB, et al. Effects of Early Mobilisation in Patients After Cardiac Surgery: A Systematic Review. Physiotherapy 2017;103(1):1–12.

7 Hsu T, Ryherd E, Waye KP, et al. Noise Pollution in Hospitals: Impact on Patients. Journal of Clinical Outcome Management 2012;19(7):301–9.

8 Kam PC, Kam AC, Thompson JF. Noise Pollution in the Anaesthetic and Intensive Care Environment. Anaesthesia 1994; 49(11):982–6.

9 Čanádyová J, Zmeko D, Mokráček A. Re-exploration for Bleeding or Tamponade After Cardiac Operation. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;14(6):704–7.

10 McCormick JT, O’Mara MS, Papasavas PK, et al. The Use of Routine Chest X-ray Films After Chest Tube Removal in Postoperative Cardiac Patients 2002;74(6):2161–4.

11 Mueller XM, Tinguely F, Tevaearai HT, et al. Impact of Duration of Chest Tube Drainage on Pain After Cardiac Surgery. Eur J Cardiothorac Surg 2000;18(5):570–4.

12 Sanchez M, Simon A, Ford D. PTSD in Tx ICU Nurses. J Heart Lung Transplant 2019;38(4):93–4.