Säkrare vård för förbättrad återhämtning

Thopaz+ digitalt thoraxdränage och övervakningssystem

Be om mer information

Medela erbjuder en heltäckande thoraxdränagelösning för hjärtpatienter

Det är ingen enkel uppgift att behandla patienter med hjärtsjukdomar. Det kräver noggrann övervakning och stor omsorg vad gäller patientens återhämtning. Även om många olika faktorer kan påverka en patients återhämtning efter en hjärtoperation är experterna överens om att ett fungerande dränagesystem är ett av de viktigaste verktygen för att förhindra komplikationer efter hjärtoperationer och förkorta sjukhusvistelsen.

Läs mer om Medelas digitala lösning för dränering av bröstkorgen

LÄS MER
 • Kraftig blödning efter en hjärtoperation kan leda till sepsis, acute respiratory distress syndrome (chocklunga) och/eller njursvikt, och kan leda till döden.1
 • Sjuksköterskor och hjärtkirurger måste övervaka och registrera thoraxdränage, övervakning av tromboelastogram, kartläggning av trombocyter och modifierbara prediktiva faktorer för ökad blödning, såsom metabolisk acidos och postoperativ hjärtfrekvens.2

1 Pereira KMFSM, de Assis CS, Cintra HNWL, et al. Factors Associated With the Increased Bleeding in the Postoperative Period of Cardiac Surgery: A Cohort Study. J Clin Nurs 2019;28(5–6):850–61.

2 Christensen MC, Krapf S, Kempel A, et al. Costs of Excessive Postoperative Hemorrhage in Cardiac Surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138(3):687–93.

 • Thopaz+ erbjuder korrekt digital mätning och visning av trender för dränage under den kritiska tiden efter operation.3
 • Thopaz+ objektiva data underlättar kommunikationen mellan personal och läkare och gör det enklare att fatta beslut.4
 • Även om det är ovanligt att luftläckage uppstår efter hjärtoperationer kan den digitala registrering som utförs av Thopaz+ fungera som vägledning i behandlingen, vilket innebär att man sparar både tid och pengar då man slipper utföra flera konsekutiva thoraxröntgenundersökningar.5
 • Enligt en nyligen publicerad artikel var förekomsten av thoraxröntgenundersökningar med klampade dränage vilka syftar till att hitta luftläckage betydligt mindre för patienter som behandlades med det digitala thoraxdränagesystemet.5
 • I den grupp patienter som behandlades med digitalt thoraxdränage observerades också en lägre andel resuscitativa thorakotomier på grund av tamponad/blödning.5

3 Saha S, Hofmann S, Jebran AF, et al. Safety and efficacy of digital chest drainage units compared to conventional chest drainage units in cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2020;31(1):42-47.

4 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T, et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011;6:59.

5 Van Linden A, Hecker F, Courvoisier DS, et al. Reduction of drainage-associated complications in cardiac surgery with a digital drainage system: a randomized controlled trial. J Thorac Dis 2019;11(12):5177-5186.

Ge säkrare vård efter hjärtoperationer

KONTAKTA OSS NU
 • Timingen är oerhört viktig: ju längre tid det tar innan en reoperation görs på grund av kraftiga blödningar efter hjärtoperationer, desto högre blir dödlighetssiffrorna.7.
 • Blödning kan leda till hemodynamisk instabilitet, vilket kräver aggressiv behandling.
 • Ju tidigare en hjärtpatient reopereras vid blödning och/eller tamponad, desto högre blir överlevnadsgraden och desto kortare blir patientens sjukhusvistelse.

 

7 Čanádyová J, Zmeko D, Mokráček A. Re-exploration for Bleeding or Tamponade After Cardiac Operation. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;14(6):704–7.

 

 • Kontinuerliga realtidsavläsningar och historiska data gällande luftläckage och vätskedränering visas på ett lättläst sätt på Thopaz+ och möjliggör bättre bedömning av thoraxdränagehantering.
 • Den digitala datadisplayen gör det enklare för beslutsfattare att fastställa det perfekta tillfället för reoperation och borttagning av thoraxdränage.
 • Detta minskar interobservatörsvariationen vid bedömning av dessa indikatorer och underlättar övervakning av patientens framsteg över avdelningsgränserna.8
 • Larmen är särskilt användbara under hjärtoperationer då funktionsfel på dränaget kan vara förknippat med en omedelbar risk för patienten, t.ex. perikardial tamponad.3

8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE, et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.

3 Saha S, Hofmann S, Jebran AF, et al. Safety and efficacy of digital chest drainage units compared to conventional chest drainage units in cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2020;31(1):42-47.

Läs om hur Thopaz+ kan göra viktig skillnad på din vårdinrättning

KONTAKTA OSS NU
 • Studier visar att odränerat mediastinalt blod ger upphov till inflammation, vilket kan vara en bidragande faktor till utveckling av hjärtflimmer efter hjärtoperationer.
 • Hjärtflimmer efter operation har förknippats med längre sjukhusvistelser, återinläggningar och i vissa fall dödsfall.
 • Förflyttningen till intensivvårdsavdelning direkt efter operation är en av de mest sårbara faserna efter en hjärtoperation. Under den tiden är det särskilt viktigt att dräneringen av blod fungerar som den ska.3

3 Saha S, Hofmann S, Jebran AF, et al. Safety and efficacy of digital chest drainage units compared to conventional chest drainage units in cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2020;31(1):42-47.

 • Thopaz+ är en lösning för hantering av thoraxdränage som erbjuder kontinuerlig dränering av brösthålan efter hjärtoperationer.

 • Avsevärt ökad dränering av blod under det tidiga postoperativa förloppet.3,6

 • Den kompakta designen och det laddningsbara batteriet gör det möjligt för patienter att återfå sin rörlighet mycket snart efter operationen, vilket har visat sig förkorta både patientens återhämtningstid och sjukhusvistelse.

3 Saha S, Hofmann S, Jebran AF, et al. Safety and efficacy of digital chest drainage units compared to conventional chest drainage units in cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2020;31(1):42-47.

6 Barozzi L, Biagio LS, Meneguzzi M, et al. Novel, digital, chest drainage system in cardiac surgery. J Card Surg. 2020;35: 1492–1497.

Ge säkrare vård efter hjärtoperationer

KONTAKTA OSS NU
Prof. Dr. med. Fischlein

"- Dränaget bör fungera så snart vi har stängt thorax. Med många system kan det inte garanteras, eftersom vi behöver tillgång till väggvakuum för det. Det kan dröja upp till en timme efter operationen tills patienten har förflyttas till intensivvårdsavdelningen och övervakning kan påbörjas. Det är ett kritiskt skede. Thopaz+ erbjuder däremot garanterat kontinuerlig dränering."

Prof. Dr. med. FischleinChef för avdelningen för hjärtkirurgi. Klinikum Nürnberg - Paracelsus Medical University
chest drainage

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling. I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar. Kliniska data har visat att Medelas thoraxdränagesystem förbättrar resultaten av behandlingen och ger en effektivare vård.

 

Ta reda på mer

tubing extension

Förlängningar med silikonslangar möjliggör flexibel hantering av dränagesystem:

   - anslutning av tre katetrar till en Thopaz+-enhet

   - placering av Thopaz+ vid sänggaveln

   - flexibel slang om slangen behöver manipuleras

silicone cathters

ClotStop® silikonkateter är ett nytt alternativt för aktivt thoraxdränage direkt efter operation. Den belagda ytan ger mer effektiv dränering eftersom koagler och exsudat inte fastnar på dränageytan. Det mjuka materialet gör det mer bekvämt för patienten.

 

Ta reda på mer

Thopaz+ ger säkrare vård för bättre återhämtning - även efter hjärtkirurgi!

LÄS MER
Referenser

1 Pereira KMFSM, de Assis CS, Cintra HNWL, et al. Factors Associated With the Increased Bleeding in the Postoperative Period of Cardiac Surgery: A Cohort Study. J Clin Nurs 2019;28(5–6):850–61.

2 Christensen MC, Krapf S, Kempel A, et al. Costs of Excessive Postoperative Hemorrhage in Cardiac Surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138(3):687–93.

3 Saha S, Hofmann S, Jebran AF, et al. Safety and efficacy of digital chest drainage units compared to conventional chest drainage units in cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2020;31(1):42-47.

4 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T, et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011;6:59.

5 Van Linden A, Hecker F, Courvoisier DS, et al. Reduction of drainage-associated complications in cardiac surgery with a digital drainage system: a randomized controlled trial. J Thorac Dis 2019;11(12):5177-5186.

6 Barozzi L, Biagio LS, Meneguzzi M, et al. Novel, digital, chest drainage system in cardiac surgery. J Card Surg. 2020;35: 1492–1497.

7 Čanádyová J, Zmeko D, Mokráček A. Re-exploration for Bleeding or Tamponade After Cardiac Operation. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;14(6):704–7.

8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE, et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.