Så stödjer Medela Världshälsodagens mål genom att minska de globala dödlighetssifforrna hos mödrar

Varje dag under 2017 dog omkring 810 kvinnor på grund av förebyggbara orsaker kopplade till graviditet och förlossning.2

Världshälosdagen, en uppmärksamhetsdag som initierats av Världshälsoorganisationen (WHO),1 firas varje år. Under 2020, som internationellt har utnämnts av Världshälsoorganisationen till sjuksköterskans och barnmorskans år, kommer man under Världshälsodagen att lyfta fram den livsviktiga roll som spelas av sjuksköterskor och barnmorskor i vårdsammanhang världen över.

Att stödja vårdpersonal i arbetet med att värna om värdefullt liv med progressiv vård är ett viktigt åtagande också för Medela Healthcare.

Sjuksköterskor och barnmorskor tillhandahåller livsviktig vård runtom i hela världen – ibland under svåra förhållanden. Vi strävar efter att underlätta en del av deras arbete genom att stödja minskningen av den globala mödradödligheten. Med våra sugklockelösningar ger vi kvinnor ökad chans att få bästa möjliga stöd även under tuffa omständigheter – för en frisk förlossning, en frisk mamma och ett friskt barn.

Kompetent vård före, under och efter förlossningen kan rädda livet på kvinnor och nyfödda barn.2

Vi värnar inte bara om mammor och barn – besök vår Healthcare-affärsenhet och utforska hur vår medicinska vakuumteknik kan vara till hjälp i samband med sårvård, thoraxdränage, strokebehandling ...

Vårt engagemang för mammor och barn

Vårt engagemang för att förbättra vården

Want to learn more about how Medela partners with NGOs?

Discover now