Fyra fördelar med tidig mobilisering och hur det hjälper patienter och personal på intensivvårdsavdelningar

Immobilitet är en kritisk riskfaktor för postoperativa komplikationer och förlänger sjukhusvistelser.2 Komplikationer till följd av längre perioder av immobilitet kan hålla i sig i flera år efter att patienten har skrivits ut3 – därmed kan patienter gynnas av målinriktad och tidig mobilisering. Stabila patienter på intensivvårdsavdelning har möjlighet att delta i mobiliseringsaktiviteter.1

Vad är tidig mobilisering av patienter? Varför är det viktigt med tidig mobilisering?

Tidig mobilisering innebär att man får patienter att lämna sängen och börja röra på sig inom de första timmarna under vistelsen på en intensivvårdsavdelning.4 Tidig mobilisering är viktigt för patienter, särskilt på intensivvårdsavdelningar, eftersom det innebär många fördelar3 för dem och även för personalen:

 • Förkortad vistelse på sjukhuset och intensivvårdsavdelningen
 • Lägre dödlighetssiffror under sjukhusvistelser
 • Bättre resultat vad gäller livskvalitet5
 • Patientens funktionella mobilitet vid utskrivning6

Hinder för tidig mobilisering på intensivvårdsavdelning är bland annat svårigheter att hantera traditionella thoraxdränage. Och även om patienten kan mobiliseras med ett thoraxdränage kräver det att sugningen kopplas bort under mobiliseringen och sedan ansluts igen efteråt. Detta kan leda till infektionsrisker på grund av misstag vid hantering.7

I informationsgrafiken nedan sammanfattas de negativa följderna av sängliggande på sjukhus och vilken effekt tidig mobilisering har på en patients återhämtningstid.

Tidig mobilisering förbättras med ett bärbart, digitalt thoraxdränage som till exempel Thopaz+ i stället för ett traditionellt system med vattenlås:

 • Läkare har uppgett att det digitala systemet är användarvänligt och har gjort det möjligt för dem att enklare mobilisera och att på ett effektivt sätt kunna ta besluta om när thoraxdränaget ska tas bort7
 • Sjuksköterskor ansåg att det digitala thoraxdränaget var enkelt att konfigurera vilket underlättar i den dagliga omvårdnaden om patienten.9
 • Patienterna uppskattade att det var bärbart och hade låg vikt, vilket innebar att de kunde röra sig fritt med en sugutrustning som erbjöd säkerhet och flexibilitet.7
 • Tidig mobilisering stöds av ERAS®*.

Det digitala dränagesystemet Thopaz+ stödjer tidig mobilisering.

Rehabilitering och tidig mobilisering anses vara behandlingsstrategier som förhindrar utveckling av ICUAW (Intensive Care Unit Acquired Weakness). Dessa förknippas med en ökad sannolikhet för att patienten kan gå längre sträckor vid utskrivning. De huvudsakliga tekniker som används för patientmobilisering är sjukgymnastik, förflyttnings- och rörelseträning samt neuromuskulär elektrisk stimulering och cykelergometri5.

I en klinisk studie fick patienter och sjuksköterskor fylla i en enkät om postoperativa thoraxdränagespecifika patientrapporterade resultat. Patienter med digitalt thoraxdränage gav bättre betyg i svaren på alla 20 frågor, och de sjuksköterskor som hade hand om dem gav också bättre betyg till digital thoraxdränage i åtta av de tio frågor som ställdes.9

**ERAS® står för Enhanced Recovery After Surgery – förbättrad återhämtning efter operation, och är evidensbaserade riktlinjer som bidrar till att optimera resultat efter operation

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

 • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
 • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
 • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
 • Förbättrar patientrörligheten.
 • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.
 • Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om säker hantering av thoraxdränage.

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Mobilisera din vård för dina patienter!

Se Thopaz + nu

Referenser

1 Adler, Joseph; Malone, Daniel (2012): Early Mobilization in the Intensive Care Unit: A Systematic Review. In: Cardiopulmonary Physical Therapy Journal (Vol 23, No 1), 5-13.

2 Batchelor, Timothy J. P.; Rasburn, Neil J.; Abdelnour-Berchtold, Etienne; Brunelli, Alessandro; Cerfolio, Robert J.; Gonzalez, Michel et al. (2018): Guidelines for enhanced recovery after lung surgery: recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). In: Eur J Cardiothorac Surg 55 (1), S. 91–115. DOI: 10.1093/ejcts/ezy301.

3 Patricia Arias-Fernández, Macarena Romero-Martin, Juan Gómez-Salgado, Daniel Fernández-García: Rehabilitation and early mobilization in the critical patient: systematic review; J. Phys. Ther. Sci. 30: 1193–1201, 2018

4 van Willigen Z, Collings N, Richardson D, et al. Quality improvement: The delivery of true early mobilisation in an intensive care unit. BMJ Quality Improvement Reports 2016;5:u211734.w4726. doi:10.1136/bmjquality. u211734.w4726

5 A.R. Miranda Rocha, B.P. Martinez, V.Z. Maldaner da Silva, L.A. Forgiarini Junior: Early mobilization: Why, what for and how?; Medicina Intensiva (English Edition), Volume 41, Issue 7, October 2017, Pages 429-43;

6 Schaller, Stefan J. (2016): Early goal directed mobilisation in the surgical ICU a randomized controlled trial. In: Lancet (388), 1377-1388.

7 Rathinam, Sridhar; Bradley, Amy; Cantlin, Teresa; Rajesh, Pala B. (2011): Thopaz Portable Suction Systems in Thoracic Surgery: an end user assessment and feedback in a tertiary unit. In: Journal of cardiothoracic surgery 6, S. 59. DOI: 10.1186/1749-8090-6-59.

8 Cerfolio, Robert J.; Bryant, Ayesha S. (2009): The quantification of postoperative air leaks. In: Multimedia manual of cardiothoracic surgery: MMCTS 2009 (409), mmcts.2007.003129. DOI: 10.1510/mmcts.2007.003129.

9 Sihoe, Alan; Fang, Wentao; Liu, Lunxu; Liao, Hu; Liu, Chengwu; Feng, Jian; Zhang, Jitian: Objective and Patient-Reported Outcomes after Lung Resection Surgery are Improved by Digital Chest Drainage System compared to Water Seal System. Results from a Prospective Multicenter Database in China. In: Presented at ESTS, Ireland 2019

10 Ramos Dos Santos, P. M.; Aquaroni Ricci, N.; Aparecida Bordignon Suster, É.; Moraes Paisani, D. de; Dias Chiavegato, L. (2017): Effects of early mobilisation in patients after cardiac surgery: a systematic review. In: Physiotherapy 103 (1), S. 1–12. DOI: 10.1016/j.physio.2016.08.003.

11 Needham DM. Mobilizing patients in the intensive care unit: improving neuromuscular weakness and physical function. JAMA 2008;300:1685–90.

12 Schweickert, William D.; Pohlman, Mark C.; Pohlman, Anne S.; Nigos, Celerina; Pawlik, Amy J.; Esbrook, Cheryl L. et al. (2009): Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial. In: Lancet 373 (9678), S. 1874–1882. DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60658-9.