Healthcare-webbplatsen
NPWT App
NPWT App

Healthcare-webbplatsens sekretess- och cookiepolicy

Medela Healthcares sekretess- och cookiepolicy styr insamlandet, bearbetningen och användningen av dina personuppgifter när du besöker och/eller interagerar med vår webbplats.

Denna sekretess- och cookiepolicy för Healthcare-webbplatsen (”Healthcare Website Privacy & Cookie Policy”) gäller webbplatsen www.medelahealthcare.com och/eller andra Medela-webbplatser (var och en inklusive eventuella undersidor) (”Webbplats”) vilka drivs av Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Switzerland (”Medela” eller ”vi”). Andra webbplatser som är direkt eller indirekt kopplade till vår Webbplats, dvs. genom hyperlänkar, faller inte inom ramen för denna Healthcare-webbplatsens sekretess- och cookiepolicy, oavsett om de drivs eller inte drivs av Medela, ett dotterbolag eller en partner.
Denna sekretess- och cookiepolicy för Healthcare-webbplatsen styr insamlandet, bearbetningen och användningen av dina personuppgifter när du besöker och/eller interagerar med vår Webbplats, och förklarar våra rutiner för placering av cookies, inklusive typen av cookies som vi använder och hur du kan hantera dem.


Healthcare-webbplatsens sekretess- och cookiepolicy reviderades senast 01 juli 2023.

1. Insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter

1.1 Anonym användning av vår webbplats

Du är välkommen att besöka vår webbplats helt anonymt utan att uppge några av dina personuppgifter. Allra första gången som du besöker vår webbplats kommer vi emellertid att be dig att godkänna att vi placerar ut cookies på din enhet och följer din användning av webbplatsen. Det här hjälper oss att bättre förstå hur våra kunder använder vår webbplats och att förbättra vår webbplats genom att erbjuda service, vilken inkluderar att ge dig en mer personanpassad webbplatsupplevelse och riktade erbjudanden. Se avsnitt 2.2, 2.4, 2.5 och 2.6 nedan för en detaljerad beskrivning av de cookies- och webbplatsanalysverktyg som vi använder för detta ändamål och dina rättigheter att ändra val som du har gjort.


Om du inte godkänner förfarandena ovan och vill förbli helt och hållet anonym kan du ange att du inte samtycker, eller återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att använda de tillgängliga avsägningsmekanismerna (se Avsnitt 2.2, 2.4 och 2.5 nedan). I så fall kommer vi endast att samla in viss anonym information som inte direkt kan knytas till dig. Till exempel kan vi samla in data om antalet besökare på vår Webbplats, bläddringsmönster och områden av intresse. Vi analyserar den här informationen för att förstå hur våra kunder använder vår Webbplats, och för att utvärdera trender, statistik och våra kunders behov, vilket i sin tur hjälper oss att förbättra vår Webbplats och ge bättre service åt våra kunder.


Utöver vad som beskrivits ovan kommer vi bara att samla in dina personuppgifter om du självmant beslutar att dela sådan information med oss, exempelvis genom att skicka en förfrågan (via vårt kontaktformulär) eller efterfråga en specifik tjänst. Såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke, och såvida vi inte denna Webbplatspolicy uttrycker något annat, kommer vi att använda de personuppgifter som du har delat med oss endast i den mån det är nödvändigt för att du ska kunna använda vår Webbplats, inklusive hantera dina förfrågningar och tillhandahålla de tjänster som efterfrågas. Utöver det får vi bara använda de personuppgifter vi får tillgång till i anonymiserad form (dvs. i en icke-identifierbar form som inte kan spåras till din identitet) för statistiska ändamål och för intern utvärdering för att förbättra våra produkter och tjänster. Dina data kommer inte att bearbetas för några andra ändamål eller bortom omfattningen för denna Webbplatssekretesspolicy, utom när det uttryckligen är tillåtet eller nödvändigt enligt tillämplig lag.

1.2 Använda vårt kontaktformulär

Vi samlar in de personuppgifter som du självmant delger oss när du kontaktar oss genom kontaktformuläret på vår Webbplats, exempelvis om du skickar oss en förfrågan eller efterfrågar specifik hjälp från vår kundservice eller support. Om inte annat uppges i denna sekretess- och cookiepolicy för Healthcare-webbplatsen kommer dina uppgifter inte att användas utan ditt samtycke, utom när vi behöver hantera din förfrågan, exempelvis tillhandahålla den serviceinformation som du efterfrågar. Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat syfte såvida inte uttryckligen tillåtet eller nödvändigt enligt tillämplig lag.
Ditt ärende eller din förfrågan kommer att hanteras av Medela eller, om nödvändigt, av någon av våra lokala närstående koncernföretag eller auktoriserade distributörer med ansvar för hanteringen av de ämnen som ditt ärende/din förfrågan gäller för din jurisdiktion.

2. Cookies

2.1 Essentiella cookies

Cookies är små textfiler som vår webbplats ber att få placera på din dator eller annan Internetutrustning, som till exempel surfplattor eller smartphones. Om din webbläsare är inställd för att acceptera cookies lägger den till texten i en liten fil.
Om inte annat uttrycks i denna Healthcare-webbplats sekretess- och cookiepolicy är de cookies som vi använder essentiella för funktionen och prestandan hos vår webbplats, till exempel för att vår webbplats ska fungera mer effektivt och för att underlätta din användning av de funktioner och tjänster som tillhandahålls. Vi kommer inte att använda information som lagras i essentiella cookies för något annat ändamål än vad som är absolut nödvändigt för att erbjuda dig den service och de funktioner som du efterfrågar.

2.2 Cookie-samtycke och anpassad spårning

När du kommer till vår webbplats kommer vi att efterfråga ditt samtycke till att vi placerar ut ytterligare cookies på din enhet genom att visa en cookie-banner (”Samtycke till cookies”). Dessa cookies kommer inte att vara absolut nödvändiga för webbplatsens funktion och prestanda, men de kommer att hjälpa oss att samla in en del av dina personuppgifter som gäller din webbplatsanvändning för att förbättra utbudet och tjänsterna på vår webbplats och/eller att förse dig med mer personlig information och personliga tjänster, inklusive riktade erbjudanden (se avsnitt 2.4, 2.5 och 2.6 nedan för typen av cookies som placeras ut för webbplatsanalys- och remarketingsyften). Cookie-bannern informerar dig om huvudsyftena med övriga cookies och tillhandahåller information om dina val och var du kan tillgå ytterligare information. Om du fortsätter använda vår webbplats efter att cookie-bannern har visats betyder det att du samtycker till de beskrivna förfarandena.


Ordalydelsen i Samtycke till cookies-deklarationen finns att läsa längst ner på den här Healthcare-webbplats sekretess- och cookiepolicyn. Vi förklarar kategorierna av de icke-essentiella cookies som kan placeras på din enhet och deras respektive syften inom kontexten för de olika tjänsterna längre ner (se Avsnitt 2.4, 2.5 och 3). Du kan när som helst med framtida verkan återkalla ditt samtycke till Cookies och individuellt avsäga dig placering av cookies och all insamling av dina uppgifter för de olika ändamålen, i enlighet med vad som beskrivs ytterligare i vart och ett av avsnitten 2.3, 2.4, 2.5 och 3 nedan.

2.3 Hantera dina cookie-inställningar

De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera cookies. Om du vill kan du ändra dina inställningar till att i allmänhet avvisa cookies, att radera cookies som redan har placerats på din enhet eller varna dig innan en cookie placeras. Vi hänvisar till dina webbläsarinstruktioner eller till www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org om du vill veta mer om hur du justerar eller modifierar dina webbläsarinställningar.


Om du väljer att inte acceptera cookies kan det försämra Webbplatsens användbarhet och du kanske inte kan utnyttja vissa av de funktioner eller tjänster som erbjuds.


Om du använder olika enheter för att tillgå vår Webbplats (exempelvis smartphone, surfplatta, dator osv.) måste du se till att var och en av webbläsarna på varje enhet är inställd för att återspegla dina cookie-inställningar.

2.4 Använda Google Universal Analytics

Denna Webbplats använder Google Universal Analytics (”Google Analytics”), en service för webbanalys som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Google Analytics använder cookies för att hjälpa oss att analysera vår Webbplats, inklusive antalet besökare på vår Webbplats, vilka webbsidor våra besökare kommer från och sidorna som de besöker. Denna information använder vi oss av för att förbättra vårt Webbplatsinnehåll och våra tjänster. Som regel kommer all information som genereras av cookien om din användning av vår Webbplats att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.


Google kommer att använda denna information i egenskap av vår bemyndigade databehandlare för att hjälpa oss utvärdera användningen av vår Webbplats, att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra statistiska och analytiska tjänster som gäller användningen av vår Webbplats. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att vara knuten till några andra data som innehas av Google.
Du kan förhindra insamlingen av data som genereras av cookien om din användning av denna Webbplats (inklusive IP-adress) och avsäga dig spårning av Google Analytics över alla webbplatser genom att ladda ned och installera ett webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt här.


I så fall kommer en avsägnings-cookie att placeras på din webbläsare vilken förhindrar fortsatt spårning av din användning av den här Webbplatsen av Google Analytics. Kom ihåg att du måste välja avsägningsalternativet igen om du raderar alla cookies som finns lagrade på din enhet. Samma sak gäller för varje enhet som du använder för att besöka vår Webbplats.

För en översikt av sekretess hos Google, klicka här.

2.5 Övriga tredjeparts-cookies

En del innehåll eller applikationer, inklusive annonser, på Webbplatsen kan servas av icke-anknutna tredjeparter. De kan placera cookies på din enhet för sina egna ändamål. Vi kontrollerar inte dessa tredjeparters spårningstekniker eller hur de kan användas.
Du kan förhindra placering och spårning av sådana tredjeparts-cookies genom att justera eller modifiera dina webbläsarinställningar därefter. För mer information, se instruktionerna för din webbläsare.

2.6 Pardot

Denna webbplats spårar besökar- och prospektaktiviteter med hjälp av Pardot-cookies som placeras i din webbläsare. Besökar-cookien utgörs av ett unikt besökar-ID och den unika identitetsbeteckningen för ditt konto. Den här cookien installeras för besökare med hjälp av Pardot-spårningskoden. Om du registrerar din e-postadress på den här webbplatsen (t.ex kontaktformulär, nedladdningar) memorerar en annan Pardot-cookie din e-postadress och kommer att matcha den med dina tidigare och framtida aktiviteter (innan och efter att du t.ex. skickar in ett formulär) baserat på ditt besökar-ID. Om du inte klickar på ”accepterar” på bannern kommer Pardot-cookien inte att placeras ut. Dessutom kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att radera de cookies som finns i din webbläsare..    

3. YouTube

Den här Webbplatsen innehåller videoklipp som tillhandahålls av YouTube LLC (”YouTube”). För att använda YouTubes innehåll måste en anslutning till YouTubes servrar i USA upprättas. Under den här processen överförs viss information till YouTube. För alla YouTube-videoklipp som finns inbäddade på vår Webbplats har vi aktiverat det sekretessförbättrade läge som erbjuds av YouTube. Det innebär att YouTube lagrar information om en besökare på vår Webbplats endast om han eller hon väljer att spela upp ett videoklipp. Medela kontrollerar inte YouTubes insamling, lagring eller användning av dina uppgifter och har inte tillgång till några insamlade uppgifter. Läs YouTubes sekretesspolicy noggrant innan du använder någon av YouTubes funktioner.


Ytterligare information om hur data samlas in och används av YouTube och dina rättigheter i anknytning till detta hittar du i YouTubes sekretesspolicy.

4. Google Maps

Denna Webbplats använder Google Maps (”Google Maps”), en karttjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”) för att det ska gå att visa interaktiva kartor.


För att förse dig med de efterfrågade kartorna kommer Google att samla in din IP-adress, vilken kan överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan vidare samla in information om din användning av Google Maps. Observera att Medela inte kontrollerar Googles insamling, lagring eller användning av dina uppgifter och har inte tillgång till några insamlade uppgifter. Läs Googles sekretesspolicy noggrant innan du använder någon av Google Maps funktioner. Googles sekretesspolicy finns att läsa här.


När du använder Google Maps på vår Webbplats samtycker du till att omfattas av Googles användarvillkor, vilka finns att läsa här.
Om du inte vill att Google ska kunna samla in någon information om din användning av Google Maps kan du förhindra insamling av sådan information genom att helt och hållet avaktivera Google Maps tjänster. För att göra det måste du avaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. Observera att du i så fall inte alls kan använda Google Maps.

5. Röjande av dina personuppgifter

5.1 Medela driver webbplatsen som personuppgiftsansvarig. För att garantera att kundrelationen med dig hanteras effektivt och för att ge dig en god användarupplevelse kommer däremot din kundrelation att hanteras direkt av vårt lokala koncernföretag eller av en auktoriserad distributör som finns i ditt land. Det lokala koncernföretaget eller distributören kommer att vara ansvariga för den relaterade behandlingen och användningen av dina personuppgifter. Exempelvis kan Medela dela dina personuppgifter med det lokala koncernföretaget eller distributören när det är nödvändigt för att besvara specifika ärenden eller förfrågningar som du skickat in via vår webbplats, för att förse dig med de efterfrågade tjänsterna, eller i andra fall när så är nödvändigt för att hantera kundrelationen med dig. För dessa syften kommer det lokala koncernföretaget eller distributören att beviljas tillgång till dina personuppgifter som lagras av Medela och kommer att samla in, lagra, behandla och använda sådana personuppgifter på lokal nivå för syftena som anges ovan. En del av de här distributörerna kan finnas i länder utanför Schweiz och Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som kanske inte har samma dataskyddsnivå som i ditt hemland. Medela har emellertid adekvata avtal på plats med dessa distributörer för att säkerställa att de kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga krav. För ytterligare information om våra distributörer, kontakta oss enligt anvisningarna i avsnitt 7 nedan.


5.2 Dessutom kan Medela och/eller det lokala koncernföretaget använda externa tjänsteleverantörer vilka har befogenhet att leverera tjänster för deras räkning och i enlighet med deras instruktioner. Dessa enheter kan ha tillgång till dina personuppgifter men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att du ska kunna använda webbplatsen, inklusive för att tillhandahålla relaterade tjänster eller hantera dina ärenden eller förfrågningar. Till exempel kan Medela (och/eller, i förekommande fall, det lokala koncernföretaget) använda tjänsteleverantörer för att agera värd åt vår Webbplats, lagra dina personuppgifter eller analysera den insamlade informationen enligt vad som beskrivs i Avsnitt 2. Dessa tjänstleverantörer får inte röja dina personuppgifter för parter som saknar befogenhet eller använda dina personuppgifter för några andra ändamål än vad som anges. En del av de här tjänsteleverantörerna kan vara belägna i länder utanför Schweiz och EU/EEA (Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) vilka kanske inte har samma dataskyddsnivå som det som finns i ditt hemland. Medela och/eller det lokala koncernföretaget, i förekommande fall, har emellertid adekvata avtal på plats med dessa tjänsteleverantörer för att säkerställa att de kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga krav. För ytterligare information om våra tjänsteleverantörer, kontakta oss enligt anvisningarna i Avsnitt 8 nedan.


5.3 Utöver det som anges ovan kommer vi inte att dela med oss av dina personuppgifter till någon tredjepart utan ditt föregående samtycke, såvida vi inte lagen tvingar oss att göra det.

6. Lagring av dina personuppgifter och datasäkerhet

Dina data kommer att förvaras i Schweiz. Därutöver kan Medela och/eller, i förekommande fall, det lokala koncernföretaget använda molntjänsteleverantörer som är belägna i länder utanför Schweiz och EU/EEA, inklusive USA, för att hosta och bearbeta dina personuppgifter för lagring, kommunikation och marknadssyften. Visserligen kanske lagstiftningen i sådana länder inte erbjuder dataskydd på en sådan nivå som anses tillfredsställande i Schweiz eller EU/EES, men vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras och skyddas på lämpligt sätt och endast bearbetas för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner.


Vi kommer att behandla dina personuppgifter konfidentiellt. Vi har implementerat adekvata tekniska och driftsmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot icke-auktoriserad delning eller tillgång, modifiering, missbruk, förstörelse eller förlust som sker av misstag eller är olaglig.

7. Dina rättigheter/Hur du kontaktar oss

Enligt bestämmelserna i den tillämpliga dataskyddslagen har du rätt att efterfråga information om vilken slags data vi lagrar om dig. Där så är lämpligt har du dessutom rätt att be att få dina personuppgifter korrigerade, raderade och/eller blockerade och/eller att motsätta dig att dina personuppgifter bearbetas av berättigade skäl.

Du kan dessutom när som helst med framtida verkan återkalla eventuellt samtycke som du har gett. För att göra det hänvisar vi till den mekanism för att begränsa behandlingen av uppgifter som tillhandahålls för olika tjänster (se respektive beskrivningar i motsvarande avsnitt i denna Healthcare-webbplatsens sekretess- och cookiepolicy). Du kan även kontakta oss via e-post enligt anvisningarna nedan..


Vid eventuella frågor kring insamlandet, bearbetningen och/eller användningen av dina personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter, skicka ett e-postmeddelande till privacy@medela.com.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen använd vårt webbformulär för begäran om sekretess. Observera att e-postförfrågningar inte kommer att behandlas.

8. Ändringar av denna Healthcare-webbplatsens sekretess- och cookiepolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och med framtida verkan att göra ändringar i denna sekretess- och cookiepolicy för Healthcare-webbplatsen. Den aktuella versionen av denna sekretess- och cookiepolicy för Healthcare-webbplatsen kommer att tillgängliggöras på Webbplatsen. Även om vi inte tänker göra ändringar i denna policy särskilt ofta är det alltid en god idé att dubbelkolla vårt senaste policymeddelande när du besöker oss för att vara säker på att du har läst och samtyckt till vilken slags information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka villkor vi delar den vidare.

Bilaga: Samtyckesdeklarationer

För att vara fullständigt transparent i fråga om våra rutiner tillgängliggör Medela innehållet i de samtyckesdeklarationer som erhållits genom Webbplatsen så att användarna kan tillgå dem. Inom ramen för din användning av vår Webbplats kanske du uttryckligen har gett ett eller flera av följande samtyckesdeklarationer.


Cookie-samtycke

Vi skulle vilja använda cookies för att analysera din användning av vår webbplats och för att möjliggöra bästa möjliga upplevelse när helst du besöker vår webbplats, inklusive förse dig med riktad reklam och personliga tjänster vilka återspeglar dina intressen och preferenser. Observera: Genom att stänga denna banner eller fortsätta använda denna webbplats, till exempel genom att klicka på innehåll eller öppna andra undersidor ger du ditt samtycke till dessa förfaranden och den relaterade bearbetningen av dina data. Du kan ändra dina inställningar för cookies och/eller återta ditt samtycke, när som helst. För mer information eller för att ändra dina cookie-inställningar, se Healthcare-webbplatsens sekretess- och cookiepolicy.
Du kan när som helst med framtida verkan återkalla eventuellt samtycke som du har gett. För att göra det kan du använda avsägnings- eller avsluta abonnemang-mekanismerna.

Sekretess- och cookiepolicy för NPWT App

Denna sekretess- och cookiepolicy (”NPWT App Privacy & Cookie Policy”) gäller mobilappen NPWT App (”Appen”) som drivs av Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Switzerland (”Medela” eller ”vi”).

Denna NPWT App sekretess- och cookiepolicy styr insamlandet, bearbetningen och användningen av dina personuppgifter när du använder vår App, och förklarar våra rutiner för placering av cookies, inklusive typen av cookies som vi använder och hur du kan hantera dem.

Bearbetningen av personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer för en registrerad person ska alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och överensstämmande med de landsspecifika dataskyddslagar som gäller för Appen. Med hjälp av denna NPWT App sekretess- och cookiepolicy vill Medela informera App-användarna om karaktären hos, omfattningen av och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och bearbetar. Dessutom informeras registrerade personer med hjälp av denna deklaration om dataskydd om vilka rättigheter de har.

Medela byggde denna App för att vara en gratis app. Den tillhandahålls av Medela utan kostnad och är avsedd att användas i befintligt skick.

Om du väljer att använda denna App samtycker du till insamling och användning av information i anknytning till denna NPWT App sekretess- och cookiepolicy. Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon, bortsett från vad som beskrivs i denna NPWT App sekretess- och cookiepolicy.

Denna App samlar inte in personuppgifter. Däremot finns Google Analytics for Firebase inbyggt. Det här innebär att:

Google Analytics for Firebase (Google Inc.)

Google Analytics använder ”cookies” som är textfiler som placeras på din enhet för att vi ska kunna analysera hur användare använder Appen. Informationen som genereras med hjälp av cookien om din användning av Appen överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering är däremot aktiverat. Därför kommer Google på förhand att förkorta din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra stater som omfattas av det europeiska ekonomiska området. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till Googles servrar i USA där den kommer att kortas av. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra data som innehas av Google.

Google kommer att använda denna information i egenskap av vår bemyndigade databehandlare för att hjälpa oss utvärdera användningen av vår App, att sammanställa rapporter om App-aktivitet och för att tillhandahålla andra statistiska och analytiska tjänster som gäller användningen av vår App. IP-adressen som överförs av din mobila enhet inom ramen för Google Analytics kommer inte att vara knuten till några andra data som innehas av Google. Vårt berättigade intresse i fråga om databearbetning ligger också inom dessa syften. Den rättsliga grunden för användning av Google Analytics är Art. 6 para. 1 lit. av GDPR. Sessioner och kampanjer avslutas efter en viss tidsperiod. Standard är att sessioner stängs efter 30 minuter i avsaknad av aktivitet och kampanjer efter sex månader. Tidsgränsen för kampanjer kan variera men inte överstiga två år. För mer information om villkor och dataskydd, gå till www.firebase.google.com/terms/data-processing-terms.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och med framtida verkan att göra ändringar i denna NPWT-App sekretess- och cookiepolicy. Den aktuella versionen av denna NPWT-App sekretess- och cookiepolicy kommer att finnas tillgänglig i App Store/Google Play. Även om vi inte tänker göra ändringar i denna policy särskilt ofta är det alltid en god idé att dubbelkolla vårt senaste policymeddelande när du besöker oss för att vara säker på att du har läst och samtyckt till vilken slags information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka villkor vi delar den vidare.

Sekretess- och cookiepolicyn för NPWT App reviderades senast i juni 2018.

Sekretess- och cookiepolicy för NPWT App

Denna sekretess- och cookiepolicy (”NPWT App Privacy & Cookie Policy”) gäller mobilappen NPWT App (”Appen”) som drivs av Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Switzerland (”Medela” eller ”vi”).

Denna NPWT App sekretess- och cookiepolicy styr insamlandet, bearbetningen och användningen av dina personuppgifter när du använder vår App, och förklarar våra rutiner för placering av cookies, inklusive typen av cookies som vi använder och hur du kan hantera dem.

Bearbetningen av personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer för en registrerad person ska alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och överensstämmande med de landsspecifika dataskyddslagar som gäller för Appen. Med hjälp av denna NPWT App sekretess- och cookiepolicy vill Medela informera App-användarna om karaktären hos, omfattningen av och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och bearbetar. Dessutom informeras registrerade personer med hjälp av denna deklaration om dataskydd om vilka rättigheter de har.

Medela byggde denna App för att vara en gratis app. Den tillhandahålls av Medela utan kostnad och är avsedd att användas i befintligt skick.

Om du väljer att använda denna App samtycker du till insamling och användning av information i anknytning till denna NPWT App sekretess- och cookiepolicy. Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon, bortsett från vad som beskrivs i denna NPWT App sekretess- och cookiepolicy.

Denna App samlar inte in personuppgifter. Däremot finns Google Analytics for Firebase inbyggt. Det här innebär att:

Google Analytics for Firebase (Google Inc.)

Google Analytics använder ”cookies” som är textfiler som placeras på din enhet för att vi ska kunna analysera hur användare använder Appen. Informationen som genereras med hjälp av cookien om din användning av Appen överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering är däremot aktiverat. Därför kommer Google på förhand att förkorta din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra stater som omfattas av det europeiska ekonomiska området. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till Googles servrar i USA där den kommer att kortas av. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra data som innehas av Google.

Google kommer att använda denna information i egenskap av vår bemyndigade databehandlare för att hjälpa oss utvärdera användningen av vår App, att sammanställa rapporter om App-aktivitet och för att tillhandahålla andra statistiska och analytiska tjänster som gäller användningen av vår App. IP-adressen som överförs av din mobila enhet inom ramen för Google Analytics kommer inte att vara knuten till några andra data som innehas av Google. Vårt berättigade intresse i fråga om databearbetning ligger också inom dessa syften. Den rättsliga grunden för användning av Google Analytics är Art. 6 para. 1 lit. av GDPR. Sessioner och kampanjer avslutas efter en viss tidsperiod. Standard är att sessioner stängs efter 30 minuter i avsaknad av aktivitet och kampanjer efter sex månader. Tidsgränsen för kampanjer kan variera men inte överstiga två år. För mer information om villkor och dataskydd, gå till www.firebase.google.com/terms/data-processing-terms.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och med framtida verkan att göra ändringar i denna NPWT-App sekretess- och cookiepolicy. Den aktuella versionen av denna NPWT-App sekretess- och cookiepolicy kommer att finnas tillgänglig i App Store/Google Play. Även om vi inte tänker göra ändringar i denna policy särskilt ofta är det alltid en god idé att dubbelkolla vårt senaste policymeddelande när du besöker oss för att vara säker på att du har läst och samtyckt till vilken slags information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka villkor vi delar den vidare.

Sekretess- och cookiepolicyn för NPWT App reviderades senast i juni 2018.