Sugklockeförlossning

Så att obstetriker kan genomföra säkra, individanpassade ingrepp.

Kontakta en expert

Smidiga och skonsamma förlossningar med Medelas system för förlossning med sugklocka (VAD)

En sugklocka används som stöd när förlossningsarbetet blir långvarigt och mamman upplever stark stress och stora svårigheter. Vid sugklockeförlossning får man snabbare ut barnet ur födelsekanalen. Som ett alternativ till förlossningstång kan sugklockor bidra till att förhindra skador på barnet eller undvika kejsarsnitt.

Under en sugklockeförlossning placeras den mjuka, vakuumanslutna sugklockan på barnets huvud och barnet leds ut ur födelsekanalen med hjälp av vakuumet. Avancerade system för förlossning med sugklocka bidrar till skonsamma och smidiga förlossningar och gör det möjligt för barnmorskor att göra säkra och individanpassade ingripanden.

  • Medela offers a  complete system that includes a surgical suction pump with all the necessary components and a large choice of suction cups.
  • The goal is to support the mother and ensure that delivery of the baby can take place in a gentle and controlled manner.
  • The Medela VAD system provides rapid vacuum-build up in seconds and quick set-up thanks to compatible parts.
     

Smidig och skonsam förlossning med Medelas sugklockelösning

Målet är att hjälpa mamman och se till att förlossningen kan ske på ett skonsamt och kontrollerat sätt. För att göra det består Medelas sugklockesystem av Medelas kirurgiska sugpump med ett stort urval av sugklockor för en- eller flergångsbruk och olika kompletterande tillbehör1
 

Medela förlossning med sugklocka sugklocka Bird engångsbruk

Single-Use Suction Cups

Medela förlossning med sugklocka olika typer av sugklockor

Reusable Rigid Suction Cups

Medela förlossning med sugklocka silikonklocka för flergångsbruk

Reusable Soft Suction Cups

Medela vakuumpump för förlossning med sugklocka

Manual Vacuum Extraction Pump

Kontakta oss

Hitta ditt lokala Medela-kontor och kontaktinformation här.

KONTAKTA OSS NU

1- Tillgängligheten för produkt och tillbehör kan variera beroende på lokal registrering. För mer information, kontakta oss .