Var på den säkra sidan

Var på den säkra sidan genom att använda en mobil Medela-pump och dess originaltillbehör. Rätt sugsystem är avgörande för att minska risken för korskontaminering från även de minsta partiklarna. Vi på Medela ser våra tillbehör som mycket mer än bara tillbehör – de är en viktig del av ett säkert och effektivt medicinskt vakuumsystem. Upptäck fördelarna med ett komplett och kompatibelt system för ditt sjukhus.

Engångspåsar hjälper dig att öka säkerheten för dig och din patient

Disposable suction liners for dominant flex

Använd engångssugpåsar för att förenkla hanteringen av kontaminerat avfallsmaterial och för att förenkla installationen av sugpumparna: en enskild vakuumanslutning, ingen extra slang behöver anslutas i samband med varje påsbyte. 

Tre anledningar att välja Medelas engångspåsar: 

  1. Alla Medelas engångspåsar har ett överströmnings- och bakteriefilter, ett förfilter för rök och en backventil som förhindrar återflöde.
  2. Eliminera risken för kontaminering under rekonditionering.
  3. Minska infektionsrisken genom att använda förtjockningsmedel.
4 grundläggande principer för säker hantering av vätskeavfall

Medelas filter förhindrar spridning av virus

Medela vätskeuppsamling tillbehör filter bakterier

Använd engångsfilter under aerosolgenererande procedurereftersom de är en av de möjliga vägarna för överföring av mycket smittsamma virus. Förhindra infektion med högeffektiva filtersystem bland annat under endoskopisk kirurgi och vid thoraxanestesi vid procedurer som omplacering av endotrakeltub  bronkoskopi och bortrensning av sekret.

Fördelar i korthet

  • Labbtestad hög virusavskiljningskapacitet på 99,99984 % för partiklar större än 0,03 μm
  • Fångar upp alla typer av coronavirus: 2019-nCoV, SARS-CoV, HCoV NL 63 och HKUI
  • Filtrerar bort alla typer av virus och bakterier
Effektiv filtrering

Klicka här för att ladda ner broschyren.

Läs mer om Medelas effektiva vätskeuppsamlingssystem för både engångs- och flergångsbruk

Ta reda på mer

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna