Så minimerar du risken för nosokomiala infektioner med mobila sugpumpar

Vårdpersonal världen över utkämpar en ständig strid. Fienden är antibiotikaresistenta bakterier. Nosokomiala infektioner som MRSA blir alltmer resistenta och forskarna letar desperat efter lösningar. 

Nu är det dags att ta i med hårdhandskarna för att förbygga nosokomiala infektioner. I takt med att kvalitetsstandarderna fortsätter att stiga utformas sugpumpar ändamålsenligt för att sprida tillit, inte infektioner.

 

Medela kirurgisk sugning Dominant Flex i bruk

Vårdpersonal överallt utkämpar en strid utan nåd. Fienden är antibiotikaresistenta bakterier.

Vårdpersonal världen över utkämpar en ständig strid.

Fienden är antibiotikaresistenta bakterier. Nosokomiala infektioner som MRSA blir alltmer resistenta och forskarna letar desperat efter lösningar. De experimenterar med en mängd olika metoder för att lösa problemet, med allt från UV-ljusvåglängder till bakteriofager.

Forskarna beräknar att 1,7 miljoner vårdrelaterade infektioner inträffar varje år, vilka leder till en svindlande slutnota på 45 miljarder US-dollar.1 Eftersom vi inte kan förlita oss på antibiotika för att bekämpa dem står det alltmer klart att bästa sättet att bekämpa infektioner är att undvika kostsamma konsekvenser av vårdrelaterade infektioner.

 

En dold fara

Medan vårdleverantörer (och till och med många vårdgivare) är mycket väl medvetna om att felaktigt utformade och/eller felaktigt desinficerade instrument kan vara en grogrund för superbakterier finns det ett annat område som inte får den uppmärksamhet som det förtjänar: centrala vakuumsystem.

Väggmonterade sugregulatorer har identifierats som potentiella reservoarer för nosokomiala patogener.1 De innebär en risk för att föroreningar från en patient kan sprida sig från en regulator till en väggmonterad behållare och därefter vidare till en annan patient. Rörledningar kan vara en annan källa till förorening, vilket gör dessa system till ett allvarligt hot när det gäller infektionskontroll.

Centrala vakuumsystem måste stängas ned då och då för att genomgå underhåll, oavsett om en allvarlig förorening detekterats eller inte.

I studien Suction Regulators: A Potential Vector for Hospital-Acquired Pathogens, fann Keith S Kaye, MD, MPH, et al, att 37 % av sugregulatorerna innehöll bakterier (bland 470 slumpmässigt insamlade regulatorer från intensivvårdsavdelningar från 11 vårdinrättningar i 5 stater).2

Och en extra driftsutmaning är att centrala vakuumsystem måste stängas ned då och då för att genomgå underhåll, oavsett om en allvarlig förorening detekterats eller inte.

Design som höjer standarden

Medelas sortiment av mobila sugpumpar är utformat för enkel rengöring, god hygien samt enkelt underhåll, vilket leder till bättre infektionskontroll.

  • Med centrala vakuumsystem är rengöring en komplicerad och tidsslukande process. Det är däremot enkelt med Medelas mobila sugpumpar. Vid förorening påverkas bara en pump, inte hela systemet.
  • Rengöring av väggsugsutrustning kan bara utföras av erfaren personal. Men rengöra en mobil pump från Medela kan alla göra. De är konstruerade utan mellanrum eller fördjupningar, så de är mycket mindre sårbara för potentiell förorening. Den rundade designen, de mjuka kanterna och CleanTouch-knappen (på/av-knapp) gör att rutinrengöringen går både snabbt och enkelt.
  • De är tillräckligt tåliga för att klara av de mest potenta desinficeringsmedel. I en funktionalitetsstudie fanns det ingen visuell defekt på huset efter rengöring med 1 000 desinficerande torkdukar, och ingen visuell defekt på texten efter rengöring med 10 000 desinficerande torkdukar.3

Medelas mobila sugsortiment erbjuder driftsmässiga fördelar framför väggsystem

- Trygghet.

- Kan användas på många olika platser.

- Kraftfulla och konstanta flödeshastigheter.

- Inkluderar batteridrivna pumpar.

Medelas sortiment av pumpar är tysta, kraftfulla och enkla att transportera samt erbjuder driftsmässiga fördelar framför väggsystem:

  • De ger trygghet, eftersom medicinska nödlägen kan inträffa var som helst, också på platser som inte är utrustade för väggmonterade sugregulatorer. Det här innebär enkel applicering i endoskopitorn, vid sidan av patientens säng, eller till exempel på en akutvagn.
  • De är tillräckligt smidiga för att användas på många olika platser såsom sjukhus, kirurgicenter, kliniker, äldreomsorgen (t.ex. Vario) och läkarmottagningar.
  • De bygger upp tryck på bara några sekunder och ger kraftfulla och konstanta flödeshastigheter.
  • Sortimentet innehåller batteridrivna pumpar, vilket gör dem perfekta för patientförflyttningar, och de tillhandahåller oavbruten vård vid ett eventuellt strömavbrott.

 

Sprid tillit, inte infektioner

Nu är det dags att ta i med hårdhandskarna för att förbygga nosokomiala infektioner. Om du behöver en tillförlitlig mobil sugpump rekommenderar vi dig att utforska Medelas sortiment. I takt med att kvalitetsstandarderna fortsätter att stiga utformas mobila sugpumpar ändamålsenligt för att sprida tillit, inte infektioner.

Kirurgisk sugning och luftvägssugning

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Börja förebygga nosokomiala infektioner med mobila sugpumpar

UTFORSKA SORTIMENTET

Referenser

1 Tsai DM, Caterson EJ. Current preventive measures for health-care associated surgical site infections: a review. Patient Saf Surg 2014;8:42.

2 Kaye KS, Marchaim D, Smialowicz C, et al. Suction Regulators: A Potential Vector for Hospital-Acquired Pathogens. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31(7):772–4.

3 Verification of Functionality, Medela data on file.