Rengöring och desinficering av Medela Healthcare-produkter

Att rengöra medicintekniska produkter på ett så lämpligt och säkert sätt som möjligt är en viktig uppgift i utmanande tider. Här listar vi en del användbar information:

Den federala miljöskyddsmyndigheten i USA, Environmental Protection Agency, rekommenderar en mängd olika desinficeringsmedel som kan användas mot SARS-CoV-2:

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 

Av dessa rekommenderas följande av tillverkaren för användning på plast för Medela Healthcare-produkter:

  • Oxivir® TB, Oxivir® 1 från Sealed Air Diversey Care
  • Virex® II 256, från Sealed Air Diversey Care
  • Clorox Healthcare® bakteriedödande blekmedel och våtservetter från Clorox

Dessutom har följande icke EPA-listade desinficeringsmedel testats av och rekommenderas av Medela:

  • mikrozid® AF-våtservetter från Schülke&Mayr AG
  • CaviWipes från Metrex
  • lncidin®-skum från Ecolab Healthcare
  • Hexaquart® plus och Meliseptol® rapid från B. Braun Melsungen AG
  • perform® från Schülke&Mayr AG
PVS cleaning and disinfecting Medela products