Har du råd med de kostbara konsekvenserna av sjukhusförvärvade infektioner?

På grund av att vårdkedjan innehåller så många variabler kan ibland även enkla ingrepp leda till oavsiktliga och kostsamma konsekvenser. Inom vården är just infektioner en sådan konsekvens. De är både katastrofala och katastrofalt kostbara. Och trots vårdgivarnas oförtröttliga ansträngningar att göra patienter friskare så riskerar patienter att exponeras för patogener som gör dem sjukare.

Utöver det mänskliga och emotionella lidande som de ger upphov till uppskattas sjukhusförvärvade infektioner kosta akutvården 35-45 miljarder om året. Och det inkluderar inte juridiska kostnader1. Av den anledningen arbetar steriliseringsavdelningarna oförtrötligt med att desinficera och sterilisera medicinsk utrustning. Ibland är infektion följden av den allra minsta lilla missen. Men ibland hjälper det inte hur mycket man än anstränger sig.

Dödlig fara

Detaljerna kan vara avgörande. Ett exempel på oönskade konsekvenser till följd av en mindre miss ska belysas här. En omfattande och chockerande analys av 470 sjukhussugregulatorer som användes tillsammans med centrala vakuumsystem visade att mer än en av tre innehöll bakterier.2 

Bland de potentiella patogener som hittades i regulatorerna fanns:

 • Pseudomonas aeruginosa, som ofta är multiresistent, och som kan vara dödlig för intensivvårdspatienter.3
 • Enterococcus faecium, som troligen kommer att bli mer och mer vankomycin-resistent, och som är speciellt farliga för patienter med nedsatt immunsystem.4
 • Staphylococcus aureus, som orsakar potentiellt dödlig MRSA, speciellt när den är meticillin-resistent.5

Och vad som ännu värre är ... Enligt genomgången ovan 1 kan patogener sprida sig från en sugregulator till en väggmonterad behållare på 30 minuter. Därifrån kan de sprida sig från patient till patient.

Men hjälper det inte att rengöra regulatorn efter att den har använts?

 

Underhåll ger huvudbry

Att underhålla system med väggmonterade sugregulatorer är utmanande. Beroende på typen av system finns det en mängd olika delar och mekanismer som behöver kontrolleras regelbundet.

Även i det bästa scenariot innebär underhåll av system med väggmonterade sugregulatorer utmaningar. Beroende på typen av system finns det en mängd olika delar och mekanismer, som ventiler, mätare, omställare och relän, som behöver kontrolleras regelbundet. Lager måste smörjas. Lås och filter måste bytas ut ofta. Och läckor måste identifieras.

Noggrann efterlevnad av ett underhållsschema kommer att hålla utrustningen i skick den mesta delen av tiden, men vad händer om en akutsituation inträffar före eller under underhållsarbete? Eller om det uppstår ett läckage? Eller om ansamlingar av skräp plötsligt reducerar sugningen under ett kritiskt moment?

Orosmoment som dessa är ett skäl till att den gemensamma kommissionen hävdar att ”om anläggningen är utrustad med en central vakuumpump måste en fristående eller bärbar sugenhet finnas tillgänglig för alla patientvårdsområden ifall pumpen inte skulle fungera.” 7

 

Portable suction unit by Medela

Hur kan sjukhusförvärvade infektioner kontrolleras?

Medelas sortiment av bärbara sugenheter är utformad för att undanröja oönskade konsekvenser, huvudbry och utgifter som kan bli resultatet av att man använder sig av väggsugning.

De viktigaste fördelarna, som bygger på 50 års erfarenhet av medicinsk vakuumteknik, är:

 • Mobila sugpumpar kan sprida färre potentiell föroreningar: Konstruktionen saknar mellanrum och fördjupningar och dessutom påverkas bara en pump, inte hela systemet, vid eventuella föroreningar.
 • Snabb och effektiv desinficering tack vare den rundade designen, de mjuka kanterna och CleanTouch-knapparna.
 • Står emot av de mest potenta desinficeringsmedel och är utformat för att vara extra hållbart.
 • Enkelt att underhålla:
  1. Moduldesign för enkel isärplockning, rengöring och utvärdering (rutinkontroll av Dominant Flex tar mindre än 30 minuter).
  2. Enkla, årliga rutinkontroller.
  3. Inget tvång på periodisk testning av trycksäkerhetsutrustning.
  4. Kan utföras av personal utan specialutbildning.

Medelas kraftfulla och praktiska bärbara sugenheter är utformade för bättre hälsoresultat och färre oönskade konsekvenser, allt på samma gång som du slipper onödiga kostnader. Utforska Medelas sortiment idag.

Kirurgisk sugning och luftvägssugning

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Läs mer om de praktiska fördelarna med Medelas bärbara sugpumpar

UTFORSKA SORTIMENTET IDAG

Referenser

1 Becker’s Clinical Leadership & Infection Control. How HAIs lead to direct, indirect and unintended hospital costs. 2015. Internet: https://www.beckershospitalreview.com/quality/how-hais-lead-to-direct-indirect-and-unintended-hospital-costs.html. Accessed 10 December, 2018.

2 Kay KS, Marchaim D, Smialowicz C, et al. Suction Regulators: A Potential Vector for Hospital-Acquired Pathogens. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31(7):772–4.

3 Centers for Disease Control and Prevention. Pseudomonas aeruginosa in Healthcare Settings. 

4 Moellering RC, Linden PK, Reinhardt J, et al. The Efficacy and safety of quinupristin/dalfopristin for the treatment of infections caused by vancomycin-resistant Enterococcus faecium. J Antimicrob Chemother 1999;44(2):251–61.

5 Centers for Disease Control and Prevention. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).

6 Agency for Healthcare Research and Quality. Estimating the Additional Hospital Inpatient Cost and Mortality Associated with Selected Hospital-Acquired Conditions. Internet: https://www.ahrq.gov/hai/pfp/haccost2017.html. Accessed 10 December, 2018.

7 Chun C, Zohdy M. Medical Suction and Fluid Waste Management: Patient and Workplace Safety Considerations for Health Care Organizations. Joint Commission International. 2017. Internet: http://www.jointcommissioninternational.org/assets/3/7/JCI_WP_Med_Suction_and_Fluid_Waste_Mgt_Final_(1).pdf. Accessed 10 December, 2018.