Påverkan från bullerföroreningar i operationssalar och hur man undviker det

Kan du föreställa dig hur buller påverkar de som vistas i en operationssal? Det finns en del aspekter som påverkar effektiviteten i operationssalar som inte är lika välkända som infektionsrisken – men som ändå har stor inverkan.

”Onödigt buller är raka motsatsen till bra omhändertagande av både sjuka och friska personer.” – Florence Nightingale, 1859

Kan du föreställa dig hur buller påverkar de som vistas i en operationssal? Det finns en del aspekter som påverkar effektiviteten i operationssalar som inte är lika välkända som infektionsrisken – men som ändå har stor inverkan. Det finns dock flera studier som visar på den negativa inverkan som höga bullernivåer kan ha i en operationssal. Några exempel1:

  • Det har rapporterats att buller i en operationssal kan orsaka bestående psykologiska påfrestningar hos personalen.
  • Distraktioner leder till negativ inverkan på kommunikationen bland sjuksköterskor/team i operationssalen.
  • Anmärkningsvärt nog har en del studier identifierat bristande kommunikation som en av de viktigaste bakomliggande orsakerna till fel och dåliga patientresultat. Hela 83 % av vårdpersonal som tillfrågades om saken i en enkät som publicerades 2016 ansåg att buller i operationssalen bidrog till mänskliga fel.

Informationsgrafiken nedan ger en sammanfattning av hur skadligt det är med bullerföroreningar i operationssalar:

Noise Pollution in the OR

För att du ska få en bild av ljudnivåerna visas i grafiken nedan den relativa intensiteten hos olika ljud och acceptabla tidsgränser för exponering för dem. Bullerföroreningar i operationssalen kan nå ljudnivåer på över 130 dBA2. Med tanke på att de rekommenderade ljudnivåerna på sjukhus ska ligga på högst 45 dBA3 är glappet betydande.

Noise levels in the OR can reach in excess of 130 dBA

Dessutom visar forskning att utrustning i operationssalarna (till exempel maskiner för medicinsk sugning) är huvudkällor till bullret6.

Tänk om det fanns ett enkelt sätt att minska bullret i operationssalen? Mindre buller innebär:

  • Förbättrad koncentration
  • Enklare kommunikation
  • Färre fel/komplikationer

Vore det inte rimligt att avlägsna en av de största distraktionerna i operationssalen för både patientens och operationssjuksköterskornas bästa? Föreställ dig hur det skulle kunna påverka din och din personals prestationer!

Pumparna Medela Basic och Dominant Flex är försedda med en kraftfull drivenhet som är oerhört tystgående – endast < 40 dB(A) – och är upp till fyra gånger tystare än jämförbara lösningar. Dessutom erbjuder vår DCS enkel och smidig hantering med bara en hand och säker utformning med högflödesfilter som skyddar mot bakterier (99,999 % filtrering) och folie i dubbla lager7.

Noise levels in the OR

När kan vi boka in en produktdemonstration så att du kan uppleva skillnaden i verkligheten? I det här fallet kan vi nämligen med säkerhet säga: tro dina öron.

Kirurgisk sugning och vätskeuppsamlingssystem

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Minska brusföroreningar i din OR idag

Läs mer

Referenser

1 A.D. Padmakumar et al.,"Effect of noise on tasks in operating theatres", 2017

2 "Effect of noise on tasks in operating theatres", A.D. Padmakumar et al. Feb 2017

3 Dholakia S et al, The association of noise and surgical-site infection in day-case hernia repairs, 2015

4 Dorthe Hasfeldt et al, Noise in the Operating Room—What Do We Know? A Review of the Literature, 2010

5 Michael Barakate, Noise in the operating theatre: how much is too much?, 2010

6 Graphic based on study from Oliviera et al, Occupational exposure to noise pollution in anesthesiology, 2016, p. 253d

7 Data on file at Medela AG