NPWT: Mer djupgående fördelar, bredare tillämpningar för vac-behandling av sår

Dagens vårdinstanser står inför en dubbel utmaning: att uppnå hälsosamma och ekonomiska resultat för såväl sina patienter som för sina inrättningar. I takt med att standarderna höjs och budgetarna minskar måste de identifiera verktyg och strategier för att klara av dessa utmaningar på en och samma gång. Inom sårvård är den avgörande lösningen sårbehandling med negativt tryck (NPWT).

Medela Invia Liberty för sårbehandling med negativt tryck i bruk

Klinisk effektivitet

Effektiviteten hos NPWT (ibland kallat vac-behandling av sår) har bevisats gång efter gång.

Effektiviteten hos NPWT (ibland kallat vac-behandling av sår) har bevisats gång efter gång. I Negative Pressure Wound Therapy Literature Review of Efficacy, Cost Effectiveness, and Impact on Patients' Quality of Life in Chronic Wound Management and Its Implementation in the United Kingdom, av Othman, menar forskarna att det finns ”a substantial body of clinical and economic evidence” för att vakuumbehandling av sår leder till snabbare läkning, tidigare hemgång och färre återfall1.

Detta sker eftersom sårbehandling med vakuum främjar en hälsosam läkningsmiljö. Det främjar bildandet av granulationsvävnad2, minskar ödem3, isolerar såret från extern infektion4 med mera. De här faktorerna främjar inte bara bättre patienthälsa, utan även verksamhetsmål på inrättningsnivå.

Positiv erfarenhet

Det finns många studier som styrker att sårbehandling med negativt tryck inte bara främjar sårläkning, utan även ger en bättre upplevelse för patienter och vårdgivare.

I en studie, Negative Pressure Wound Therapy: improving the patient experience Part 3 of 3, av Upton och Andrews, upplevde patienter som fick sårbehandling med negativt tryck att det var en positiv upplevelse5.

I en annan studie6, State-of-the-art treatment of chronic leg ulcers: A randomized controlled trial comparing vacuum-assisted closure (V.A.C.) with modern wound dressings, av Vuerstaek et al, uppvisade båda grupperna en signifikant förbättring av livskvaliteten vid studiens slut och en signifikant sänkning av smärtresultaten i slutet av uppföljningen. Men ännu viktigare: Patienterna med kroniska bensår som använde sårbehandling med negativt tryck återhämtade sig mycket snabbare och kostnaderna i anslutning till deras vård var lägre.

I en annan studie7, The clinical efficacy and cost effectiveness of the vacuum-assisted closure technique in the management of acute and chronic wounds: a randomized controlled trial, av Braakenburg et al, påvisade att patienter med akuta och kroniska sår som fick sårbehandling med negativt tryck både återhämtade sig lika snabbt eller snabbare än patienter som fått andra typer av förband och upplevde att NPWT innebar ”viktiga komfortfördelar både för patienter och vårdpersonal”.

Komfortfördelarna fick ytterligare stöd i en annan studie8, Impact of gauze-based NPWT on the patient and nursing experience in the treatment of challenging wounds, av Hurd et al. Forskarna fann att när gasvävsförband användes tillsammans med NWPT beskrevs fyra av fem förbandsbyten som smärtfria av patienterna och som enkla av sjuksköterskorna, eftersom de endast tog runt 20 minuter att genomföra.

Dessa studier ger stöd sitt för att sårbehandling med negativt tryck inte bara främjar sårläkning, utan även ger en bättre upplevelse för patienter och vårdgivare.

Flera olika tillämpningar

Värdet med sårbehandling med negativt tryck ligger inte bara i fördelarna som beskrivs ovan, utan i dess breda tillämpning. Utöver de som nämnts ovan finns ett antal studier som visar på effektiviteten hos sårbehandling med negativt tryck vid behandling av en mängd andra typer av sår, däribland:

  • Öppna sår 9
  • Diabetessår/neuropatiska sår 10
  • Trycksår 11
  • Bensår 12
  • Traumasår 13
  • Andra gradens brännskador 14
  • Lambåer och transplantat 15
  • Stängda kirurgiska snitt 16

Medelas NPWT-system Invia Liberty och Invia Motion är utformade för att erbjuda effektivitet, nöjdhet och flera olika tillämpningar inom alla sårvårdssammanhang, bland annat vid vård på sjukhus och i hemmiljöer.

För att ta reda på mer om mångsidigheten och komforten hos Medelas system för sårbehandling med negativt tryck, utforska Medelas utbud idag.

 

Sårbehandling med negativt tryck (NPWT)

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Ta reda på hur mångsidigheten hos Medelas NPWT-system kan göra meningsfull skillnad på din mottagning.

UTFORSKA SORTIMENTET

Referenser

1 Othman D. Negative Pressure Wound Therapy Literature Review of Efficacy, Cost Effectiveness, and Impact on Patients‘ Quality of Life in Chronic Wound management and Ist Implementation in the United Kingdom. Plast Surg Int 2012;374398.

2 Moisidis E, Heath T, Boorer C, et al. A prospective, blinded randomized, controlled clinical trial of topical negative pressure use in skin grafting. Plast Reconstr Surg 2004;114(4):917–22.

3 Chen SZ, Li J, Li XY, et al. Effects of Vacuum-Assisted Closure on Wound Microcorculation: An Experimental Study. Asian J Surg 2005;28(3):211–7.

4 Apelqvist J, Willy C, Fagerdahl AM, et al. EWMA Document: Negative Pressure Wound Therapy. J Wound Care 2017;26(Sup3):1–154.

5 Upton D, Andrews A. Negative Pressure Wound Therapy: Improving the Patient Experience Part 3 of 3. J Wound Care 2013;22(12):617–2.

6 Vuerstaek JDD, Vainas T, Wuite J, et al. State-of-the-art treatment of chronic leg ulcers: A randomized controlled trial comparing vacuum-assisted closure (V.A.C.) with modern wound dressings. J Vasc Surg 2006;44(5):1029–37.

7 Braakenburg A, Obdeijn MC, Feitz R, et al. The clinical efficacy and cost effectiveness oft he vacuum-assisted closure technique in the managementof acute and chronic wounds: a randomized controlled trial. Plast Reconstr Surg 2006;118(2):390–400.

8 Hurd T, Chadwick P, Cote J, et al. Impact of gauze-based NPWT on the patient and nursing experience in the treatment of challenging wounds. Int Wound J 2010;7(6):448–55.

9 Jang JY, Shim H, Lee YJ, et al. Application of negative pressure wound therapy in patients with wound dehiscence after abdominal open sugery: a single center experience. J Korean Surg Soc 2013;85(4):180–4.

10 Liu S, He CZ, Cai YT, et al. Evaluation of negative-pressure wound therapy for patients with diabetic food ulcers: systematic review and meta-analysis. Ther Clin Risk Manag 2017;13:533–44.

11 Gupta S, Ichioka S. Optimal use of negative pressure wound therapy in treating pressure ulcers. Int Wound J 2019;9(Suppl 1):8–16.

12 Dini V, Miteva M, Romanelli P, et al. Immunhistochemical evaluation of venous leg ulcers before and after negative pressure wound therapy. Wounds 2011;23(9):257–66.

13 Schlatterer D, Hirshorn K. Negative Pressure Wound Therapy With Reticulated Open Cell Foam-Adjunctive Treatment in the Management of Traumatic Wounds of the Leg: A Review of the Literature. J Orthop Trauma 2008;22(10 Suppl):152–60.

14 Nagy E, Juhasz I. Negative Pressure Wound Therapy — An Effective, Minimally Invasive Therapeutic Modality in Burn Wound Management. IJCM 2015;6(5):301–6.

15 Lance S, Harrison L, Orbay H, et al. Assessing Safety of Negative-Pressure Wound Therapy Over Pedicled Muscle Flaps: A Retrospective Review of Gastrocnemius Muscle Flap. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2016;69(4):519–23.

16 Suh H, Lee AY, Park EJ, et al. Negative Pressure Wound Therapy on Closed Surgical Wounds With Dead Space: Animal Study Using a Swine Model. Ann Plast Surg  2106;76(6):717–22.