Dra nytta av den fulla potentialen av NPWT i operationssalen med Medelas NPWT-teknik

En historia av effektiv sårvård

”De flesta av oss skeptiker i operationssalen trodde att foten måste amputeras. Men efter tre månaders kontinuerlig vård med sårbehandlingspumpen fick [Tom] behålla sin fot med minimala skador. Det var fantastiskt att se.”

I mer än tre år har ”Kathy” varit sjuksköterska på ett countyägt (motsvarande landstingsägt i Sverige) sjukhus med 200 sängar. På sjukhuset finns ett center för behandling av traumanivå 3 där det i genomsnitt utförs 15 operationer om dagen. Medelas sårbehandling med negativt tryck (NPWT) som ofta används på sårbehandlingsavdelningen används även av det kirurgiska teamet i operationssalen – i första hand med Invia® Liberty™ NPWT-pumpen.

Under hennes tid på den här vårdinrättningen har Kathy använt Medela NPWT för att hjälpa patienter med många olika typer av sår. Eftersom sjukhuset ägs av countyt erbjuder det vård till en mängd olika patienter, däribland äldreboendepatienter som omfattas av Medicaid eller Medicare, olistade patienter utan försäkring och patienter med privat försäkring.

Kathy har flera års erfarenhet av att använda Medelas vakuumteknik för sårbehandling i operationssalen. Hennes sjukhus valde Invia Liberty för att den är lättanvänd och bekväm för patienten, och för att den kommer med kontinuerlig service och support från Medela-teamet.

I egenskap av erfaren operationssjukssköterska får Kathy ofta i uppgift att ansluta NPWT-pumpar till patienter i operationssalen. Under sina diskussioner med Medela delade hon med sig av en stark berättelse där Invia Liberty spelade en avgörande roll för att rädda en patients fot från amputering.

NPWT Case Study: Harnessing the Full Potential of NPWT in the OR

Fallstudie: Medela NPWT möjliggör överraskande återhämtning

Utöver att Invia Liberty är så enkel att använda erbjuder Medela fantastisk service och support på plats på sjukhuset, vilket gör att vi sällan stöter på problem som gör det krångligt att använda enheten.

I slutet av 2018 arbetade Kathy på operationsavdelningen när en diabetespatient (”Tom”) skrevs in med ett allvarligt fotsår. Tom hade skadat foten under en skogspromenad och så småningom hade såret blivit infekterat. När han togs in för operation förberedde sig Kathy inför en olycklig utgång.

– Jag trodde att vi skulle tvingas amputera hans stortå eller kanske hela foten, säger hon. – Det var ett öppet sår som löpte från ovansidan av foten till underdelen, och det fanns en bit nekrotisk vävnad som var lika stor som en baseboll.

Även om kirurgteamet var tveksamma till huruvida Tom skulle kunna få behålla foten ville de uttömma alla möjligheter innan de amputerade. Därför debriderade de såret, anslöt Invia Liberty NPWT-pumpen och skickade hem honom för att förbereda området inför en vävnadstransplantation. Två veckor senare utförde teamet en ACell®-hudtransplantation och anslöt sårvakuumpumpen ännu en gång. En månad senare kom Tom in igen för en traditionell vävnadstransplantation, och efter tre månader av rutinmässiga transplantationer och NPWT i hemmet kunde behandlingen avslutas och han fick behålla hela foten – förutom en liten tipp på en av tårna.

– De flesta av oss skeptiker i operationssalen trodde att foten måste amputeras, säger Kathy. – Men efter tre månaders kontinuerlig vård med sårbehandlingspumpen kunde han behålla sin fot med minimala skador. Det var fantastiskt att se.

Att samarbeta med Medelas sårvårdsteam

Chefen för vår sårvårdsavdelning använder Medela NPWT-pumparna i princip varje dag, och de flesta i teamet har stor erfarenhet av dem vid det här laget. Patientresultaten har varit positiva, och jag har hört mycket gott från teamets sida, så jag tror inte att det kommer att förändras inom överskådlig framtid.

Enligt Kathy beror sjukhusets starkt uttryckta nöjdhet med Medela NPWT-pumparna inte enbart på pumparnas prestanda, utan också på den fantastiska service som Medela-teamet tillhandahåller. Var tredje månad besöker en representant från Medelas sårvårdsteam hennes vårdinrättning: ett team med dedikerade sårvårdsspecialister som hjälper kunderna att dra nytta av användbara tekniker, felsöka tekniska problem och ta hand om sårvårdspatienter på ett så effektivt sätt som möjligt. Under besöken anordnar Kathys dedikerade representanter två skräddarsydda utbildningspass om sårvakuumbehandling för medarbetarna på både operationsavdelningen och sårvårdcentret för öppenvårdspatienter, så att både ny och erfaren personal får bygga på och repetera sina kunskaper om NPWT. Passen är till nytta för både kirurg- och sårvårdsteamen, eftersom Medelas representant svarar på frågor och ger insikter som är specialanpassade efter de specifika behoven på dessa enheter.

– Utöver att Invia Liberty är så enkel att använda erbjuder Medela fantastisk service och support på plats på sjukhuset, vilket gör att vi sällan stöter på problem som gör det krångligt att använda enheten, berättar Kathy. – Även på de bästa sjukhusen finns en del glapp mellan avdelningarna, så det är till stor hjälp att vår representant kommer hit, påminner oss om smarta tips och helt enkelt ser till att alla har lika stor koll.

Som ett resultat av Medelas frekventa och informativa besök känner sig sköterskepersonalen på sjukhuset trygga och bekväma med NPWT som teknik och Invia Liberty-pumpen som enhet, och använder den både i operationssalen och på sårbehandlingscentret, vilket är till hjälp för patienter som behöver långvarig sårbehandling.

– Chefen för vår sårvårdsavdelning använder Medela NPWT-pumparna i princip varje dag, och de flesta i teamet har stor erfarenhet av dem vid det här laget. Patientresultaten har varit positiva, och jag har hört mycket gott från teamets sida.

Medela-perspektivet – av Jesse Cantu, Medela Clinical Sales Specialist – NPWT

Under min tid som klinisk specialist på den här vårdinrättningen mötte jag inte en enda sjuksköterska som inte var helt och fullt engagerad i att lära sig alla egenskaper hos den här enheten. Sjuksköterskeutbildarna brukade hålla sina utbildningar i ett privat rum bredvid cafeterian, och alla sjuksköterskor brukade vara med. Det är alltid roligt att samarbeta med sjukhusteam som vill bygga ett partnerskap präglat av lärande. Vår kliniska och patientrelaterade support handlar om mer än att erbjuda effektiv sårläkning, tillämpa evidensbaserade och kostnadseffektiva vårdrutiner och främja positiva patientresultat.

Så här tillhandahöll vårt Medela-team support på ett framgångsrikt sätt:

How our Medela team successfully provided support:

Sårbehandling med negativt tryck

  • Utbildade personalen i multidisciplinära teamprocesser och hjälpte avdelningar att skapa ett ”SWAT” (Skin Wound Assessment Team – ett team för sårbedömning).
  • Erbjöd en grundläggande kurs i verkningsmekanismerna hos NPWT för att göra det lättare för användarna att förstå hur NPWT på bästa sätt kan främja sårläkning.
  • Pratade om de tekniska komponenterna i Medela NPWT-enheten och hjälpte teamet att felsöka de fem vanligaste larmen: luftläckage, låg batterinivå, igensatt filter, igensatt system och full behållare.
  • Avslutade med att sammanfatta den fantastiska support som Medela erbjuder, vilket innefattar klinisk och teknisk support dygnet runt, ett snabbstartskort och en smartphone-app.

Personlig prägel

”Det är fantastiskt hur Medela har lyckats utveckla sin kärnteknik, som först användes i bröstpumpar, för att skapa effektiva NPWT-enheter.”

Efter att ha beskrivit fördelarna med Medelas NPWT-sårbehandling med negativt tryck i operationssalen delade Kathy med sig av en mer personlig anekdot: hon använde en bröstpump från Medela till sitt eget barn.

– Jämfört med den enhet min syster använde är min Medela-bröstpump mycket tystare, mer bekväm och enklare att använda – precis som de sårbehandlingspumpar vi ger våra patienter. Det är fantastiskt hur Medela har lyckats utveckla sin kärnteknik, som först användes i bröstpumpar, för att skapa enormt effektiva NPWT-enheter. Det förtroende jag redan hade för Medela efter min personliga upplevelse med deras bröstpump gjorde att jag tryggt kunde förlita mig på deras NPWT-teknik för mina patienter.

Sårbehandling med negativt tryck

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Förenkla sårvakuumbehandlingen och förbättra dina patienters upplevelse med Medela NPWT.

Kontakta Medela redan i dag