Kejsarsnitt: Varför CaesAid-sugklockor är att föredra framför tång

Varför CaesAid-sugklockor är att föredra framför tång

Visste du?

Vid kejsarsnitt förlöses fostrets huvud genom ett omfattande snitt i huden och fundustryck. Forskning tyder på att:

- Ett hudsnitt på över 15 cm kan leda till skador på nerverna i ljumsken.

- Snitt i livmodern – huvudförlossningsintervall om > 90 sek. kan leda till fosterhypoxi.*

I en nyligen genomförd studie* utvärderade de Jong och Stolwijk sugklockan CaesAid i kombination med Medelas elektroniska vakuumpump gällande utfall hos föderska och foster i jämförelse med användning av tång i samband med kejsarsnitt. Syftet var att bedöma huruvida sugklockan CaesAid förkortar intervallet mellan snitt och förlossning jämfört med användning av tång, samt att dokumentera eventuella perioperativa komplikationer för modern och det nyfödda barnet.

Resultatet av studien tyder på att CaesAid-sugklockan är ett säkert och effektivt alternativ till tång vid förlösning av fostrets huvud i samband med kejsarsnitt.

A6848146-F628-4447-BCEC-33AA8D17799B Created with sketchtool. Ladda ned PDF med informationsgrafik PDF, 40 kB
3A977CB7-8E7E-42BC-8618-DD481AFB2730 Created with sketchtool.

* An audit of the CaesAid vacuum-assisted delivery cup compared to forceps delivery of the fetal head at caesarean section›, de Jong P., Stolkwij N., p.683, June 12 2019

Medicinska sugpumpar

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Läs mer om våra produkter

Learn more now