Veiligere zorg voor een beter herstel

Thopaz+ digitaal thoraxdrainage- en monitoringsysteem*
*Monitoring van vloeistofdrainage, luchtlek en druk

Meer informatie vragen

Medela biedt een uitgebreid systeem voor thoracale drainage voor hartpatiënten

Het behandelen van patiënten met cardiale afwijkingen is niet gemakkelijk. Het vraagt zorgvuldige monitoring en grote gevoeligheid ten aanzien van patiëntenherstel. Hoewel er veel factoren zijn die na cardiale chirurgie van invloed kunnen zijn op het herstel van een patiënt, zijn deskundigen het erover eens dat een functionerend drainagesysteem een van de belangrijkste hulpmiddelen is om complicaties na cardiale chirurgie te voorkomen en de duur van het ziekenhuisverblijf te verkorten.

Meer informatie over Medela's digitale borstdrainage oplossing

MEER INFORMATIE
 • Zware bloedingen na hartoperaties kunnen sepsis, acute respiratory distress syndrome en/of nierfalen en zelfs het overlijden van de patiënt veroorzaken.1
 • Verpleegkundigen en hartchirurgen moeten het drainagevolume, thrombo-elastogramgegevens, platelet-mapping en beïnvloedbare voorspellende factoren van zware bloedingen, zoals metabole acidose en postoperatieve hartslag, beoordelen en vastleggen.2

1 Pereira KMFSM, de Assis CS, Cintra HNWL, et al. Factors Associated With the Increased Bleeding in the Postoperative Period of Cardiac Surgery: A Cohort Study. J Clin Nurs 2019;28(5–6):850–61.

2 Christensen MC, Krapf S, Kempel A, et al. Costs of Excessive Postoperative Hemorrhage in Cardiac Surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138(3):687–93.

 • Thopaz+ biedt nauwkeurige metingen en trends inzake digitale drainage tijdens de kritieke postoperatieve tijdsperiode.3
 • De objectieve gegevens van Thopaz+ ondersteunen de communicatie tussen artsen en overige medewerkers en vergemakkelijken de besluitvorming.4
 • Hoewel luchtlekken na cardiale chirurgie zelden optreden, kunnen de digitale registraties van Thopaz+ leidend zijn bij het verloop van de therapie. Daarnaast kan er worden bespaard op tijd en kosten van het maken van opeenvolgende röntgenfoto's.5
 • In een recente publicatie is aangetoond dat er significant minder noodzaak is tot het maken van röntgenfoto's van de borst met afgeklemde drains voor het vaststellen van luchtlekken, bij patiënten die worden behandeld met het digitale thoraxdrainagesysteem.5
 • Binnen de groep patiënten die digitale thoraxdrainage ondergingen, werden ook minder hernieuwde thoracotomieën wegens tamponade/bloeding vastgesteld.5

3 Saha S, Hofmann S, Jebran AF, et al. Safety and efficacy of digital chest drainage units compared to conventional chest drainage units in cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2020;31(1):42-47.

4 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T, et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011;6:59.

5 Van Linden A, Hecker F, Courvoisier DS, et al. Reduction of drainage-associated complications in cardiac surgery with a digital drainage system: a randomized controlled trial. J Thorac Dis 2019;11(12):5177-5186.

Verbeter de veiligheid van de zorg na cardiale chirurgie

NEEM NU CONTACT MET ONS OP
 • De timing is cruciaal: hoe meer tijd er verstrijkt tot de re-exploratie voor zware bloedingen na hartoperaties, hoe hoger de mortaliteit.7
 • Bloedingen kunnen hemodynamische instabiliteit veroorzaken, wat met een agressieve therapie moet worden aangepakt.
 • Vroege re-exploratie voor bloeding en/of tamponnade bij cardiale patiënten verhoogt de overlevingskans en verkort het ziekenhuisverblijf van de patiënt.

7 Čanádyová J, Zmeko D, Mokráček A. Re-exploration for Bleeding or Tamponade After Cardiac Operation. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;14(6):704–7.

 • Op Thopaz+ kunnen realtime waarden en historische gegevens over luchtlekkage en vocht continue en gemakkelijk worden afgelezen, waardoor het beheer van thoracale drainage beter kan worden beoordeeld.
 • Op basis van de digitale gegevens kan de medische staf het optimale moment bepalen voor een vervolgoperatie om de thoraxdrain te verwijderen.
 • Hierdoor neemt de veranderlijkheid van diverse beoordelingen van deze indicatoren af en wordt het monitoren tussen diverse afdelingen van de vooruitgang van de patiënt verbeterd.8
 • De alarmen zijn bijzonder zinvol bij cardiale chirurgie waarbij een probleem met de drainage een direct risico voor de patiënt zou kunnen vormen, zoals pericardiale tamponnade.3

8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE, et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.

3 Saha S, Hofmann S, Jebran AF, et al. Safety and efficacy of digital chest drainage units compared to conventional chest drainage units in cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2020;31(1):42-47.

Lees hoe Thopaz+ in uw praktijk een substantieel verschil kan maken

NEEM NU CONTACT MET ONS OP
 • Uit onderzoek blijkt dat niet-afgevoerd mediastinaal bloed ontstekingen kan veroorzaken, wat kan bijdragen aan het optreden van postoperatieve atriumfibrillatie (POAF) na cardiale chirurgie.
 • POAF is in verband gebracht met langere ziekenhuisopnamen, heropname en in sommige gevallen het overlijden van de patiënt.
 • Het direct na de operatie overbrengen naar de IC is een van de meest risicovolle fasen na cardiale chirurgie. Tijdens deze fase is adequate drainage van bloed bijzonder belangrijk.3

 

 • Thopaz+ is een oplossing voor het beheer van thoracale drainage die ononderbroken drainage van de borstholte direct na cardiale chirurgie biedt.

 • Aanzienlijk hogere bloeddrainage in de periode kort na de operatie.3,6

 • Het is snel en eenvoudig te installeren, zeer draagbaar, en door de oplaadbare accu is de patiënt maximaal mobiel.

3 Saha S, Hofmann S, Jebran AF, et al. Safety and efficacy of digital chest drainage units compared to conventional chest drainage units in cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2020;31(1):42-47.

6 Barozzi L, Biagio LS, Meneguzzi M, et al. Novel, digital, chest drainage system in cardiac surgery. J Card Surg. 2020;35: 1492–1497.

Verbeter de veiligheid van de zorg na cardiale chirurgie

NEEM NU CONTACT MET ONS OP
Prof. Dr. med. Fischlein

"De afzuiging moet gaan werken zodra we de thorax sluiten. Bij veel systemen is dit niet gegarandeerd omdat we er het wandvacuüm bij nodig hebben. Het kan tot wel een uur na de chirurgie duren tot de patiënt vanuit de OK in de intensive care unit is aangekomen en onder controle staat. Dat is een kritieke fase. Thopaz+ waarborgt echter een constante drainage."

Prof. Dr. med. FischleinHoofd van de afdeling hartchirurgie. Klinikum Nürnberg - Paracelsus Medical University
chest drainage

Thopaz+ zet een nieuwe zorgstandaard voor thoracale drainagetherapie. Anders dan analoge systemen regelt het systeem op betrouwbare wijze de druk die op de borst van de patiënt wordt toegepast en monitort het digitaal (en stil) kritische therapie-indicatoren. Uit klinische gegevens blijkt dat Medela's thoraxdrainagetherapie de resultaten verbetert en de zorgverlening stroomlijnt.

 

Meer lezen

tubing extension

De Silastic-slangverlengstukken maken een flexibele hantering van het drainagesysteem mogelijk:

   - 3 katheters aansluiten op één Thopaz+-apparaat

   - Plaatsing van Thopaz+ aan het voeteneind

   - Flexibele slangen als manipulatie van de slangen vereist is

silicone cathters

ClotStop® siliconen katheters bieden een nieuwe optie voor actieve thoracale drainage onmiddellijk na operatie. Het gecoate oppervlak zorgt voor een effectieve drainage, omdat stolsels en exsudaat zich niet aan het afvoeroppervlak hechten. Het zachte materiaal verhoogt het comfort van de patiënt.

 

Meer lezen

Thopaz+ biedt veiligere zorg voor een beter herstel - ook na een hartoperatie!

MEER INFORMATIE
Literatuur

1 Pereira KMFSM, de Assis CS, Cintra HNWL, et al. Factors Associated With the Increased Bleeding in the Postoperative Period of Cardiac Surgery: A Cohort Study. J Clin Nurs 2019;28(5–6):850–61.

2 Christensen MC, Krapf S, Kempel A, et al. Costs of Excessive Postoperative Hemorrhage in Cardiac Surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138(3):687–93.

3 Saha S, Hofmann S, Jebran AF, et al. Safety and efficacy of digital chest drainage units compared to conventional chest drainage units in cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2020;31(1):42-47.

4 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T, et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011;6:59.

5 Van Linden A, Hecker F, Courvoisier DS, et al. Reduction of drainage-associated complications in cardiac surgery with a digital drainage system: a randomized controlled trial. J Thorac Dis 2019;11(12):5177-5186.

6 Barozzi L, Biagio LS, Meneguzzi M, et al. Novel, digital, chest drainage system in cardiac surgery. J Card Surg. 2020;35: 1492–1497.

7 Čanádyová J, Zmeko D, Mokráček A. Re-exploration for Bleeding or Tamponade After Cardiac Operation. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;14(6):704–7.

8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE, et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.