De gevolgen van geluidsvervuiling in operatiekamers en hoe we dit kunnen vermijden

Kunt u zich voorstellen hoe verstorend geluidsvervuiling in de operatiekamer kan zijn? Er zijn factoren die de efficiëntie binnen operatiekamers beïnvloeden, die minder bekend zijn dan het infectierisico, maar die wel degelijk een aanzienlijke verstoring met zich meebrengen.

"Onnodig geluid is een van de meest wrede oorzaken van lijden die men zowel gezonde als zieke mensen kan aandoen." – Florence Nightingale, 1859

Kunt u zich voorstellen hoe verstorend geluidsvervuiling in de operatiekamer kan zijn? Er zijn factoren die de efficiëntie binnen operatiekamers beïnvloeden, die minder bekend zijn dan het infectierisico, maar die wel degelijk een aanzienlijke verstoring met zich meebrengen. Diverse studies hebben echter de nadelige gevolgen bewezen van geluidsniveaus binnen de OK, bijvoorbeeld1:

  • Er zijn aanwijzingen dat een te hoog geluidsniveau in operatiekamers permanente psychologische stress bij het personeel kan veroorzaken.
  • De afleiding die dit veroorzaakt, heeft een negatieve invloed op de communicatie tussen teams van artsen en verpleegkundigen in de operatiekamer.
  • Opmerkelijk is dat onderzoek heeft aangetoond dat miscommunicatie een van de belangrijkste basisoorzaken is van fouten en slechte resultaten voor de patiënt. In een in 2016 gepubliceerd onderzoek wordt gesteld dat maar liefst 83% van het bevraagde zorgpersoneel meent dat geluidsvervuiling binnen de operatiekamer bijdraagt aan menselijke fouten.

De onderstaande infographic vat samen hoe schadelijk geluidsvervuiling binnen operatiekamers is:

Noise Pollution in the OR

Om de geluidsniveaus in context te plaatsen, geeft de onderstaande figuur de relatieve intensiteit van uiteenlopende geluiden en de acceptabele tijdslimiet voor blootstelling weer. De geluidsvervuiling binnen operatiekamers kan oplopen tot meer dan 130 dBA2. Als we bedenken dat het aanbevolen geluidsniveau binnen ziekenhuizen op 45 dBA of minder ligt3, is hier sprake van een aanzienlijke kloof.

Noise levels in the OR can reach in excess of 130 dBA

Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat de in de OK gebruikte apparatuur (zoals medische vacuümunits) in sterke mate bijdraagt aan dit geluidsniveau6.

Stel dat er een eenvoudige manier zou zijn om het geluidsniveau in de OK omlaag te brengen. Een lager geluidsniveau betekent:

  • Betere concentratie
  • Gemakkelijkere communicatie
  • Minder fouten/complicaties

Zou het dan niet zinvol zijn om een belangrijke bron van afleiding binnen operatiekamers weg te nemen, zowel voor het welzijn van de patiënt als van verpleegkundigen? De positieve invloed op uw medewerkers, kan zeer groot zijn!

Medela Basic en Dominant Flex pompen zijn uitgerust met een krachtige motoreenheid die fluisterstil is bij < 40 dB(A) en ze produceren tot viermaal minder geluid dan vergelijkbare oplossingen. Daarnaast levert ons DCS eenvoudige bediening met één hand en een veilig ontwerp met een bacteriefilter met hoge flowcapaciteit (retentie 99,999%) en dubbellaags folie. 7.

Noise levels in the OR

Wanneer zouden we een afspraak met u kunnen maken zodat u het verschil zelf kunt ervaren? Want we kunnen zonder aarzelen stellen: horen is geloven.

Medische vacuümpompen

Gebruikers zoals u vonden deze hulpbronnen nuttig

Verminder de geluidsoverlast in uw operatiekamer

Lees meer

Literatuur

1 A.D. Padmakumar et al.,"Effect of noise on tasks in operating theatres", 2017

2 "Effect of noise on tasks in operating theatres", A.D. Padmakumar et al. Feb 2017

3 Dholakia S et al, The association of noise and surgical-site infection in day-case hernia repairs, 2015

4 Dorthe Hasfeldt et al, Noise in the Operating Room—What Do We Know? A Review of the Literature, 2010

5 Michael Barakate, Noise in the operating theatre: how much is too much?, 2010

6 Graphic based on study from Oliviera et al, Occupational exposure to noise pollution in anesthesiology, 2016, p. 253d

7 Data on file at Medela AG