Stryker och Medela samarbetar för att förändra behandlingen av stroke i grunden.

Det världskända medicintekniska företaget Stryker har höjt standarden för behandling av stroke. Medela med sin kirurgiska sugpump Dominant Flex och gemensamma engångsartiklar är en del av denna senaste innovation.

Bakgrund

Stryker har utvecklat en revolutionerande ny strokebehandling, aspirationstrombektomi.

Som ett av de ledande medicintekniska företagen inom interventionell radiologi har Stryker en revolutionerande ny strokebehandling, aspirationstrombektomi, där kirurgen för in en mikrokateter i lårbensartären och trär den igenom vaskulaturen och in i hjärnan.  Vakuumteknik används sedan för att avlägsna blodproppen som orsakar stroken/blockeringen. Under utvärderingsprocessen för den optimala vakuumpumpen för uppgiften var det Medelas Dominant Flex -design som presterade bäst. Det är ett skolboksexempel på ett partnerskap tillsammans med ett framstående medicintekniskt bolag som behöver vakuumlösningar för sina användningsområden.

AXS Universal® Aspiration Set:

Stryker Medela Pump

Lösning

Medela och Stryker startade ett exklusivt samarbete för att erbjuda medicinsk vakuumteknik åt strokepatienter världen över. Denna nya aspirationstrombektomiprodukt är en del av en serie behandlingslösningar för ischemisk stroke/hjärninfarkt som tillhandahålls av Stryker.

Tillsammans har Medela och Stryker också utvecklat sterilförpackade AXS universalslangar för aspiration och AXS universalpåsset inklusive ClotFinder™ vävnadsfälla.

Medela Dominant Flex kombinerat med Strykers AXS universalaspirationstillbehör erbjuder en lösning som kan användas tillsammans med Strykers AXS Catalyst® distalåtkomstskateter för att utföra neurotrombektomiingrepp.

Resultat

AXS Universal® aspirationssystem har nu blivit verklighet!

AXS Universal® aspirationssystemet, som är utformat för behandling av patienter med ischemisk stroke med hjälp av en procedur som går under benämningen aspirationstrombektomi, har nu blivit verklighet!

Under proceduren levererar Medelas Dominant Flex och samutvecklade förbrukningsartiklar från Stryker-Medela ett högt vakuumtryck på minimal tid, kombinerat med en mycket låg ljudnivå, vilket gör den till det idealiska komplementet till Strykers Trevo Stroke Solutions™-portfölj.

Före och efter varje revaskularisering:

stroke before and after

Kirurgisk sugning

De här Medela-pumparna är den senaste innovationen inom sugning med högt vakuum.

  • Det kraftfulla kolvcylindersystemet ger en mycket tystgående och stabil drift

  • Den finns i rackversion, som bärbar sugenhet samt i mobil version.

  • Medelas bakteriefilter kommer emellertid inte att vara tillräckliga för att filtrera och följaktligen inte förhindra korskontaminering med SARS-CoV-2.

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Kontakta teamet för anpassade lösningar och OEM-lösningar

KONTAKTA OSS NU