Förbättrad patientföljsamhet med NPWT

Som sårvårdssköterska har du sannolikt stött på samma scenario hundratals gånger: En patient gör utmärkta framsteg med vac-behandling av sår på sjukhuset, men som en följd av dålig patientföljsamhet under fasen som följer efter intensivvårdsfasen är patienten tillbaka på ruta ett.

Låter det bekant? Förtvivla inte. För även om patientföljsamheten aldrig kan garanteras finns det en del åtgärder du kan vidta för att hjälpa till att förbättra följsamheten bland dina sårvårdspatienter.

Nurse taking care of a wound care patient

Varför patienter inte iakttar följsamheten

När patientföljsamheten brister under övergångsvården (eller den post-akuta vården), är det ofta på grund av orsaker som inkluderar:1-4

 • Avsaknad av patientutbildning och patientengagemang i fråga om korrekt användning av utrustningen.
 • Patienten känner sig osäker på utrustningen.
 • För höga ljudnivåer från utrustningen.
 • Avbruten sömn.
 • Patienten känner sig förlägen eller obekväm med utrustningen på arbetet eller i sociala situationer.

Hur kan patientföljsamheten förbättras?

Sårvårdssköterskor inser de potentiella konsekvenserna av icke-följsamhet, inklusive avbrott i patientåterhämtningen och kostbara nya sjukhusinskrivningar, men det gör inte patienterna.

Med tanke på de här riskerna är det viktigt att fokusera på följande tre nyckelområden för att hjälpa patienterna att efterleva NPWT och uppnå framgångsrik sårläkning:

1. Utvärdera och utbilda före utskrivning

Arbetet med sårvårdsutbildning ska sätta igång direkt när sårvårdsbehandlingen med negativt tryck initieras på sjukhuset och ska fortsätta:1,3

 • Hela vägen igenom patientens sjukhusvistelse.
 • Vid utskrivningen.
 • Genom hela övergångsvården/den post-akuta vården, vid varje förbandsbyte som utförs av sjuksköterska.

Som en del av den rutinmässiga patientvården är det viktigt att utvärdera patienternas och vårdpersonalens förmåga att förstå instruktioner och därefter specialanpassa arbetet med att engagera patienterna i enlighet med behoven. En bra utvärderingsmetod är att låta patienter och vårdpersonal själva visa hur de ska använda utrustningen, efter att de tagit del av din demonstration.1,3

 • Sätta igång utrustningen och använda den på rätt sätt.
 • Köra utrustningen enligt angivna tidslängder.
 • Byta ut behållare och/eller slangar om nödvändigt.
 • Förstå innebörden av larm (ljudlarm och visuella larm)
 • Känna igen komplikationer såsom ljusrött blod, onormalt exsudat och extrem smärta.
 • Kontakta hjälp vid akutsituation eller be om teknisk assistans.

 

2. Få vårdpersonal att tillämpa ”positivt tryck”

Patientföljsamheten vid behandling med negativt tryck kan underlättas med hjälp av lite ”positivt tryck” från vårdpersonalen. Identifiera vänner eller familjemedlemmar som kan hålla ett öga på patienterna. Engagera dem i att hjälpa patienten genom vårdövergångsprocessen genom att vara uppmuntrande och se till att patienten är inne på rätt spår. Vårdpersonal kan uppmuntra patienter som brister i följsamhet på påtagliga sätt genom att påminna dem att sätta igång eller hålla igång sin utrustning och hjälpa dem att felsöka vid larm, till exempel.

 

3. Sätt patienter i kontakt med stödresurser

Se till att dela ut utbildningsmaterial, tydliga instruktioner och kontaktinformation för vårdteamet till dina patienter. Överväg också att använda appar, som t.ex. ”Make NPWT easier” från Medela (Apple App Store, Google Play Store) som ger snabbare information som kan hjälpa patienter installera och hantera sin NPWT-utrustning.

Konsekvent användning av utrustning för sårbehandling med negativt tryck

När patienter känner sig osäkra på NPWT är det ofta brist på kunskap som är den underliggande orsaken. Men patienter har uppgett att de känt sig ”trygga och säkra” när de sett sjuksköterskor på sjukhuset använda utrustningen och demonstrera hur den fungerar.5

Av den anledningen kan det vara till hjälp att välja samma utrustning för sjukhusvården och övergångsvården:4,5

 • Förstärk korrekt användning
 • Främja kännedom om utrustningens funktioner, ljus och larm
 • Bygg upp patientens tillit inför att använda utrustningen
 • Hjälp patienter till bättre hantering av deras NPWT. 

Var dessutom speciellt uppmärksam på NPWT-utrustningens ljudnivå medan den är i drift. Högljudda maskiner kan genera patienter i sociala situationer eller avbryta deras sömn.

Leta efter kompakta och tysta enheter som har specialutformats för patientkomfort och enkel användning i alla vårdmiljöer. Två sådana enheter från Medela är:

Sårbehandling med negativt tryck (NPWT)

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Börja förbättra patientföljsamheten med NPWT idag

Be om mer information

Referenser

1 Martindell D. The safe use of negative-pressure wound therapy. AJN. 2012, 112(6):59-63.

2 Burke JR, Morley R, Khanbhai M. Using portable negative pressure wound therapy devices in the home care setting. Smart Homecare Technology and TeleHealth. 2014. Available at: https://www.dovepress.com/ by 73.195.108.118. Accessed Jan 2019.

3 Fife C, Weir D. The challenges of negative pressure wound therapy in clinical practice. Today’s Wound Clinic. 2010, 4(6):1-11. Available at https://www.printfriendly.com/p/g/eDBiGM Accessed 15 Jan 2019.

4 Upton D, Andrews A, Stephens D. Patient’ experiences of negative pressure wound therapy for the treatment of wounds: a review. JOWC. 2013, 22(1):34-39. 5. Fagerdahl, AM, Bostrom L, Ottosson C. Patients’ experience of advanced wound treatment—a qualitative study. Wounds. 2013, 25(8):205-211.

5 Fagerdahl AM, Boström L, Ottosson C, et al. Patients’ experience of advanced wound treatment—a qualitative study. Wounds 2013;25(8):205–11.