NPWT-omställningen som lönar sig: Så gjorde Medela omställningen sömlös på vårt sjukhus

När ledningen vid Kaleida Health in Western New York beslutade att byta ut sitt befintliga sårbehandlingssystem med negativt tryck mot Medelas, av såväl kliniska som kostnadsrelaterade orsaker, hade Michelle ”Mickey” Monte, MSN RN, fjärilar i magen. Omställningen skulle nämligen starta vid Buffalo General Medical Center, den största vårdinrättningen i Kaleida-nätverket, där Mickey är klinisk utbildare för sårvårdsteamet.

The NPWT Switch Worth Making Mickey and Carol

Jag är förbluffad över hur sömlös övergången slutligen var. Det gick hur smidigt som helst.”

—Michelle ”Mickey” Monte, MSN RN, klinisk sjuksköterskeutbildning.

Mickey Monte (vänster) och Carol Davis (höger) 

Mickey stod plötsligt inför en gigantisk uppgift: ta ledningen och utbilda nästan 3 000 sjuksköterskor om Medelas NPWT-system, vilket skulle ersätta NPWT-systemen som de hade använt i åratal.

Mickey visste att hon inte skulle klara av det på egen hand, och som tur var behövde hon inte det.

Hon hade en partner hela omställningen igenom som var precis lika motiverad och besluten att lyckas som hon själv.

MER ÄN PARTNERSKAP

”När helst jag frågade Carol om något fanns hon där för mig. Hon backade alltid upp mig.”

—Michelle ”Mickey” Monte

Personen hon pratar om var alltså Carol Davis, RN, BSN, CWOCN, klinisk försäljningsspecialist hos Medela, som interagerade med teamet vid Buffalo General Medical Center ända från starten. ”Från första mötet med Carol visste jag att hon var precis som jag och att vi tillsammans skulle ro det här i hamn. Det var som om jag arbetade med min syster, det kändes direkt som om jag hade känt Carol i årtionden.”

Mickey och Carol träffades minst varje vecka, först för att ställa upp tidsramar för utbildningsprogrammet och sedan för att felsöka, korrigera inriktningen och revidera efter behov i takt med att programmet rullades ut. Tillsammans skapade och implementerade de en strategi bestående av fyra delar för utbildningen, vilket var det som i slutändan gjorde att omställningen lyckades.
 

FYRA STRATEGIER FÖR EN LYCKAD OMSTÄLLNING

Den komplexa uppgiften att utbilda nästan 3 000 sjuksköterskor som arbetade olika skift under olika dagar i veckan (inklusive lördagar och söndagar) förutsatte ett realistiskt tillvägagångssätt. Mickeys team stötte dagligen på utmaningar men fortsatte oförtröttligt att uppmuntra sjuksköterskorna att delta.

Mickey och Carol implementerade följande fyra strategier. De rekommenderar ett liknande tillvägagångssätt för team som ska ta itu med en omställning på ett sjukhus, stort eller litet spelar ingen roll.

1. Engagera klinikföreståndare som omställningsledare

Mickey insåg betydelsen av att få klinikföreståndarnas stöd redan från starten och fokuserade på att rekrytera dem för utbildning vid sina egna personalmöten och genom mer informell samverkan. Genom att göra det

 • ”utbildade hon utbildarna” för att bli delaktiga i processen och vara de ansvarspersoner som den dagliga personalen kan vända sig till för utbildning, stöd och vid frågor.
 • Skapade en skara förespråkare som hjälpte till att lobba för programmet och bygga upp entusiasm för det bland vårdpersonalen.
 • Lättade lite på det tryck som låg på Buffalo Generals sårvårdsteam som höll på att bli överbelastat med ansvar för nästan varenda NPWT-behandling med vakuum, genom att ge sköterskepersonalen ansvar att utföra arbete inom deras verksamhetsområde.

2. Erbjuda utbildningsklasser i flera format

De praktiska tillfällena var suveräna, vi hade alltid en pump med oss som deltagarna fick hålla i och interagera med. Det gjorde att de kände sig så mycket mer bekväma, och efter det var omställningen mycket enklare.”

—Michelle ”Mickey” Monte

 • Korrekt förberedelse före utbildningen var ett avgörande första steg. Med hjälp av det webbaserade talanghanteringssystemet på Kaleida Health, Buffalo General, kunde Mickey och hennes team:
 • Skapa ett inledande webbinarium som sjuksköterskorna var tvungna att slutföra för att få det certifikat som krävdes innan de fick gå vidare till praktisk utbildning.
 • Använda enkla och korta videoklipp från Medela för att kommunicera en grundläggande förståelse för sårförband och funktionen hos en NPWT-pump.
 • Praktiska utbildningstillfällen i klassrum. De här klasserna visade sig vara ett av de mest effektiva och populära inslagen under utbildningens utrullning och de var:
 • Begränsade till 20-25 minuter per lektion, vilket gjorde det enklare för sjuksköterskorna att ta sig loss, engagera sig i utbildningen och sedan återgå till arbetet inom tidsramarna.
 • Fullständigt interaktiva, med tillfälle att praktiskt bekanta sig med NPWT-pumpen, ställa frågor, tackla utmaningar och extra utbildningshäften att ta med hem.

3. Schemalägg klasser så ofta som möjligt med hanterliga deltagarformat.

 • Eftersom Mickey och hennes team var väl införstådda med att sköterskor arbetar olika skift under dygnets alla timmar schemalade de utbildningsklasser under flera dagar, morgnar, eftermiddagar och kvällar, till och med på helger.
 • För att maximera utbildningsexponeringen och underlätta för en djupare förståelse fick alla patienter ta del av så många utbildningstillfällen som de behövde.
 • Klassernas storlek varierade mellan 12 och 20 sköterskor per tillfälle så att alla skulle få tillfälle att delta praktiskt.

4. Maximera deltagandet med ett smart påminnelsesystem, med hjälp av e-post och flyers.

”Vi började med Buffalo General eftersom vi är den största vårdinrättningen, och därefter skickade vi vidare till tre andra sjukhus i Kaleida-nätverket där alla tog sig an uppgiften på samma sätt. Det blev en enorm framgång.”

—Michelle ”Mickey” Monte

 • Mickey och hennes team låg på sköterskorna hela tiden för att inte utbildningen skulle hamna i skymundan och för att påminna dem om vikten av en smidig omställning. Teamet:
 1. Satte upp stora meddelanden med påminnelser på väl synliga platser på alla avdelningar vid alla deltagande sjukhus.
 2. Tog varje tillfälle att hänvisa till utbildningen vid personalmöten och improviserade möten bland klinikföreståndare och avdelningssköterskor.
 3. Skickade ”glöm inte Medela-utbildningen”-mejl till klinikföreståndare.

Mickey och hennes team förstod att om omställningen kunde ske sömlöst på en inrättning av Buffalo Generals storlek så skulle det kunna bli en makalös succé över hela nätverket.

ETT ÖVERVÄLDIGANDE POSITIVT MOTTAGANDE

Så snart utbildningsprogrammet var slutfört stod det klart att strategin som Mickey, Carol och resten av Buffalo General och Medela-teamet hade valt var den rätta. Enligt Mickey: ”Det fanns nästan inget motstånd alls mot omställningen, från 3 000 sjuksköterskor, och det säger ju en del. Till och med ett sårvårdsteam som varit mycket tätt knutet till vårt tidigare NPWT-system i många år följde strömmen och accepterade förändringen.”

Mickey förbluffas när hon tänker på hur drastiskt hennes upplevelse av Medela-omställningen skiljer sig från tidigare omställningar. Hon beskriver en annan omställning på Buffalo General, som genomfördes tillsammans med ett annat sårvakuumföretag, som ” ... totalt förvirrande för alla inblandade. Det har gått tre år sedan dess och vi känner fortfarande av stressen och får klagomål.”

Medela-omställningen däremot ”passerade obemärkt förbi. Det var en oerhört enkel omställning.”

BEVISET PÅ FRAMGÅNG: PRODUKTPREFERENS

”Carol ska faktiskt komma tillbaka för att titta till sårvårdsteamet i arbete och för att bli ännu mer involverad. Jag skulle inte kunna vara nöjdare. Jag älskar att arbeta med Medela.”

—Michelle ”Mickey” Monte

Nu när skiftet har genomförts tänker Mickey att det verkliga beviset på framgången kanske inte är att det var så enkelt att genomföra utan hur sjuksköterskorna upplever Medelas VAC-behandlingssystem.

Här vill hon återigen framhäva den praktiska upplevelsen. De flesta sjuksköterskor föredrar visuella inlärningsmeddelanden. Hon noterade att sjuksköterskor nu föredrar Medelas NPWT-system eftersom det är:

 • Lättare och enklare att använda än Buffalo Generals tidigare NPWT-system.
 • Innebär färre störningar och avbrott med minimala ljudnivåer för larm.

Mickey beskriver det så här: ”När vi utbildade sjuksköterskorna gladdes de över hur intuitiva pumparna var, med funktioner som säkra anslutningar och ett kompakt utförande som gjorde hanteringen enkel. Att de fortfarande värderar detta högt ser vi på att våra sköterskors första val faller på Medelas NPWT VAC.”

Sårbehandling med negativt tryck (NPWT)

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Säkra en smidig NPWT-omställning för din anläggning.

Be om mer information