Luftvägssugning räddar liv

Varför är luftvägssugning så viktigt?

Fria luftvägar räddar liv

Luftvägssugning är en livräddande procedur. Det minskar risken för lunginfektioner, långvarig hypoxi och ansamling av sekret.1

Vem behöver luftvägssugning?

  • Intuberade patienter
  • Patienter som andas på egen hand kan behöva hjälp att hosta upp sekret 
  • Patienter som behandlas med en artificiell luftväg behöver regelbunden sugning

Var utförs luftvägssugning?

Räddar liv överallt

Sjukhus (intensivvårdsavdelningar, akutavdelningar, operationssalar, allmänna avdelningar, akutvagnar), vårdhem, alternativa vårdinrättningar

Surgical and Airway Suction header

Varför Medela-sugning?

Mobil sugning förhindrar virusspridning – i tider då rädslan för virusspridning är stor minskar mobilt medicinskt vakuum risken för smittspridning förknippad med väggsugning.

Centralt vakuumsystem

Fördelar:

  • Utrymmesbesparande

Att tänka på:

  • I händelse av överströmning: kontaminering av hela systemet
  • Fler användare: potentiellt lägre sugkapacitet och instabil sugstyrka

Mobila sugpumpar

Fördelar:

  • Tack vare dedikerad användning per patient och virusfilter minskar risken för smittspridning 2, 3
  • Kraftfullt, tillförlitligt vakuum för varje patient

Att tänka på:

  • Klimatfotavtryck

Relaterade produkter

Referenser

1 Airway Management: Preventing Lung Infections via Airway Suction’, by Phyllis Hanlon, RT magazine, May-June 2019, p. 12,  https://www.rtmagazine.com/products-treatment/monitoring-treatment/therapy-devices/preventing-lung-infections-airway-suction/ ‘Surgical Airway Suctioning’ by Virteeka Sinha; Brian M. Fitzgerald, February 2020, StatPearls Publishing LLC,  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448077/

2  Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre, March 2020, https:// apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3  NHS recommendation https://www.england.nhs.uk/coronavirus/ wp-content/uploads/sites/52/2020/03/C0131-Design-note_COVID-19ward-for-intubated-patients_1-April-MR2.pdf