Kampen mot pandemin kräver förberedelser

En andra våg av covid-19 är att vänta

Fighting pandemmic
 • Flera studier visar att en andra våg av covid-19-infektioner kan förväntas under de kommande månaderna 1,2
 • Det finns rapporter om att viruset har blossat upp på nytt i till exempel Korea, Kina och Tyskland.

Dödlighetsgraden för COVID-19

Fighting pandemic

Den nuvarande utvecklingen och prognosen i USA visar en betydande ökning av dödligheten på grund av COVID-19.

Eftersom det råder brist på alternativ vad gäller läkemedelsintervention krävs en snabb reaktionsförmåga

Det finns ingen immunitet, inget vaccin och inga etablerade behandlingsformer

I dagsläget finns inga bevis för att människor som har drabbats av covid-19 och sedan tillfrisknat har antikroppar och är skyddade mot att smittas en andra gång3

DÄRFÖR MÅSTE VÅRDSYSTEMEN VARA
FÖRBEREDDA PÅ ATT REAGERA.4

Kostnaderna i människoliv och ekonomiska värden är massiva.4

“In the coming months, we plan to keep around 20 per cent of our beds with respiratory assistance free, and we want to be able to free up a further 20 per cent at 72 hours notice… if a second wave comes.”7

Gerald GassPresident of the German Hospitals Society (DKG)

“The new reality is that we will need to rapidly increase ICU bed capacity within 2 or 3 weeks’ notice. We need to prepare, need to plan, need to stock the hardware that we need such as ventilators, suction pumps and monitors.”

Dr. Stephen ColeConsultant in Intensive Care Medicine at Ninewells Hospital in Dundee, Scotland

Kapacitet för belastningstoppar är A och O

Fighting pandemic
 • Organisationer som Världshälsoorganisationen, CDC i USA och andra tillhandahåller riktlinjer och verktyg som är till hjälp i planeringen av kapacitet för belastningstoppar.
 • I Världshälsoorganisationens rekommendation gällande biomedicinsk utrustning för behandling av akut luftvägsinfektion föreslås bland annat elektriska sugpumpar med filter och tillbehör.8
 • NHS rekommenderar användning av mobila sugpumpar, en för varje patient, för avdelningar där smittsamma sjukdomar behandlas.9

Luftvägssugningens kritiskt viktiga roll

Eftersom covid-19-patienter lider av akuta lunginfektioner är luftvägssugning en livräddande procedur. Det minskar risken för lunginfektioner, långvarig hypoxi och ansamling av sekret.10,11

En sug för varje säng

Fighting pandemic
 • CDC föreslår att alternativa vårdinrättningar ska ha en bärbar sug tillgänglig för varje säng.12
 • Detta överensstämmer med en artikel i tidskriften CHEST där det uppges att varje behandlingsutrymme bör ha en tillgänglig vakuumkälla för luftvägsbehandling.13

Oförutsägbara tider kräver flexibilitet

I tider där rädslan för virusspridning är stor och snabba reaktioner behövs är mobilt medicinskt vakuum till stor hjälp.

Centralt vakuumsystem

Fördelar:

 • Utrymmesbesparande

Att tänka på:

 • Kan inte användas på alternativa vårdinrättningar
 • Begränsat antal anslutningar: svårt att använda vid belastningstoppar på befintliga vårdinrättningar
 • I händelse av överströmning: kontaminering av hela systemet
Fighting pandemic

Mobila sugpumpar

Fördelar:

 • Mångsidiga, mobila vid belastningstoppar och kan användas på det sätt och på den plats som krävs
 • Minskar risken för korskontaminering (särskilt på avdelningar för behandling av smittsamma sjukdomar8,9
 • Kan förvaras och användas på nytt i andra kliniska sammanhang efter behov

Att tänka på:

 • Utrymmeskrävande

 

Medelas mobila maskiner för medicinsk sugning bidrar till att avsevärt öka luftvägssugningens kapacitet när och där det behövs:

 • Kraftfull högvakuumsugning för avlägsnande av maximala mängder vätska
 • Tillförlitlig och beprövad teknik för lång hållbarhet som bygger på över 50 års erfarenhet inom medicinskt vakuum
 • Kan användas på intensivvårdsavdelningar, allmänna avdelningar, alternativa vårdinrättningar och vårdhem i enlighet med de godkända indikationerna

Vill du veta mer om hur Medela stödjer vårdpersonal?

Visit our COVID-19 HUB

Referenser

1 1918 Influenza: the Mother of All Pandemics, Jeffery K. Taubenberger and David M. Morens, Emerging Infectious Diseases, www.cdc.gov/eid, Vol. 12, No. 1, January 2006

2 Resolve to Save Lives,published data, as cited in “A world at risk, annual report on global preparedness for health emergencies“, by the Global Preparedness Monitoring Board, September 2019

3 https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19, accessed on May 14, 2020

4 On the global trends and spread of the COVID-19 outbreak: preliminary assessment of the potential relation between location-specific temperature and UV index, Sachin S. Gunthe et al, April 2020, https://doi.org/10.1007/s10389-020-01279-y

5 Rapid Risk Assessment: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK – ninth update  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-ninth-update, accessed May 14th 2020

6 ‘Surge Capacity Logistics: Care of the Critically Ill and Injured during Pandemics and Disasters: CHEST Consensus Statement’, by S. Einav, et al., CHEST, 2014; 146, p 21S

7 Tiptoeing back to normality, Germany gears up for 2nd COVID-19 wave, https://www.channelnewsasia.com/news/world/germany-prepares-for-second-covid-19-wave-12673576, accessed on May 14th, 2020

8 Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre, March 2020 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

9 https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/C0131-Design-note_COVID-19-ward-for-intubated-patients_1-April-MR2.pdf

10 ‘Airway Management: Preventing Lung Infections via Airway Suction’, by Phyllis Hanlon, RT magazine, May-June 2019, p. 12 https://www.rtmagazine.com/department-management/clinical/preventing-lung-infections-via-airway-suction/

11 ‘Surgical Airway Suctioning’ by Virteeka Sinha; Brian M. Fitzgerald, February 2020, StatPearls Publishing LLC, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448077

12 ‘Federal Healthcare Resilience Task Force Alternate Care Site Toolkit, 2nd edition, April 2020, https://files.asprtracie.hhs.gov/documents/acs-toolkit-ed1-20200330-1022.pdf, p 150

13 ‘Surge Capacity Logistics: Care of the Critically Ill and Injured during Pandemics and Disasters: CHEST Consensus Statement’, by S. Einav, et al., CHEST, 2014; 146, p 24S