Patienternas förväntningar överträffas med Medela NPWT

Möt Janice Potts, en upptagen VD från Philadelphia som erbjuder advokatbyråer stöd i rättstvister. Janice genomgick nyligen en sårläkningsprocess som var allt annat än ett solklart fall. Hon har provat på behandling med både ett ”industriellt” NPWT-system på sjukhuset och ett bärbart NPWT-system i hemmet, och har kommit fram till ett tydligt utlåtande om vilket hon föredrar. Här berättar hon sin historia.

Janice holding the Medela Invia Liberty system

Plötsligt hade Janice ett 18 x 10 cm stort öppet sår i buken och en öppen fråga i huvudet: Hur lång tid kommer det att ta för mig att läka?

Janice Potts håller i NPWT-enheten Invia Liberty

Tio dagar. Två operationer.

Allt började när Janice lades in med influensaliknande symptom på sjukhuset Our Lady of Lourdes Hospital i Camden i New Jersey. Det medicinska teamet slog snabbt fast att Janice hade en brusten blindtarm. Hon opererades akut inom några timmar efter ankomsten till sjukhuset.

Under en uppföljande undersökning tio dagar senare upptäckte Janices kirurg att operationssåret hade blivit infekterat. Hon skickades direkt tillbaka till sjukhuset för en andra akut operation. Teamet rengjorde Janices sår, tog en sårodling från det infekterade såret och kom fram till en lämplig antibiotikakur.

Omtumlad efter en upplevelse som hon säger ”kändes som en pisksnärt” hade Janice plötsligt ett 18 x 10 cm stort öppet sår i buken och en öppen fråga i huvudet: Hur lång tid kommer det att ta för mig att läka?

 

Tungrott och obekvämt

- Varje dag kändes det otroligt obekvämt att röra sig. Jag hade ett stort, smärtsamt buksår som var extremt ömt. Det var ganska läskigt. – Janice Potts, sårpatient

Det första svaret hon fick – sex månader – kändes enligt Janice som ”att bli slagen i ansiktet med en stekpanna”. Men behandlingsteamet talade omgående om för henne att de kunde snabba på läkningen betydligt med rätt enhet för sårbehandling med negativt tryck.

Under den vecka Janice fick ligga kvar på sjukhuset efter operationen var hon ansluten till en vac-behandlingsmaskin som hon beskriver som ”industriell”. Hon minns inte vad systemet hette (det var inte tillverkat av Medela), men hon minns att det var stort, otympligt, bullrigt och tungrott. - Om jag steg upp mitt i natten för att gå på toaletten var det svårt att koppla loss maskinen från sängbotten, säger Janice. - Jag fick bokstavligt talat släpa den med mig.

Efter ytterligare två dagar på sjukhuset avbröts denna inledande vac-behandling och efter några timmar skrevs Janice ut. Läkarna sa att hon skulle få fortsätta med ett annat vac-system i hemmet och att hon antagligen skulle behöva genomgå två månaders kontinuerlig NPWT-behandling för att bli återställd. De gav henne en översikt över vad hon hade att vänta sig och en utbildningsbroschyr och skickade sedan hem henne.

Janice var tacksam över att utskrivningsprocessen var så pass smidig. Hon mådde fortfarande ordentligt dåligt, men såg fram emot att sätta igång med läkningsprocessen med hjälp av ett NPWT-system som inte var stort och otympligt som det på sjukhuset.

 

Tusen gånger bättre

- Medela Invia Liberty gav mig definitivt mycket mer frihet. Nu kunde jag göra sådant som jag är helt säker på att jag inte hade kunnat om jag hade varit tvungen att fortsätta med den där stora, otympliga maskinen – Janice, sårpatient

Även om hon fortfarande upplevde obehag på grund av att såret var så stort och ömt blev Janices återhämtningsperiod i hemmet bättre än väntat, något hon anser till stor del beror på Medela-enhetens kompakta design och att den är både bekväm och bärbar.

Så här beskriver Janice systemet:

  • Mobilt lätt och mycket mindre än det system hon testade på sjukhuset. Janice kunde röra sig fritt i hemmet – hon kunde så småningom till och med ta sig till en salong i närheten för att fixa naglarna.
  • Intuitivt – displayen var lättläst och visade tydliga varningar om potentiella luftläckage som uppmärksammade Janice och hennes make på att de behövde dra åt hennes sårförband för att upprätthålla det negativa trycket.
  • Mycket tyst – Janice upplevde Medelas sårbehandling med negativt tryck som avsevärt mycket tystare än sjukhussystemet och upplevde inga sömnstörningar till följd av buller i hemmet. Maskinen var så tyst att Janices sjuksköterska en gång sa att hon inte trodde att den var på – men det var den!

Allt som allt beskriver Janice Invia Liberty NPWT-enheten som ”tusen gånger bättre än pumpen jag hade på sjukhuset”, mycket tack vare den komfort och rörlighet den gav henne.

Snabbare återhämtning

- Jag dansade omkring i rummet som Mary Tyler Moore, eftersom jag var överlycklig över att jag hade återhämtat mig så snabbt. – Janice Potts, sårpatient

Utöver att ge en bättre patientupplevelse kan Medelas sårbehandling med negativt tryck även ha förkortat Janices återhämtningstid. Som hon själv återberättar det: Varje gång hennes förband skulle bytas kommenterade den besökande sjuksköterskan de ”avsevärda framsteg” Janice gjorde när det gällde att läka – framsteg som sjuksköterskan menade hade gjorts tack vare Invia Liberty NPWT-systemet.

I slutändan blev Janices återhämtningstid bara fem veckor i stället för de förväntade två månaderna. Janice är oerhört tacksam över att upplevelsen blev bättre än väntat och att återhämtningstiden förkortades. Hon var tillbaka på jobbet och stöttade rättstvistteam redan en vecka efter att hennes vac-enhet hade tagits av.

Varje patient förtjänar en positiv NPWT-upplevelse

För patienter som i likhet med Janice behöver NPWT-enheter – överväg detta kompakta system som är utformat specifikt för att vara lättanvänt och bärbart: Invia Liberty från Medela

Dessutom erbjuder Medela ett annat alternativ för dina patienter: Invia Motion, en extremt lätt NPWT-enhet för enpatientsbruk med ”fullständiga funktioner”.

Sårbehandling med negativt tryck (NPWT)

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Hjälp patienter till bättre hantering av deras NPWT

Be om mer information