Minska infektionsrisken med fyra enkla strategier för avfallshantering

Om du vill minska infektionsrisken på ditt sjukhus, vårdhem eller poliklinik ska du behandla alla vätskeuppsamlingssystem du hanterar som infektionsincidenter som bara väntar på att inträffa.

Varför? Eftersom vartenda stänk, spill och varje kladd osv. som orsakar luftburen förorening och förorening:

 • Är en allvarlig incident
 • Kan bli kritiskt när outbildad och/eller oskyddad personal exponeras
 • Kan sprida farlig blodöverförbara patogener som HIV och hepatit B och C
 • Kan leda till frånvaro, ekonomisk börda för din vårdinrättning samt känslomässigt lidande för berörd personal.1

 

När patogena ämnen stänker ut ur avfallsbehållare med vätska bland oskyddad vårdpersonal skapas de perfekta förutsättningarna för potentiell spridning av farliga infektioner.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på hur valet av produkter för hantering av vätskeavfall kan hjälpa dig att reducera dessa infektionsrisker och uppnå bättre infektionskontroll.

 

Du kan se till att ditt vätskehanteringssystem är optimalt utrustat för att minska risken för infektioner genom att luta dig mot fyra grundläggande, men mycket viktiga, principer.

1- Förhindra infektion med högeffektiva filtersystem:

Virala och antibakteriella filter kan hjälpa till att hålla ute luftburna föroreningar och föroreningar som kan vara resultatet av att sugvätska flödar över från behållare. Användningen av filter styrs i grund och botten av de senast ISO 10079-rekommendationerna som säger att det är ”ett sätt att förhindra förorening av vakuumpumpen”.6

2- Innesluta flödessystem uppströms med överströmnings-/återströmningsskydd:

Överströmning och återströmning av flöden från behållaren och in i delar av sugsystemet är ständiga orosmoment. Den senaste ISO-utgåvan innehåller ett krav på robust överströmningsskydd.6 Se till att ditt system utrustas med lättanvända avstängningsmekanismer för att tackla faran med återströmning och överströmning.

3- Reducera infektionsrisken genom att använda ett förtjockningsmedel

Förtjockningsmedel kan vara extremt effektiva när det gäller att undanröja stänk, spill och aerosolbildning av flytande biomedicinskt avfall som kan öka risken för förorening och exponering.5,7 När flytande medicinskt avfall stelnar kan det nämligen bli mindre farligt.8 I en del områden av världen kan det här innebära att kassering av behållare är icke-reglerat avfall, i stället för reglerat medicinskt avfall.5 Det här kan potentiellt minska kostnaderna för avyttring av medicinskt avfall för en vårdinrättning.5 Kontrollera den lokala lagstiftningen för att avgöra om det här gäller din inrättning.

4- Följ bästa praxis med ett beprövat engångssystem för uppsamling av vätska:

≈80 % av de amerikanska sjukhusen har gått över till engångsartiklar för bättre infektionskontroll.7

Inrättningar som använder uppsamlingspåsar för engångsbruk måste likväl se till att följa bästa praxis för att undvika exponering. Det innebär att engångsartiklar alltid ska avyttras:7

 • När behållaren är full, borttagen eller när behandlingen är avslutad.
 • I ett område utan patienter som är avsett för avyttring
 • Med behållaren korrekt förseglad innan den transporteras till avfallsplatsen.
 • Genom att alla i avyttringsteamet bär korrekt skyddsutrustning.

Välj ett system som är utformat för att reducera infektionsrisken

Ett av de mest effektiva sätten att garantera reducerad infektionsrisk är genom att välja ett system som kan hjälpa dig att förhindra den här typen av exponeringsincidenter som sprider vårdrelaterade infektioner.

Funktionerna för reducering av infektionsrisken i Medelas engångssystem för uppsamling av vätska inkluderar*:

Virus- och bakteriefilter överensstämmande med senaste ISO 10079-1: 2015 rekommendationer

 • 99,999 % retention.
 • Överströmningsskydd och förfilter för rök för att skydda pumpen och miljön.

Optimerat skydd tack vare tillförlitliga uppsamlingspåsar för engångsbruk

 • PA/PE-folie i dubbla lager och mycket starkt läckageskydd1.
 • En backventil som förhindrar återströmning och stänk.
 • Inbyggt bakteriefilter för ytterligare säkerhet.

Påsar med inbyggt förtjockningsmedel finns som tillval

 • För att hjälpa till att undanröja spillrisken för mycket smittosamt avfall.
 • Kan minska kostnaderna för avyttring av medicinskt avfall.

Om du är intresserad av att reducera infektionsrisken på din vårdinrättning idag kan din lokala Medela-representant tillhandahålla ytterligare information om fördelarna med Medelas engångssystem för uppsamling av vätska (DCS) och hjälpa dig att ordna med en demonstration eller en provperiod.

 

 

Vätskeuppsamlingssystem

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Vidta åtgärder för att minska infektionsrisken genom att optimera ditt system för avyttring av vätskeavfall

Kontakta oss nu

Referenser

1 Goss, L. Reduce splashes, increase infection prevention. Infection Control Today 2015. Accessed March 19, 2019. Internet: https://www.infectioncontroltoday.com/general-hais/reduce-splashes-increase-infection-prevention

2 Mathias, JM. Safe options for suction canister waste. OR Manager. 2004 April; 20(4). Accessed March 19, 2019. Internet: https://www.ormanager.com/wp-content/uploads/pdfx/002/ORMVol20No4SuctionWaste.pdf

3 World Health Organization. Health-care waste fact sheet. Accessed March 19, 2019. Internet: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste

4 Doebbeling BN, Vaughn TE, McCoy KD, et al. Percutaneous injury, blood exposure, and adherence to standard precautions: are hospital-based health care providers still at risk? Clin Infect Dis 2003;37(8):1006-13.

5 Key Group Research “Fluid Management & Waste Disposal Survey” June 30, 2017 as quoted by Bean M. Stop the splashes, spills: how hospitals can ensure safe disposal of infectious fluid waste. Becker’s Hospital Review 2018. Accessed March 19, 2019. Internet: https://www.beckershospitalreview.com/quality/stop-the-splashes-spills-how-hospitals-can-ensure-safe-disposal-of-infectious-fluid-waste.html?tmpl=component%E2%80%A6

6 The International Standards Organization. 10079-1:2015. Medical suction equipment – Part 1: electrically powered suctioned equipment.

7 Tydell P, Donaldson J. Control of infections in liquid waste management. Infection Control Today 2001. Accessed March 19, 2019. Internet: https://www.infectioncontroltoday.com/view/control-infections-liquid-waste-management

8 Chun C, Zohdy M. Medical Suction and Fluid Waste Management: Patient and Workplace Safety Considerations for Health Care Organizations. Joint Commission International. 2017. Internet: http://www.jointcommissioninternational.org/assets/3/7/JCI_WP_Med_Suction_and_Fluid_Waste_Mgt_Final_(1).pdf. Accessed March 19, 2019.