Hur kan en sugpump hjälpa dig och dina patienter?

Vad har vi lärt oss?

20 % av alla covid-19-patienter behöver läggas in på sjukhus

5 % av alla covid-19-patienter behöver intensivvård1

Respiratorvård och sugning på intensivvårdsavdelningen

De flesta svårt sjuka covid-19-patienter behöver respiratorvård inom det första dygnet av intensivvård. En vakuumkälla och en sugregulator rekommenderas för varje behandlingsutrymme så att flera olika patienthanteringsprocesser kan täckas in.2

Fria luftvägar räddar liv

  • Luftvägssugning är en livräddande procedur. Det minskar risken för lunginfektioner, långvarig hypoxi och ansamling av sekret.
  • Endotrakeal sugning måste vara tillgängligt för alla mekaniskt ventilerade patienter för avlägsnande av sekret
  • Patienter som behandlas med en artificiell luftväg behöver regelbunden sugning 3

Mobil sugning förhindrar virusspridning

Elektriska sugpumpar med filter och tillbehör bidrar till att förhindra virusspridning på sjukhus och vårdinrättningar, och de är listade som obligatoriska i Världshälsoorganisationens broschyr för behandlingscenter för akut luftvägsinfektion. Detta överensstämmer med NHS riktlinjer.4

Medelas lösningar erbjuder hållbara prestanda som stödjer dagens och morgondagens sjukvård.

Mobil och fristående från centrala (röranslutna) vakuumsystem

  • Finns med engångsvirusfilter, effektiva för att förhindra korskontaminering med SARS-CoV-2
  • Snabb och enkel installation
  • Testad och beprövad teknik för lång hållbarhet som bygger på över 50 års erfarenhet inom medicinskt vakuum

Vill du veta mer om hur Medela stödjer vårdpersonal?

Besök vår covid-19-hubb

Referenser

1 Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020;323(13):1239–1242. doi:10.1001/ jama.2020.2648

2 Report on 196 patients critically ill with COVID-19. ICNARC, 20 March 2020. https://www.icnarc.org/ About/Latest-News/ 2020/03/22/Report-On-196-Patients-Critically-Ill-With-Covid-19 Surge Capacity Logistics, Care of the Critically Ill and Injured During Pandemics and Disasters: CHEST Consensus Statement, Sharon Einav; John L. Hick; Dan Hanfling; Brian L. Erstad; Eric S. Toner; Richard D. Branson; Robert K. Kanter; Niranjan Kissoon; Jeffrey R. Dichter; Asha V. Devereaux;  and Michael D. Christian; on behalf of the Task Force for Mass Critical Care

3 Airway Management: Preventing Lung Infections via Airway Suction’, by Phyllis Hanlon,  RT magazine, May-June 2019, p. 12, https://www.rtmagazine.com/department-management/clinical/preventing-lung-infections-via-airway-suction/ ‘Surgical Airway Suctioning’ by Virteeka Sinha; Brian M. Fitzgerald, February 2020, StatPearls Publishing LLC, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448077

4 Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre, March 2020,  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV- SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, p. 99 https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/C0131-Designnote_COVID-19-ward-for-intubated-patients_1-April-MR2.pdf