Förbättrad återhämtning efter operation (ERAS) inom thoraxkirurgi

De nya ERAS-riktlinjerna (Enhanced Recovery After Surgery) har kommit men hur de kommer att användas på din vårdinrättning är fortfarande mycket osäkert.

surgeons discussing in the OR

Initiativet ligger i thoraxkirurgernas händer. Du upprättar bästa rutiner och protokoll, baserade på data och erfarenhet. Patienterna förblir i din vård och inom din kontroll.

De nya ERAS -riktlinjerna (Enhanced Recovery After Surgery) har kommit 1men hur de kommer att rullas ut på din vårdinrättning är fortfarande mycket osäkert. Ha följande potentiella scenarier i åtanke:

 • Scenario 1: Initiativet ligger i administrationens händer. De tolkar ERAS och inrättar obligatoriska processer och rutiner för patienter som ska återhämta sig efter thoraxkirurgi.
 • Scenario 2: Initiativet ligger i sjuksköterskornas händer. De avgör hur patienterna kommer att återhämta sig (och vilka slags resultat de kommer att uppvisa) och skapar riktlinjer för resten av vårdteamet.
 • Scenario 3: Initiativet ligger i thoraxkirurgernas händer. Du upprättar bästa rutiner och protokoll, baserade på data och erfarenhet. Patienterna förblir i din vård och inom din kontroll.

Hur ERAS kom till

ERAS eller ”snabbspårskirurgi” utvecklades och implementerades först inom kolorektal kirurgi. Sedan dess har det anammats inom ortopedisk kirurgi, hjärt- och kärlkirugi och nu senast inom thoraxkirurgi. Läs mer om ERAS® Society Guidelines och hur de kan göra meningsfull skillnad på din mottagning.2

Nya rutiner leder till förändringar inom thoraxkirurgi, vilket potentiellt kan ha en dramatisk inverkan på din vårdinrättning. I din strävan att understödja den bästa sjukvården för dina patienter och din mottagning är Scenario3 din bästa strategi. Genom att leda initiativet har du störst kontroll över hur vården levereras och hur dina patienter återhämtar sig.

Framgång som sträcker sig bortom operationen

Att inkludera ett perioperativt vårdprogram som en del av ett övergripande kirurgiskt program är det som ger bästa möjliga resultat för patienterna. 

Att inkludera ett perioperativt vårdprogram som en del av ett övergripande kirurgiskt program är det som ger bästa möjliga resultat för patienterna. Läs mer om varför hela procedurpaket ofta är viktigare än den kirurgiska tekniken i sig.3

För de patienter som du väljer att behandla med extern sugning följer här de fyra allra viktigaste åtgärderna att prioritera inom perioperativ vätskehantering så att du kan fortsätta påverka patientåterhämtningen och hålla dig i framkant på vårdfronten.1

 

1. Använd ett thoraxdrän (inte två).

Ett thoraxdrän, istället för två, gör det lättare för patienten att börja röra sig i ett tidigt skede och minskar postoperativ smärta, och har ingen negativ inverkan på dräneringen eller på sjukhusvistelsens längd.3 Gör det här till en del av din rutin för att hjälpa dig att hålla dig kvar i framkant.

2. Sätt tröskeln för borttagning vid 450 ml/dag.

Många vårdinrättningar plockar bort thoraxdränagen när patienterna når 250 ml/dag. Emellertid har data visat att det inte är någon klinisk skillnad mellan tröskelvärdena ≤450 ml/dag och 250 ml/dag.(3,4)

Efter thoraxkirurgi kan en tröskel vid 450 ml/dag få hem patienterna snabbare utan avkall på kvaliteten.4

3. Använd ett bärbart dränagesystem för att främja tidig patientrörlighet.

ERAS-rutiner har visat sig reducera komplikationer och öka talen för tidig hemgång.

ERAS-rutiner som inkluderar tidig rörlighet har visat sig3:

 • Reducera komplikationstalen (6,6 % vs 35 %).
 • Öka resultaten för tidig hemgång.

Att få patienter i rörlighet snabbare hjälper till att förebygga många problem och effektiviserar återhämtningen. Att utforska strategier som främjar rörlighet, genom att exempelvis välja dränage som är bärbara, lätta och/eller laddningsbara, kan vara ett avgörande steg.

4. Använd ett digitalt dränagesystem.

Att använda ett dränage som tillämpar ett digitalt dränagesystem som Thopaz+ kommer att underlätta för teamet och förbättra noggrannheten

Att som brukligt stå och övervaka dränagebehållaren på nära håll är inte exakt nog för de nya ERAS-rutinerna.4 Specifika dräneringströsklar kräver exakta mätningar.

Att använda ett dränage som tillämpar ett digitalt dränagesystem som Thopaz+ kommer att underlätta för teamet och förbättra noggrannheten. Ett digitalt system kan också förbättra spårning och övervakning under rehabiliteringen, och den övergripande efterlevnaden.

Enkla steg kan ge dig försprång

Lyckad kirurgi börjar med lyckad förberedelse. Samma princip gäller för hantering av riktlinjer för förbättrad återhämtning efter kirurgi.

Nu är det dags att ta itu med hur din vårdinrättning ska hantera nya rutiner genom att se till att patientåterhämtning förblir thoraxkirurgens ansvars- och kontrollområde.

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

 • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
 • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
 • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
 • Förbättrar patientrörligheten.
 • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.
 • Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om säker hantering av thoraxdränage.

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Börja din process mot en lyckad ERAS-utrullning med digitala dränage

SE THOPAZ+ NU

Referenser

1 Batchelor TJP, Rasburn NJ, Abdelnour-Berchtold E, et al. Guidelines for Enhanced Recovery After Lung Surgery: Recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Eur J Cardiothorac Surg 2018;55(1):91–115.

2 Batchelor TJP, Ljungqvist O. A surgical perspective of ERAS guidelines in thoracic surgery. Curr Opin Anaesthesiol 2019;32(1):17–22.

3 Giménez-Milá M, Klein AA, Martinez G. Design and implementation of an enhanced recovery program in thoracic surgery. J Thorac Dis 2016;8(Suppl1):37–45.

4 Cerfolio RJ, Bryant AS. Results of a prospective algorithm to remove chest tubes after pulmonary resection with high output. J Thorac Cardio Surg 2008;135(2):269–73.

5 Elias KM, Stone AB, McGinigle K, et al. The reporting on ERAS compliance, outcomes, and elements research (RECOvER) checklist: a joint statement by the ERAS® and ERAS® USA societies. World J Surg 2018;43(1):1–8.