”Det är fascinerande hur hjärtat börjar slå igen”

Prof. Dr. med. Theodor Fischlein vet vilka risker som är förknippade med operationer: Därför förlitar han sig på Medelas system Thopaz+.

Vad fick dig att vilja bli läkare? Och varför just hjärtkirurg?

Jag har alltid velat bli läkare. När jag studerade medicin läste jag en intressant rapport om Bruno Reichart. Då, som ung professor hade han börjat arbeta med transplantationer i Tyskland. Senare skulle han komma att efterträda Christiaan Barnard i Kapstaden. Jag var så fascinerad av hans karriär att jag ansökte om att bli assistent vid anatomiska institutet i Wien. Det var min väg in till kirurgiområdet. Jag kom in på hjärtkirurgi genom en forskningsgrupp. På inbjudan från Bruno Reichart åkte jag till München. Där kvalificerade jag mig som professor och jobbade mig upp till överläkare. Efter flera år som överläkare i Frankfurt och en professur i Erlangen har jag nu varit chefläkare i Nürnberg i 12 år.

Vilka utmaningar ser du inom hjärtkirurgi jämfört med andra vårdgrenar?

Det som fascinerar mig med hjärtat är hur det alltid börjar slå igen efter att vi har stoppat det under en operation.

Eftersom våra patienter blir allt äldre har de högre nivåer av samsjuklighet i form av till exempel njursjukdomar eller stroke. Det kräver ett djupare engagemang i fysiologi och problem kopplade till invärtesmedicin. Vi måste även arbeta mycket precist med förstoringsglas och mycket tunna trådar för att utföra anastomos på de små blodkärlen. Det är en extremt svår uppgift. Det som fascinerar mig med hjärtat är hur det alltid börjar slå igen efter att vi har stoppat det under en operation.

Hur många operationer genomför ni? Och vad fokuserar just din klinik på?

Här i Nürnberg genomför vi upp till ett tusen procedurer per år – framför allt bypassoperationer
och kateterburna aortaklaffoperationer.

Hur ser en typisk patientresa ut, och vad är den mest kritiska situation som kan uppstå under en hjärtoperation?

Patienterna blöder en del efteråt, och det bildas sekret som behöver föras bort. Det är därför dränering är så viktigt.

Innan en patient kommer till oss har han eller hon vanligtvis redan fått en diagnos av en specialist inom invärtesmedicin eller en kardiolog. Vissa preliminära undersökningar måste genomföras, såsom hjärtkateterisering, ekokardiografi, karotisdoppler och lungfunktion. Genom det får vi till exempel reda på om halspulsådern är fri. Den mest kritiska situationen är inte själva operationen. Det är de första tolv timmarna efter operationen.

Under operationen måste vi helt och hållet förhindra att patientens blod koagulerar, vilket vi gör med hjälp av heparin. Annars skulle blodproppar uppstå i de slangar som leder till hjärt-lungmaskinen. Effekten neutraliseras igen efter operationen med hjälp av protamin. Patienterna blöder trots detta en del efteråt, och det bildas sekret som behöver föras bort. Det är därfördränering är så viktigt. Annars skulle en tamponad kunna uppstå, vilket innebär att hjärtat omges av vätska som har ansamlats. Dessutom skulle patienten kunna förlora alltför mycket blod.

Vad är särskilt viktigt för dig när det gäller dränering, och varför använder du just Medelas system Thopaz+?

- Dränaget bör fungera så snart vi har stängt thorax. Med många system kan det inte garanteras, eftersom vi behöver tillgång till väggvakuum för det. Det kan dröja upp till en timme efter operationen tills patienten har förflyttas till intensivvårdsavdelningen och övervakning kan påbörjas. Det är ett kritiskt skede. Thopaz+ erbjuder däremot garanterat kontinuerlig dränering.

Hur ser du på framtiden inom hjärtkirurgi?

Hjärtkirurgi är ett innovativt område. Vårt fokus ligger på att göra ingreppen så icke-invasiva som möjligt. Det är tekniskt utmanande och kräver användning av nya tekniker som 4K-skärmar och 3D-video. Å ena sidan utsätts vi för ett allt större tryck från interventionella kardiologer som gör mycket med hjälp av katetrar. Å andra sidan är det de som kommer med patienterna till oss. Vi utför redan nu TAVI-procedurer (perkutan aortaklaffimplantation) tillsammans under hybridoperationer. Under de kommande tio–tjugo åren kommer internventionell kardiologi och konventionell hjärtkirurgi att växa samman mer inom båda vårdgrenarna.

När känner du att det har varit en bra dag?

När jag gör något nytt som fungerar bra och kan finansieras. Jag blir alltid extra glad över positiv feedback från patienter. Då känner jag att det har varit en bra dag.

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

  • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
  • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
  • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
  • Förbättrar patientrörligheten.
  • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.
  • Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om säker hantering av thoraxdränage.

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS NU