Värdebaserad vård: Hur sänker bärbara NPWT-system kostnaderna för vac-behandling av sår?

I dagens värdebaserade vårdekonomi känner varje serviceled av en enorm press. De måste inte bara höja kvaliteten på vården, utan även sänka kostnaden för den.

Ett område med speciellt stora utmaningar är den postoperativa hanteringen av patienter med hudtransplantat med delad tjocklek. Med begränsade resurser och högre vårdstandarder, vad kan kirurger göra för att skapa värde?

 

Healthcare professionals discussing over a table

I dagens värdebaserade vårdekonomi känner varje serviceled av en enorm press. De måste inte bara höja kvaliteten på vården, utan även sänka kostnaden för den.

Ett område med speciellt stora utmaningar är den postoperativa hanteringen av patienter med hudtransplantat med delad tjocklek. Det leder till utdragna sjukhusvistelser, höga kostnader och risk för komplikationer, rörlighetsproblem och inte sällan ansträngande upplevelser. Med begränsade resurser och högre vårdstandarder, vad kan kirurger göra för att skapa värde?

Svaret är att utnyttja bärbara system för sårbehandling med negativt tryck (ibland kallat vac-behandling av sår).

När din strategi är att tillhandahålla kvalitetsvård från sjukhuset till hemmiljön och främja din värdebaserade klinik ska du titta på Medelas Invia Motion NPWT-system. Som ett bärbart system kan det hjälpa dig att ta dig an vart och ett av ovan nämnda problem.

Hur går man över till värdebaserad vård? Här följer fem sätt på vilka vårt Invia Motion NPWT-system hjälper dig att uppnå det:

  1. Förkortar sjukhusvistelsen.
  2. Möjliggör enkel övergång från sjukhuset till hemmet.
  3. Hjälper patienter att engagera sig och att behålla sin rörlighet.
  4. Reducerar onödiga utgifter.
  5. Främjar patientnöjdheten.

1. Förkortar sjukhusvistelsen 1

Vårdgivare uppmanas i allt högre grad att undvika långa, kostbara sjukhusvistelser och här kan Invia Motion NPWT-systemet korta ner sjukhusvistelsen. I en studie med titeln ”Cost-effectiveness of portable Negative Pressure Wound Therapy over Split Thickness Skin Grafts in the outpatient surgical setting compared to inpatient setting”, av Lee et al., skrevs patienter med hudtransplantat ut efter en eller två dagar 1, jämfört med en typisk sjukhusvistelse på fem dagar.

2. Möjliggör enkel övergång från sjukhuset till hemmet 2

Tack vare möjligheten till engångsanvändning underlättar Invia Motion NPWT-systemet övergången mellan olika vårdmiljöer. Genom att patienter inte behöver lära sig eller bli bekväma med ett nytt system kan man skriva ut dem utan att behöva oroa sig för att deras NPWT-system kommer att leda till nya utmaningar eller bakslag.

3. Hjälper patienter att engagera sig och att behålla sin rörlighet 1

Eftersom detta är en bärbar pump kan patienterna röra sig fritt och slipper begränsningarna med en förankrad enhet. På det viset kan de följa återhämtningsrutinerna och aktivt engagera sig i sin egen läkningsprocess.

4. Reducerar onödiga utgifter 1

Som en följd av kortare sjukhusvistelse, färre komplikationer och bättre rörlighet kapar Invia Motion NPWT-systemet en massa onödiga kostnader. I studien som nämndes ovan, av Lee et al., sparade Invia Motion NPWT-pumpen in mellan 10 000 och 14 000 US-dollar per patientvistelse.1 Om du funderar över kostnaderna med sårvakuumbehandling, ta en titt på hur stora besparingarna blir per dag.

5. Främjar patientnöjdheten

Invia Motion NPWT-systemet är ett nyckelverktyg för att förbättra patientupplevelsen och generera positiv återkoppling.

Invia Motion NPWT-systemet främjar smidiga behandlingsupplevelser och hjälper patienter med hudtransplantat att mycket snabbare komma in i sina vanliga vardagslivsrutiner igen. Dessutom är det kompakt, enkelt att använda och enkelt att dölja. Det är ett nyckelverktyg för att förbättra patientupplevelsen och generera positiv återkoppling.

I ett vårdsystem där allt handlar om smidig och effektiv leverans av vård är banbrytande lösningar ett måste.

När det gäller postoperativ hantering av hudtransplantat med delad tjocklek är Medelas NPWT-system Invia Motion din värdebaserade lösning, både för patienter i kritiskt behov och för vårdpersonal som inte har något annat val än att anpassa sig efter den nya verkligheten inom vården.

 

Sårbehandling med negativt tryck (NPWT)

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Sänk kostnaderna för vac-behandling av sår för ditt serviceled

KONTAKTA OSS NU

Referenser

1 Charles K. Lee, MD, FACS, et al. Cost-effectiveness of portable Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) over Split Thickness Skin Grafts (STSG) in the outpatient surgical setting compared to inpatient setting.

2 Burke JR, Morley R, Khanbhai M. Using portable negative pressure wound therapy devices in the home care setting. Smart Homecare Technol Telehealth 2014;2:129–35.