Bättre resultat och effektivare vård – kliniskt bevisat

Thopaz+ digitalt thoraxdränage och övervakningssystem

Följ med på den innovativa thoraxdränageresan
fel-pa-thoraxdranage-ar-ett-vanligt-men-allvarligt-kliniskt-problem
 • Väggsugutrustning på sjukhus erbjuder inte alltid ett tillförlitligt tryck. Ibland märker personalen också att vreden kan röra på sig.1
 • Det kan vara svårt att ställa in korrekt tryck på dränage med vattenlås:
  • Vid användning av dränage med vattenlås ökar luftflödet i takt med väggsugningsnivån, men det negativa trycket blir instabilt på grund av vattenförlust.2
  • Torra system ger ett ökat luftflöde utan att modifiera regulatortrycket.2
  • Enkammarsystem ökar luftflödet men ökar också det negativa trycket.2
 • Vilken grad av negativt tryck som tillförs till patienten med traditionellt dränage varierar beroende på flera faktorer, som till exempel:
  • Mängden vätska i slangen.3
  • Okontrollerade sifoneffekter inne i thoraxdränaget.4
  • En vätskepelare som rör sig nedåt längs thoraxdränaget kan öka motståndet vilket i sin tur kan leda till ett ökat pleuralt tryck.5
  • Enhetens nivå i förhållande till patienten.3, 4
 • Vanliga problem med dränage med vattenlås är bland andra otillräcklig priming, böjda slangar och överfyllda flaskor.6

1 Danitsch D. Benefits of Digital Thoracic Drainage Systems. Nurs times 2012;108(11):16–7.
2 Manzanet G, Vela A, Corell R, et al. A Hydrodynamic Study of Pleural Drainage Systems: Some Practical Consequences. Chest 2005;127(6):2211–21.
3 Aguayo E, Cameron R, Dobaria V et al. Assessment of differential pressures in chest drainage systems: Is what you see what you get? J Surg Res 2018;232: 464–9.
4 Refai M, Brunelli A, Varela G, et al. The Values of Intrapleural Pressure Before the Removal of Chest Tube in Non-Complicated Pulmonary Lobectomies. Eur J Cardiothorac Surg 2012;41(4):831–3.
5 Brunelli A, Salati M, Pompili C, et al. Regulated Tailored Suction vs Regulated Seal A Prospective Randomized Trial on Air Leak Duration. Eur J Cardiothorac Surg 2013;43(5):899–904.
6 Hashmi U, Nadeem M, Aleem A, et al. Dysfunctional Closed Chest Drainage – Common Causative Factors and Recommendations for Prevention. Cureus 2018;10(3):e2295.

thopazplus-ger-en-tillfoerlitlig-och-saker-dranagebehandlig
 • Thopaz+ tillhandahåller ett stabilt negativt tryck utan inverkan från positionsförändringar eller igensatta slangar.
 • Thopaz+ dubbellumenslang mäter och reglerar det inställda trycket nära patientens bröstkorg. Om slangen blir igensatt rensas den med korta luftgenomspolningssekvenser, och larm utlöses om blockeringen inte går att få bort.
 • Thopaz+ varnar om patientens säkerhet riskeras på grund av till exempel en böjd slang, en full behållare eller låg batterinivå.
 • Återströmningsventilen förhindrar att luft eller vätska återförs till patienten (även om batteriet är slut eller enheten stannar).
 • Thopaz+ är enkel att ställa in, användarvänlig och kräver ingen priming.7

Hör mer om fördelarna med Thopaz+ från en sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning: https://www.medelahealthcare.com/sv/insikter/avmystifiera-thorax-dranage-system

 

7 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T, et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011;6:59.

Minska thoraxdränagerelaterade komplikationer med Thopaz+

Upptäck hur
felaktiga-data-och-hog-interobservatorsvariation-kan-leda-till-bristfalliga-beslut
 • Hantering av luftläckage från lungorna är en betydande klinisk utmaning vid alla thoraxoperationer.
 • Med dränage med vattenlås är det svårt att upptäcka läckage i tid samt att göra en objektiv kvantifiering, storleksbedömning och trendanalys av luftläckage från lungorna.8
 • Läkarna är mycket oense i frågan om när thoraxdränage ska tas bort.9 Även erfarna observatörer tycker ofta olika, inte bara gällande storleken på eller den kliniska vikten av ett läckage, utan i vissa fall även gällande huruvida ett läckage alls förekommer.10
 • Förekomsten av långvarigt luftläckage (det vill säga ett luftläckage som varar längre än fem dagar) efter lungresektion kan vara så hög som 25 %.11 Långvarigt luftläckage är fortfarande en vanlig komplikation som kan leda till mer allvarliga tillstånd som empyem och innebär ett mer långvarigt behov av thoraxdränage och sjukhusvistelse.12
 • Det kan vara kliniskt användbart att identifiera prediktorerna för långvarigt luftläckage för att på så vis kunna vidta ytterligare åtgärder för att förhindra denna komplikation och minska vårdkostnaderna.12

8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE, et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.
9 Varela G, Jiménez MF, Novoa NM, et al. Postoperative chest tube management: measuring air leak using an electronic device decreases variability in the clinical practice. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35(1):28–31.

10 Cerfolio RJ, Varela G, Brunelli A. Digital and Smart Chest Drainage Systems to Monitor Air Leaks: The Birth of a New Era? Thorac Surg Clin 2010;20(3):413–20.
11 Liberman M, Muzikansky A, Wright CD, et al. Incidence and Risk Factors of Persistent Air Leak After Major Pulmonary Resection and Use of Chemical Pleurodesis. Ann Thorac Surg 2010;89(3):891–8.
12 Brunelli A, Monteverde M, Borri A, et al. Predictors of Prolonged Air Leak After Pulmonary Lobectomy. Ann Thorac Surg 2004;77(4):1205–10

de-display-och-trenddata-som-thopazplus-erbjuder-är-av-största-vikt
 • Kontinuerliga realtidsavläsningar och historiska trenddata om luftläckage och dränage visas på ett begripligt sätt och möjliggör bättre hantering av thoraxdränage.
 • Detta minskar interobservatörsvariationen och underlättar övervakning av patientens framsteg över avdelningsgränserna.8
 • Digital övervakning av toppar och mönster i luftläckage kan vara användbart när det gäller att förutsäga långvarigt luftläckage efter lungresektion.13
 • Den digitala datadisplayen gör det enklare för beslutsfattare att fastställa det perfekta tillfället för borttagning av thoraxdränage.

8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE, et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.
13 Takamochi K, Imashimizu K, Fukui M, et al. Utility of Objective Chest Tube Management After Pulmonary Resection Using a Digital Drainage System. Ann Thorac Surg 2017;104:275–83.

alansihoe_eacts

"What was shown in China in Hong Kong over and over again, is we're reducing interobserver discrepancy between readings. Very often, our nurses or residents will do a ward round, they'll have a look at the water seal chest drain. Is it leaking? And they're not sure. A resident says, "Yes," then a nurse comes around five minutes later, who says, "No." Who do you believe? And very often, we just err on the side of caution, to leave the chest drain in another day. So, by reducing interobserver discrepancy, we're getting more concordance, and better, decision making in removing drain. That often saves a whole day of chest drainage duration."

Alan SihoeHonorary Consultant in Cardiothoracic Surgery Gleneagles Hong Kong Hospital, International Medical Centre, Hong Kong, China

Thopaz+ möjliggör databaserat beslutsfattande

underlätta för ditt team
sanglage-ar-forknippat-med-okade-risker-och-komplikationer
 • Sängläge är förknippat med:
  • Försämrat fysiskt tillstånd.
  • Minskad muskelmassa.
  • Ökad förekomst av lungrelaterade komplikationer (atelektas och lunginflammation).
  • Ökad risk för venös tromboembolism.14
 • Hinder, som till exempel thoraxdränage som är anslutna till väggsugutrustning, minskar möjligheterna för tidig mobilisering av patienter. Det är därför viktigt att hantera dessa parametrar på ett bra sätt.14

14 Batchelor TJP, Rasburn NJ, Abdelnour-Berchtold E, et al. Guidelines for Enhanced Recovery After Lung Surgery: Recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Eur J Cardiothorac Surg 2018;55(1):91–115.

thopazplus-bidrar-till-att-mobilisera-patienten
 • Tack vare den lätta, kompakta designen bidrar Thopaz+ till att mobilisera patienter i ett tidigt skede.
 • Behandlingen fortskrider under mobiliseringens gång: tack vare den integrerade sugkällan med lång batterilivslängd kan patienter röra sig runt på sjukhuset fristående från väggsugutrustningen och kan enkelt transporteras samtidigt som effektiv dränering pågår.
 • Med Thopaz+ behövs ingen frånkoppling/återanslutning för att möjliggöra mobilisering, vilket innebär minskad infektionsrisk.7
 • ERAS-riktlinjerna14 rekommenderar tidig mobilisering av patienterna i syfte att motverka de olika komplikationer som är förknippade med immobilisering.
  Läs mer om detta här: https://www.medelahealthcare.com/sv/insikter/eras-riktlinjer-for-thoraxkirurgi

7 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T, et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011; 6:59.
14 Batchelor TJP, Rasburn NJ, Abdelnour-Berchtold E, et al. Guidelines for Enhanced Recovery After Lung Surgery: Recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Eur J Cardiothorac Surg 2018;55(1):91–115.

Påbörja tidig mobilisering vid intensivvård med Thopaz+

Ta reda på hur
sanglage-ar-forknippat-med-okade-risker-och-komplikationer
 • I samband med postoperativ vård måste patienter transporteras inför datortomografi och andra procedurer, vilket innebär en avsevärd risk för patienten. Ju sjukare patienten är, desto högre är risken för komplikationer.15
 • Även till synes ofarliga situationer kan innebära dolda risker. Thoraxdränage klampas ofta under förflyttning till röntgenavdelningen eller från en avdelning till en annan. Detta kan leda till att en enkel pneumothorax förvandlas till en livshotande situation.16
 • Trots att det är farligt att klampa ett thoraxdränage under transport av en patient är det en vanligt förekommande procedur.16

15 Day D. Keeping Patients Safe During Intrahospital Transport. Crit Care Nurs 2010;30(4):18–32.
16 Al-Tarshihi MI, Khamash FA, Ellatif A. Thoracostomy tube complications and pitfalls: An experience at a tertiary level military hospital. Rawal Med J 2008;33(2).

sanglage-ar-forknippat-med-okade-risker-och-komplikationer
 • Användning av Thopaz+ möjliggör säker och kontinuerlig dränering under transport.
 • Tack vare den integrerade sugkällan får patienterna effektiv dränering oavsett var de befinner sig (under transport, på intensivvårdsavdelning eller en vanlig sjukhusavdelning).
 • Lätta, kompakta och batteridrivna Thopaz+ följer med patienten.
 • Tack vare dubbellumenslangen upprätthåller Thopaz+ det inställda trycket och erbjuder säker behandling även när enheten är på patientnivå. 17

17 Zhou J, Lyu M, Chen N, et al. Digital chest drainage is better than traditional chest drainage following pulmonary surgery: a meta-analysis. E J Cardiothorac Surg 2018;54(4):635–43.

Minska riskerna med kontinuerlig dränering

Ta reda på mer
ett-thoraxdraenage-bubblar-med-enljudstyrka-pa-upp-till-dba
 • Höga ljudnivåer är en viktig faktor att beakta vid behandling av patienter.
 • Studier som har genomförts på intensivvårdsavdelningar visar att patienters ångest ökar under perioder med höga ljud, det vill säga perioder då ljudnivån överskrider 55 dB(A).18
 • Ett thoraxdränage kan bubbla med en ljudstyrka på upp till 86 dB(A).19
 • Höga ljudnivåer kan göra det svårare för vårdpersonal att utföra komplicerade arbetsuppgifter, minska noggrannheten och försvåra möjligheterna att reagera på oväntade händelser19

18 Hsu T, Ryherd E, Waye KP, et al. Noise Pollution in Hospitals: Impact on Patients. Journal of Clinical Outcome Management 2012;19(7):301–9.
19 Kam PC, Kam AC, Thompson JF. Noise Pollution in the Anaesthetic and Intensive Care Environment. Anaesthesia 1994;49(11):982–6.

thopazplus-aer-tystgaende
 • Thopaz+ erbjuder tyst sugning endast när det behövs för att upprätthålla det inställda trycket, vilket gör att ljudnivån reduceras till ett minimum.
 • Den låga ljudnivån är perfekt för både sjuksköterskor och patienter på intensivvårdsavdelningar.
 • Patienter föredrar frånvaron av det bubblande ljudet och kompaktheten framför konventionella dränage och konventionell sugning.7
 • I en undersökning där man tittade på resultaten för postoperativa thoraxdränagespecifika patienter gav de patienter som hade behandlats med Thopaz+ högre svarspoäng på samtliga 20 frågor.20

7 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T, et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011; 6:59.
20 Sihoe A, Fang V, Liu L, et al. 2019.Objective and patient-reported outcomes after lung resection surgery are improved by digital chest drainage systems compared to traditional water seal systems: Results from a prospective multicenter database in China. Poster presented at ESTS 2019, Dublin.

Eliminera det ”bubblande” ljudet och stressen

Läs om tyst vård
akut-brist-pa-eller-fluktuerande-tillgang-till-sjuksköterskor-kan-forsvara-aven-de-basta-mojliga-patientbehandlingarna
 • Bristen på sjuksköterskor är ett av de största problemen inom vården och något som påverkar sjukhus över hela världen.21
 • Att man inte är nöjd med sitt arbete rapporteras som en viktig faktor för omsättningen på sjuksköterskor.22
 • För hög arbetsbelastning och interpersonella relationer är huvudskälen till att sjuksköterskor funderar på att sluta på sina arbeten.21
 • Insatser för att underlätta det dagliga arbetet för sjuksköterskor kan ha positiv inverkan på personalens nöjdhetsnivå.7, 21

7 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T, et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011; 6:59.
21 Hayes LJ, O’Brien-Pallas L, Duffield C, et al. Nurse Turnover: A Literature Review – An Update. Int J Nurs Stud 2012;49(7):887–905.
22 Kalisch B, Lee H, Rochman M. Nursing Staff Teamwork and Job Satisfaction. J Nurs Manag 2010;18(8):938–47.

thopazplus-for-hantering-av-thoraxdranage
 • 80 % av sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar uppger att de hellre arbetar med digitala enheter än analoga sådana.23
 • Det är enklare att hantera patienter med Thopaz+ än med konventionella thoraxdränage, och detta kan innebära att sjuksköterskor får mer tid över till annat.24
 • Genom att tillhandahålla digitala data om luftläckage och vätskedränering i realtid och som en trend underlättar Thopaz+ bedömningen av patientens framsteg och kommunikationen.8
 • Sjuksköterskor uppskattar Thopaz+ eftersom:
  • Det underlättar standardiserad hantering av thoraxdränage.25
  • Diagram och larm som visas på skärmen gör hanteringen säkrare och bedömningen av luftläckage mer exakt.7
  • Behållarna är förseglade torra enheter. Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar behöver inte prima dem vilket minskar risken för spill och infektion.7
  • Thopaz+ rensar enhetens slang som är ansluten till det interkostala dränaget för att på så vis förhindra igensättningar.14
  • Inlärningskurvan vid införandet av Thopaz+ för hantering av thoraxdränage i klinisk praxis är kort.26
 • Hör mer om fördelarna med Thopaz+ från en sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning: https://www.medelahealthcare.com/sv/insikter/avmystifiera-thorax-dranage-system

7 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T, et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011;6:59.
8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE, et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.
14 Batchelor TJP, Rasburn NJ, Abdelnour-Berchtold E, et al. Guidelines for Enhanced Recovery After Lung Surgery: Recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Eur J Cardiothorac Surg 2018;55(1):91–115.
23 Mier JM, Molins L, Fibla JJ. The benefits of digital air leak assessment after pulmonary resection: prospective and comparative study. Cir Esp 2010;87(6):385–9.
24 National Institute for Health Excellence. Thopaz+ portable digital system for managing chest drains. Medical technologies guidance [MTG37]. 2018. Internet: https://www.nice.org.uk/guidance/MTG37 (downloaded on 21.01.2019).
25 Geroge RS, Papagiannopoulos K. Advances in chest drain management in thoracic disease. J Thorac Dis 2016;8(Suppl 1): S55–S64.
26 Pompili C, Brunelli A, Salati M, et al. Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy: a case-matched analysis on the duration of chest tube usage. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;13(5):490–3.

Thopaz+ förenklar det dagliga arbetet för sjuksköterskor

Underlätta för ditt team
sjukhus-i-storbritannien-slosar-miljoner-per-ar-pa
 • Luftläckage anses vara den vanligaste orsaken till långvariga sjukhusvistelser efter lungresektioner.27
 • Dräneringssystem med vattenlås kräver att läkare och sjuksköterskor kontrollerar om det finns några luftbubblor som är ett tecken på luftläckage.8
 • Subjektiv bedömning av luftläckage och observatörsvariation innebär att det inte är möjligt att standardisera thoraxdränagehanteringen.
 • Felaktigheter i bedömningen av luftläckage förekommer och kan leda till bristfälliga patientresultat, som till exempel för tidig borttagning av thoraxdränage och därmed ett behov av att sätta dränage på nytt och/eller förlängd sjukhusvistelse.8

8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE, et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.
24 National Institute for Health Excellence. Thopaz+ portable digital system for managing chest drains. Medical technologies guidance [MTG37]. 2018. Internet: https://www.nice.org.uk/guidance/MTG37 (downloaded on 21.01.2019).
27 eComment. Air Leak: The Importance of Being Consistent. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):408.

uppgradera-dina-thoraxdranage-till-thopazplus-och-spara-in-pa-kostnaderna
 • Thopaz+ förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätska, vilket gör att thoraxdränage kan tas bort tidigare.26,  29
 • Thopaz+ förkortar sjukhusvistelser med upp till 1,5 dagar jämfört med konventionella thoraxdränage som är anslutna till väggsugutrustning.26, 28, 29
 • Analyser har visat att:
  • Användning av Thopaz+ efter lungresektioner kan leda till kostnadsbesparingar på 111,33 GBP per patient.24
  • Användning av Thopaz+vid behandling av pneumothorax kan leda till kostnadsbesparingar på 550,90 GBP per patient.29
  • Detta stämmer! På nationell nivå i England visar NICEs (National Institute for Health and Care Excellence) konsekvensanalys gällande resurser att användning av Thopaz+ väntas leda till besparingar på cirka 8,5 miljoner GBP per år.24

24 National Institute for Health Excellence. Thopaz+ portable digital system for managing chest drains. Medical technologies guidance [MTG37]. 2018. Internet: https://www.nice.org.uk/guidance/MTG37 (downloaded on 21.01.2019).
26 Pompili C, Brunelli A, Salati M, et al. Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy: a case-matched analysis on the duration of chest tube usage. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;13(5):490–3.
28 Pompili C, Detterbeck F, Papagiannopoulos K, et al. Multicenter International Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage Systems. Ann Thorac Surg 2014;98(2):490–7.
29 Evans JM, Ray A, Dale M, et al. Thopaz+ portable digital system for managing chest drains: A NICE Medical Technology Guidance. Appl Health Econ Health Policy 2019;17(3):285–94.

ericlim_eacts

"Drains can be safely managed on protocol. Mine is simple. I use Thopaz+ and take the drain out if the air leak is less than 20 ml/min in the last 6 hours without regard to fluid volume (except blood and chyle). Our data suggests that approximately 90% of my patients have their drains removed on day one which improves patient mobility, pain, satisfaction and saves costs for the hospital."

Eric LimConsultant Thoracic Surgeon at the Royal Brompton Hospital and Professor of Thoracic Surgery at Imperial College London, UK

Ta reda på hur Thopaz+ förkortar sjukhusvistelser och minskar kostnader

Kontakta en expert

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar. Kliniska data har visat att Medelas thoraxdränagesystem förbättrar resultaten av behandlingen och ger en effektivare vård.

 • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
 • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
 • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
 • Förbättrar patientrörligheten.
 • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.
 • Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om säker hantering av thoraxdränage.