eras-landing-page-3840x910px

Copyright 2019, används med tillåtelse från CTSNet . Alla rättigheter förbehålls.

Tre pionjärer inom förbättrad återhämtning efter operation (ERAS) diskuterar varför dess principer kan och bör gälla alla patienter som läggs in på sjukhus för att genomgå kirurgisk behandling.

Förbättrad återhämtning efter operation är en perioperativ rutin som sätter patienten i centrum för alla medicinska beslut. Det är utformat för att minska patientens stress och smärta, och, viktigast av allt – snabba på återhämtningen och mobiliseringsprocessen, där borttagning av invasiva infarter och dränage så snabbt som möjligt är en avgörande faktor.

Under ERAS 7:e Världskongress, som hölls i Liverpool (Storbritannien) tidigt i maj 2019, diskuterades tillvägagångssättets alla fördelar för såväl patienter som det perioperativa vårdteamet av tre experter:

  • Olle Ljungqvist, professor i kirurgi vid Örebros universitet i Sverige samt medgrundare och nuvarande ordförande för ERAS® Society,
  • Tim Batchelor, thoraxkirurg från Bristol i Storbritannien och ledande författare av de nyligen publicerade riktlinjerna för lungkirurgi från ERAS® Society/ESTS.
  • Jim Coates, klinisk forskare i thoraxdränageanestesi och ERAS ansvariga prövare för hjärtpatienter vid James Cook University Hospital, Middlesbrough, Storbritannien.

Titta på videon för att se hur patienter kan dra störst nytta av ERAS och varför alla tre experterna anser att digitala thoraxdränage är den perfekta lösningen för förbättrad återhämtning efter operation.

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

  • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
  • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
  • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
  • Förbättrar patientrörligheten.
  • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.
  • Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om säker hantering av thoraxdränage.

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Läs om hur du kan anamma den digitala thoraxdränagerevolutionen med Thopaz+

KONTAKTA OSS NU