Digitala dränage minskar komplikationer och främjar tidig borttagning av thoraxdränage

Studien ”Reduction of drainage-associated complications in cardiac surgery with a digital drainage system: a randomized controlled trial”, genomförd av Arnaud Van Linden et al. bevisar säkerheten hos digitala thoraxdränage och digitala övervakningssystem inom hjärtkirurgiområdet. Den visar även att patienter gynnas av minskad förekomst av thoraxdränagerelaterade komplikationer. Studien var utformad i syfte att undersöka potentiella skillnader mellan ett analogt dränage med vattenlås och ett digitalt thoraxdränage och system hos patienter som skulle genomgå planerade hjärtoperationer på ett tyskt sjukhus.

Bra att veta

 • Pleurala och/eller mediastinala thoraxdränage är en del av standardrutinerna efter thoraxoperationer.
 • Digitala system rekommenderas som en del av färdplanen för förbättrad återhämtning efter operation (ERAS) för perioperativ hantering efter lungoperationer i syfte att förbättra patientresultaten1.
 • Digitala thoraxdränage erbjuder kontinuerlig, exakt kontrollerad och oavbruten dränering redan i operationssalen och därefter2 samt gör det möjligt att fatta snabba och objektiva kliniska beslut3.
 • Digitala thoraxdränage- och övervakningssystem gör patienterna mer rörliga och oberoende under den postoperativa fasen4.
 • Tidig mobilisering efter hjärtoperationer verkar vara en faktor som förhindrar postoperativa komplikationer, ger bättre funktionell kapacitet och förkortar sjukhusvistelsen5.
 • Traditionella analoga system (dränagesystem med vattenlås) gör att patienterna inte kan röra sig och gör bedömningen av luftläckage subjektiv, vilket leder till ökad observatörsvariation i samband med kvantifiering av allvarlighetsgraden hos luftläckage6 och beslut om när dränaget ska tas bort.7
A6848146-F628-4447-BCEC-33AA8D17799B Created with sketchtool. LADDA NED SAMMANFATTNINGEN NU PDF, 60 kB
3A977CB7-8E7E-42BC-8618-DD481AFB2730 Created with sketchtool.

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

 • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
 • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
 • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
 • Förbättrar patientrörligheten.
 • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.
 • Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om säker hantering av thoraxdränage.

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Läs mer om hur du kan anamma den digitala thoraxdränagerevolutionen med Thopaz+

Se Thopaz+ nu

Referenser

1 Batchelor TJP, Rasburn NJ, Abdelnour-Berchtold E, et al. Guidelines for enhanced recovery after lung surgery: recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Eur J Cardiothorac Surg 2019;55:91-115.

2 Barozzi et al., 64th European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS); Volume 56 Supplement 1 No 2, April 2015

3 The benefits of digital air leak assessment after pulmonary resection: Prospective and comparative study. Mier JM, Molins L, Fibla JJ, Cir Esp 2010, 87(6):385-9.

4 Danitsch D. Benefits of digital thoracic drainage systems. Nurs Times 2012;108:16-7

5 Ramos Dos Santos PM, Ricci NA, Suster ÉAB, et al. Effects of early mobilisation in patients after cardiac surgery: a systematic review. Physiotherapy 2017;103:1-12.

6 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE, et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21:403-7.

7 Varela G, Jiménez MF, Novoa NM, et al. Postoperative chest tube management: measuring air leak using an electronic device decreases variability in the clinical practice. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35:28-31.

8 https://aktuelles.uni-frankfurt.de/menschen/herzchirurgie-unter-neuer-leitung/

9 https://www.kerckhoff-klinik.de/fileadmin/Verwaltung/SQB_fuer_Homepage_181115.pdf, Page 23