Öka din kunskap om thoraxdränage på 30 minuter!

Är thoraxdränage ett mysterium för dig? Ingen fara – Ian Naldrett, intensivvårdssköterska och utbildare vid AICU Royal Brompton (Storbritannien) hjälper till att reda ut begreppen!1

Traditionella kontra digitala dränage
Trots att thoraxdränage som måste sitta kvar ofta är ett hinder för utskrivning från sjukhus förser många sjukhus fortfarande patienter med en plastflaska med lite vatten i – en verkligt föråldrad lösning i jämförelse med den teknik som är tillgänglig i dag. Ta reda på hur traditionella thoraxdränage står sig i jämförelse med digitala.

Klinisk implementering
Det kan bli mycket enklare att implementera en digital thoraxdränagelösning om du följer en process. Se Ian Naldrett berätta om sin steg-för-steg-process från Royal Brompton i denna video.

Användning av forskningsresultat
Ian Naldrett förklarar hur patienter, vårdgivare och sjukhussystemet gynnas av användning av digitala thoraxdränage – med stöd i kliniska publikationer och NICEs utvärdering.

Risker i samband med thoraxdränage
Ditt befintliga thoraxdränage kan tyckas fungera väl, men det finns vissa risker som hänger ihop med designen och den mänskliga faktorn!

Avmystifiera digitalt thoraxdränage
Ny teknik behöver inte vara komplicerad. En intensivvårdssköterska förklarar hur den här tekniken fungerar på ett enkelt sätt, samtidigt som säkerheten garanteras för dina patienter.

Kliniska fall
Thopaz+ fungerar för alla indikationer där ett thoraxdränage är nödvändigt.

Hur man implementerar förändringen
Att implementera förändringar på sjukhus kan kräva både tid och tålamod. Läs om hur en intensivvårdssköterska ändrade rutinerna på sitt sjukhus för att förbättra patientresultaten och effektivisera vården.

Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling.

  • Thopaz+ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen.
  • Förbättrar säkerheten för personer med thoraxdränage.
  • Förbättrar det kliniska beslutsfattandet genom kontinuerlig objektiv övervakning av luftläckage och vätskeförlust.
  • Förbättrar patientrörligheten.
  • Vårdpersonal upplever att Thopaz+ är mer lätthanterligt och enklare att använda än traditionella thoraxdränagesystem.
  • Ta en titt på Vanliga frågor för mer information om säker hantering av thoraxdränage.

Användare som liknar dig har haft nytta av de här resurserna

Hitta rätt lösningar för digitala thoraxdränage

Kontakta oss

Referenser

1 Ian Naldrett, Lecturer Practitioner, AICU Royal Brompton : "Demystifying Digital", held at EfCCNa conference, Ljubljana, February 2019