Betere resultaten en stroomlijning van de zorg – klinisch aangetoond

Thopaz+ digitaal thoraxdrainage- en monitoringsysteem

Volg het innovatieve pad van thoraxdrainage
niet-goed-functionerende-thoraxdrains-zijn-een-veelvoorkomend-maar-ook-ernstig-klinisch-probleem
 • In ziekenhuizen is de druk van wandvacuümsystemen niet altijd even betrouwbaar. Artsen constateren soms zelfs dat de meters kunnen fluctueren.1
 • Het correct instellen van de druk bij thoraxdrains met waterslot kan lastig zijn:
  • Bij thoraxdrains met een waterslot neemt de luchtstroom toe conform de instelling van de wandafzuiging, maar door waterverlies wordt de negatieve druk gedestabiliseerd.2
  • Droge systemen verhogen de luchtstroom zonder de druk in de regelaar aan te passen.2
  • Systemen met één kamer intensiveren de luchtstroom, maar verhogen daarbij ook de negatieve druk.2
 • Het niveau van negatieve druk dat bij traditionele drainagesystemen op de patiënt wordt uitgeoefend, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:
  • De hoeveelheid vloeistof in de slang.3
  • Ongecontroleerde gevolgen van vernauwingen in de thoraxdrain.4
  • Als er een vloeistofkolom langs de thoraxdrain omlaag beweegt, kan de weerstand oplopen, waardoor de pleurale druk stijgt.5
  • Hoe hoog het apparaat staat ten opzichte van de patiënt.3, 4
 • Veelvoorkomende problemen bij thoraxdrains met waterslot zijn onjuiste preparatie, geknikte slangen en overvolle opvangpotten.6

1 Danitsch D. Benefits of Digital Thoracic Drainage Systems. Nurs times 2012;108(11):16–7.
2 Manzanet G, Vela A, Corell R et al. A Hydrodynamic Study of Pleural Drainage Systems: Some Practical Consequences. Chest 2005;127(6):2211–21.
3 Aguayo E, Cameron R, Dobaria V et al. Assessment of differential pressures in chest drainage systems: Is what you see what you get? J Surg Res 2018;232: 464–9.
4 Refai M, Brunelli A, Varela G et al. The Values of Intrapleural Pressure Before the Removal of Chest Tube in Non-Complicated Pulmonary Lobectomies. Eur J Cardiothorac Surg 2012;41(4):831–3.
5 Brunelli A, Salati M, Pompili C et al. Regulated Tailored Suction vs Regulated Seal A Prospective Randomized Trial on Air Leak Duration. Eur J Cardiothorac Surg 2013;43(5):899–904.
6 Hashmi U, Nadeem M, Aleem A et al. Dysfunctional Closed Chest Drainage – Common Causative Factors and Recommendations for Prevention. Cureus 2018;10(3):e2295.

thopazplus-biedt-een-betrouwbare-en-veilige-drainagetherapie
 • Thopaz+ levert een stabiele negatieve druk, zonder dat deze wordt beïnvloed door positieveranderingen of obstructies in slangen.
 • De slang met dubbel lumen van Thopaz+ meet en reguleert de ingestelde druk dichtbij de borst van de patiënt. Bij verstopping wordt de slang via een aantal korte luchtpulsreeksen doorgeblazen en wordt er een alarm gegeven als de verstopping niet kan worden verholpen.
 • Thopaz+ geeft een alarm als de gezondheid van de patiënt in het geding kan komen, bijvoorbeeld door een geknikte slang, een volle opvangpot of een lage accuspanning.
 • De terugslagklep voorkomt dat er lucht of vloeistof naar de patiënt kan terugstromen (zelfs wanneer de accu leeg is of het apparaat niet meer loopt).
 • Thopaz+ is gemakkelijk te installeren, is gebruikersvriendelijk en hoeft niet te worden geprepareerd.7

Lees meer: een IC-verpleegkundige vertelt over de voordelen van Thopaz+: https://www.medelahealthcare.com/nl_NL/inzichten/thoraxdrainage-systemen-ontrafeld

 

7 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011;6:59.

Verminder de complicaties van thoracale drainage met Thopaz+

Ontdek hoe
onnauwkeurige-data-een-hoge-interobserver-variabiliteit
 • Het beheren van pulmonale luchtlekken is bij alle thoraxoperaties een grote medische uitdaging.
 • Bij thoraxdrains met waterslot zijn tijdige detectie, objectieve meting, juiste maatvoering en de trend ten aanzien van pulmonale luchtlekken moeilijk te bewerkstelligen.8
 • Over de vraag wanneer een thoraxdrain moet worden verwijderd, bestaat binnen de medische wereld grote onenigheid.9 Zelfs ervaren artsen verschillen van mening over de omvang of het klinisch belang van een lek, en zelfs ook of er al dan niet sprake is van een luchtlek.10
 • De incidentie van aanhoudende luchtlekkage (PAL, gedefinieerd als luchtlekkage > 5 dagen) na pulmonale resectie kan maar liefst 25% zijn.11 PAL blijft een veelvoorkomende complicatie die tot ernstigere morbiditeiten zoals empyeem kan leiden en die de behandeling met thoraxdrains en de duur van ziekenhuisopnames verlengt.12
 • Het identificeren van de voorspellers van PAL kan nuttig zijn bij het treffen van aanvullende maatregelen ter voorkoming van deze complicaties, en kan daarbij tot een verlaging van de medische uitgaven leiden.12

8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.
9 Varela G, Jiménez MF, Novoa NM et al. Postoperative chest tube management: measuring air leak using an electronic device decreases variability in the clinical practice. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35(1):28–31.

10 Cerfolio RJ, Varela G, Brunelli A. Digital and Smart Chest Drainage Systems to Monitor Air Leaks: The Birth of a New Era? Thorac Surg Clin 2010;20(3):413–20.
11 Liberman M, Muzikansky A, Wright CD et al. Incidence and Risk Factors of Persistent Air Leak After Major Pulmonary Resection and Use of Chemical Pleurodesis. Ann Thorac Surg 2010;89(3):891–8.
12 Brunelli A, Monteverde M, Borri A et al. Predictors of Prolonged Air Leak After Pulmonary Lobectomy. Ann Thorac Surg 2004;77(4):1205–10

de-display-van-thopazplus-en-de-trendgegevens-zijn-van-essentieel-belang-voor-de-communicatie-tussen-het-personeel-en-bij-de-besluitvorming
 • Realtime waarden en historische trendgegevens over luchtlekkage en drainage worden continu overzichtelijk weergegeven, voor verbeterd beheer van thoracale drainage.
 • Dit vermindert de interobserver-variabiliteit en vereenvoudigt het monitoren van de vooruitgang van de patiënt binnen afdelingen.8
 • De digitale monitoring van piekluchtlekkage en luchtlekkagepatronen kan bijdragen aan het voorspellen van aanhoudende luchtlekkage na pulmonale resectie.13
 • Op basis van de digitale gegevens kan de medische staf het optimale moment bepalen om de thoraxdrain te verwijderen.

8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.
13 Takamochi K, Imashimizu K, Fukui M et al. Utility of Objective Chest Tube Management After Pulmonary Resection Using a Digital Drainage System. Ann Thorac Surg 2017;104:275–83.

alansihoe_eacts

"What was shown in China in Hong Kong over and over again, is we're reducing interobserver discrepancy between readings. Very often, our nurses or residents will do a ward round, they'll have a look at the water seal chest drain. Is it leaking? And they're not sure. A resident says, "Yes," then a nurse comes around five minutes later, who says, "No." Who do you believe? And very often, we just err on the side of caution, to leave the chest drain in another day. So, by reducing interobserver discrepancy, we're getting more concordance, and better, decision making in removing drain. That often saves a whole day of chest drainage duration."

Alan SihoeHonorary Consultant in Cardiothoracic Surgery Gleneagles Hong Kong Hospital, International Medical Centre, Hong Kong, China

Met Thopaz+ kan de besluitvorming op data worden gebaseerd

geef uw team de juiste middelen
bedrust-verhoogt-de-risicos-en-het-aantal-complicaties
 • Bedrust heeft een correlatie met:
  • Afname van de fysieke conditie
  • Afname van de spiermassa
  • Toename van pulmonale complicaties (atelectase en pneumonie)
  • Verhoogd risico van VTE (veneuze trombo-embolie).14
 • Belemmeringen, zoals thoraxdrains die aan de wandafzuiging zijn aangesloten, hinderen een vroege mobilisatie van patiënten. Het is dus van belang om deze parameters goed te beheren.14

14 Batchelor TJP, Rasburn NJ, Abdelnour-Berchtold E et al. Guidelines for Enhanced Recovery After Lung Surgery: Recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Eur J Cardiothorac Surg 2018;55(1):91–115.

thopazplus-helpt-bij-het-mobiliseren-van-de-patient
 • Met zijn lichtgewicht en compacte ontwerp helpt Thopaz+ patiënten in een vroege fase te mobiliseren.
 • De therapie loopt door tijdens het mobiliseren: De geïntegreerde vacuümbron heeft een accu met lange levensduur. Patiënten zijn niet afhankelijk van het wandvacuümsysteem van het ziekenhuis en kunnen gemakkelijk worden vervoerd terwijl er een effectieve drainage plaatsvindt.
 • Met Thopaz+ is aan- en afsluiten voor mobilisatie niet meer nodig, wat het infectierisico vermindert.7
 • ERAS-richtlijnen14 adviseren vroege mobilisatie van patiënten om de diverse complicaties van immobilisatie tegen te gaan.
  Hier vindt u meer informatie: https://www.medelahealthcare.com/nl_NL/inzichten/eras-richtlijnen-in-thorax-chirurgie

7 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011; 6:59.
14 Batchelor TJP, Rasburn NJ, Abdelnour-Berchtold E et al. Guidelines for Enhanced Recovery After Lung Surgery: Recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Eur J Cardiothorac Surg 2018;55(1):91–115.

Begin met vroege mobilisatie in de intensive care met Thopaz+

Lees hoe u dit kunt doen
het-afklemmen-van-thoraxdrains-voor-het-vervoeren-van-patienten-brengt-risicos-met-zich-mee
 • Het vervoeren van patiënten t.b.v. CT-scans en andere procedures is een noodzakelijk onderdeel van de postoperatieve zorg, wat echter voor de patient aanzienlijke gevaren met zich meebrengt. Hoe zieker de patiënt, hoe hoger het risico van complicaties.15
 • Zelfs ogenschijnlijk onschuldige situaties kunnen zeer risicovol zijn. Voorafgaand aan het vervoer, bijvoorbeeld naar de afdeling radiologie of tussen afdelingen, worden thoraxdrains soms afgeklemd. Hierdoor kan een eenvoudige pneumothorax uitlopen op een levensbedreigende situatie.16
 • Hoewel het afklemmen van een thoraxdrain tijdens het vervoeren van een patiënt gevaarlijk is, is deze praktijk nog steeds zeer gebruikelijk.16

15 Day D. Keeping Patients Safe During Intrahospital Transport. Crit Care Nurs 2010;30(4):18–32.
16 Al-Tarshihi MI, Khamash FA, Ellatif A. Thoracostomy tube complications and pitfalls: An experience at a tertiary level military hospital. Rawal Med J 2008;33(2).

thopazplus-vereenvoudigt-het-vervoer-van-de-patient
 • Thopaz+ zorgt voor veilige en continue drainage tijdens het vervoer.
 • De geïntegreerde vacuümbron zorgt voor effectieve drainage bij de patiënt: tijdens het vervoer, op de Intensive Care of op de afdeling.
 • Thopaz+ is licht in gewicht, compact, werkt op een accu en gaat met de patiënt mee.
 • Dankzij de slangen met dubbel lumen, houdt Thopaz+ de ingestelde druk vast en levert een veilige therapie, zelfs als het apparaat gelijk met de patiënt staat. 17

17 Zhou J, Lyu M, Chen N et al. Digital chest drainage is better than traditional chest drainage following pulmonary surgery: a meta-analysis. E J Cardiothorac Surg 2018;54(4):635–43.

Verminder risico's met continue drainage

Meer lezen
bubbelen-van-thorax-drains-geluidsniveau-tot-wel
 • Bij het behandelen van patiënten is geluid een belangrijke factor.
 • Uit studies uitgevoerd binnen IC-afdelingen blijkt dat het angstniveau van patiënten hoger is tijdens 'lawaaiige' perioden waarbij het geluidsniveau hoger is dan 55 dB(A).18
 • Het geluidsniveau van een borrelende thoraxdrain kan wel oplopen tot 86 dB(A).19
 • Voor medisch personeel kan dit geluidsniveau complexe werkzaamheden bemoeilijken, gaat de nauwkeurigheid omlaag en kan men minder effectief reageren op onverwachte gebeurtenissen.19

18 Hsu T, Ryherd E, Waye KP et al. Noise Pollution in Hospitals: Impact on Patients. Journal of Clinical Outcome Management 2012;19(7):301–9.
19 Kam PC, Kam AC, Thompson JF. Noise Pollution in the Anaesthetic and Intensive Care Environment. Anaesthesia 1994;49(11):982–6.

thopazplus-heeft-een-geruisloze-werking
 • Thopaz+ levert een stille vacuümwerking om de ingestelde druk te bereiken en doet dat alleen wanneer dit noodzakelijk is. Zo blijft het geluidsniveau minimaal.
 • Het lage geluidsniveau is ideaal voor patiënten en verpleegkundigen op de intensive care.
 • Patiënten horen liever geen borrelend geluid en geven de voorkeur aan een compacte oplossing boven traditionele drains en vacuümsystemen.7
 • Uit een onderzoek over postoperatieve patiëntresultaten gerelateerd aan thoraxdrains, kenden patiënten die met Thopaz+ waren behandeld op alle 20 punten een hogere score toe.20

7 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011; 6:59.
20 Sihoe A, Fang V, Liu L et al. 2019. Objective and patient-reported outcomes after lung resection surgery are improved by digital chest drainage systems compared to traditional water seal systems: Results from a prospective multicenter database in China. Poster gepresenteerd tijdens ESTS 2019, Dublin.

Maak een eind aan dat 'bubbelende' geluid en stress

Lees meer over geruisarme zorg
door-crisissituaties-en-een-wisselende-werkbelasting
 • Te weinig verpleegkundig personeel is een van de grootste problemen binnen de gezondheidszorg, een probleem waarmee ziekenhuizen over de hele wereld te maken hebben.21
 • Ontevredenheid over het werk is een belangrijke factor bij verloop van verplegend personeel.22
 • De zware werkbelasting en problemen in onderlinge relaties zijn de belangrijkste redenen waarom verpleegkundigen overwegen om hun baan op te zeggen.21
 • Inspanningen om het werk van verpleegkundigen gemakkelijker te maken, kunnen een positief effect hebben op de medewerkerstevredenheid.7, 21

7 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011; 6:59.
21 Hayes LJ, O’Brien-Pallas L, Duffield C et al. Nurse Turnover: A Literature Review – An Update. Int J Nurs Stud 2012;49(7):887–905.
22 Kalisch B, Lee H, Rochman M. Nursing Staff Teamwork and Job Satisfaction. J Nurs Manag 2010;18(8):938–47.

verpleegkundigen-geven-de-voorkeur-aan-thopazplus
 • 80% van de IC-verpleegkundigen zegt liever met digitale dan met analoge apparatuur te werken.23
 • Het behandelen van patiënten met Thopaz+ is eenvoudiger dan met conventionele thoraxdrains en het kan de verpleging ontlasten.24
 • Door digitale data te bieden over luchtlekkage en vloeistofdrainage, zowel actueel en als trend, vergemakkelijkt Thopaz+ zowel de beoordeling van de voortgang van de patiënt als de communicatie.8
 • Verpleegkundigen waarderen Thopaz+ om de volgende redenen:
  • Het systeem vereenvoudigt gestandaardiseerd beheer van thoraxdrains.25
  • De grafieken op de display en de alarmen maken het beheer veiliger en de beoordeling van luchtlekkage accurater.7
  • De opvangpotten zijn afgesloten droge units. IC-verpleegkundigen hoeven ze niet te prepareren, wat het risico op lekken en infectie vermindert.7
  • Thopaz+ blaast zelf de slangen naar de intercostale drain door om verstoppingen te voorkomen.14
  • Verpleegkundigen kunnen in de klinische praktijk snel en gemakkelijk met Thopaz+ aan de slag.26
 • Lees meer: een IC-verpleegkundige vertelt over de voordelen van Thopaz+: https://www.medelahealthcare.com/nl_NL/inzichten/thoraxdrainage-systemen-ontrafeld

7 Rathinam S, Bradley A, Cantlin T et al. Thopaz Portable suction Systems in Thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit. J Cardiothorac Surg 2011;6:59.
8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.
14 Batchelor TJP, Rasburn NJ, Abdelnour-Berchtold E et al. Guidelines for Enhanced Recovery After Lung Surgery: Recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Eur J Cardiothorac Surg 2018;55(1):91–115.
23 Mier JM, Molins L, Fibla JJ. The benefits of digital air leak assessment after pulmonary resection: prospective and comparative study. Cir Esp 2010;87(6):385–9.
24 National Institute for Health Excellence. Thopaz+ portable digital system for managing chest drains. Medical technologies guidance [MTG37]. 2018. Internet: https://www.nice.org.uk/guidance/MTG37 (gedownload op 21-01-2019).
25 Geroge RS, Papagiannopoulos K. Advances in chest drain management in thoracic disease. J Thorac Dis 2016;8(Suppl 1): S55–S64.
26 Pompili C, Brunelli A, Salati M et al. Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy: a case-matched analysis on the duration of chest tube usage. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;13(5):490–3.

Thopaz+ maakt de dagelijkse verpleegtaken eenvoudiger

Geef uw team de juiste middelen
ziekenhuizen-in-het-vereinigd-koninkrijk
 • Luchtlekkage wordt gezien als de meest voorkomende oorzaak van een langer ziekenhuisverblijf na een pulmonale resectie.27
 • Bij thoraxdrainagesystemen met waterslot moeten artsen en verpleegkundigen zelf controleren op luchtbellen als indicator van een luchtlek.8
 • De subjectieve categorisatie van luchtlekken en de interobserver-variabiliteit verhinderen standaardisering van thoracaal drainagemanagement.
 • Onnauwkeurigheden of fouten bij de beoordeling van luchtlekken kunnen de resultaten voor de patiënt negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld doordat de thoraxdrain te vroeg wordt verwijderd, waarna deze opnieuw moet worden ingebracht en/of een langere ziekenhuisopname nodig is.8

8 McGuire AL, Petrcich W, Maziak DE et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.
24 National Institute for Health Excellence. Thopaz+ portable digital system for managing chest drains. Medical technologies guidance [MTG37]. 2018. Internet: https://www.nice.org.uk/guidance/MTG37 (gedownload op 21-01-2019).
27 eComment. Air Leak: The Importance of Being Consistent. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):408.

upgrade-uw-thoraxdrains-naar-thopazplus-en-bespaar-kosten
 • Thopaz+ verbetert de klinische besluitvorming door continue, objectieve monitoring van luchtlekkage en drainage, wat een vroege verwijdering van de thoraxdrain bevordert.26,  29
 • Thopaz+ verkort het verblijf in het ziekenhuis tot 1,5 dag in vergelijking met conventionele thoraxdrainage via wandafzuiging.26, 28, 29
 • Analyses hebben aangetoond:
  • Bij toepassing van Thopaz+ na een pulmonale resectie kan er een kostenbesparing van £ 111,33 per patiënt worden gerealiseerd.24
  • Bij toepassing van Thopaz+ bij de behandeling van pneumothorax kan er een kostenbesparing van £ 550,90 per patiënt worden gerealiseerd.29
  • En die besparingen lopen op! Uit de NICE beoordeling van de impact van middelen blijkt dat het invoeren van Thopaz+ in het Verenigd Koninkrijk een besparing van circa £ 8,5 miljoen per jaar kan opleveren.24

24 National Institute for Health Excellence. Thopaz+ portable digital system for managing chest drains. Medical technologies guidance [MTG37]. 2018. Internet: https://www.nice.org.uk/guidance/MTG37 (gedownload op 21-01-2019).
26 Pompili C, Brunelli A, Salati M et al. Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy: a case-matched analysis on the duration of chest tube usage. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;13(5):490–3.
28 Pompili C, Detterbeck F, Papagiannopoulos K et al. Multicenter International Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage Systems. Ann Thorac Surg 2014;98(2):490–7.
29 Evans JM, Ray A, Dale M et al. Thopaz+ portable digital system for managing chest drains: A NICE Medical Technology Guidance. Appl Health Econ Health Policy 2019;17(3):285–94.

ericlim_eacts

"Drains can be safely managed on protocol. Mine is simple. I use Thopaz+ and take the drain out if the air leak is less than 20 ml/min in the last 6 hours without regard to fluid volume (except blood and chyle). Our data suggests that approximately 90% of my patients have their drains removed on day one which improves patient mobility, pain, satisfaction and saves costs for the hospital."

Eric LimConsultant Thoracic Surgeon at the Royal Brompton Hospital and Professor of Thoracic Surgery at Imperial College London, UK

Ontdek hoe Thopaz+ het ziekenhuisverblijf verkort en kosten bespaart

Neem contact op met een expert

Thopaz+ zet een nieuwe zorgstandaard voor thoracale drainagetherapie

Anders dan analoge systemen regelt het systeem op betrouwbare wijze de druk die op de borst van de patiënt wordt toegepast en monitort het digitaal (en stil) kritische therapie-indicatoren. Uit klinische gegevens blijkt dat Medela's thoraxdrainagetherapie de resultaten verbetert en de zorgverlening stroomlijnt.

 • Thopaz+ verkort de duur van de thoraxdrainage en de duur van het verblijf (in een ziekenhuis).
 • Verbetert de veiligheid voor mensen met thoraxdrains.
 • Verbetert de klinische besluitvorming door continue, objectieve monitoring van luchtlekkage en vloeistofverlies.
 • Verbetert de mobiliteit van de patiënt.
 • Medisch personeel vindt het gebruik van Thopaz+ handiger en gemakkelijker dan conventionele thoraxdrainagesystemen.
 • Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over veilig thoracaal drainagemanagement.