Therapietrouw verbeteren met NPWT

Als wondverpleegkundige hebt u dit scenario waarschijnlijk al honderd keer gezien: Een patiënt maakt in het ziekenhuis uitstekende vooruitgang met vacuümtherapie, maar die vooruitgang wordt gestopt doordat de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis onvoldoende therapietrouw is.

Klinkt dat bekend? Wanhoop niet. Omdat therapietrouw nooit is gegarandeerd, zijn er een paar dingen die u kunt doen om uw patiënten aan te moedigen zich aan de voorschriften te houden.

Nurse taking care of a wound care patient

Waarom patiënten zich niet aan de voorschriften houden

Als de patiënt tijdens transitiezorg (of na ziekenhuisverblijf) onvoldoende therapietrouw is, houdt dit vaak verband met de volgende redenen:1-4

 • De patiënt is onvoldoende getraind en zet zich er onvoldoende voor in om het apparaat op de juiste manier te gebruiken.
 • De patiënt heeft angst voor het apparaat.
 • Overmatige geluidsniveaus van het apparaat.
 • De slaap wordt onderbroken.
 • Gêne of ongemak van het apparaat op het werk/in sociale situaties.

Hoe kan de therapietrouw worden verbeterd?

Wondverpleegkundigen kennen de potentiële consequenties van niet-naleving, zoals vertraging in het genezingsproces en kostbare heropnames in het ziekenhuis – maar patiënten misschien niet.

In het licht van deze risico's is het belangrijk te focussen op de volgende 3 hoofdaspecten om uw patiënten te helpen zich te houden aan de voorschriften van NPWT en te bereiken dat de wond goed geneest:

1. De patiënt vóór ontslag uit het ziekenhuis beoordelen en trainen

De inspanningen gericht op wondverzorging behoren te beginnen op het moment dat de negatieve druktherapie voor wondgenezing in het ziekenhuis is gestart en moeten doorgaan:1,3

 • Gedurende het ziekenhuisverblijf van de patiënt.
 • Bij ontslag uit het ziekenhuis.
 • Gedurende transitiezorg/na verblijf in het ziekenhuis, tijdens elk bezoek van een verpleegster om het verband te wisselen.

Als onderdeel van routinematige patiëntenzorg is het belangrijk om te onderzoeken of patiënten en zorgverleners de instructies begrijpen en om daarna met de patiënt de noodzakelijke handelingen af te stemmen. Een succesvolle beoordelingsmethode is om patiënten en zorgverleners, nadat u ze getraind hebt, het gebruik van het apparaat aan u te laten demonstreren.1,3

 • Het apparaat inschakelen en het correct bedienen
 • Het apparaat gedurende de juiste tijdsduur in werking houden.
 • Opvangpotten en/of verbanden zo nodig wisselen.
 • De betekenis van alarmen begrijpen (audio en visueel).
 • Complicaties zoals actieve bloedingen, abnormaal exsudaat en extreme pijn herkennen.
 • Hulp inroepen bij noodgevallen of voor technische ondersteuning.

2. De hulp inroepen van zorgverleners om 'positieve druk' uit te oefenen

Therapietrouw bij negatieve druktherapie kan worden bevorderd door 'positieve druk' van de kant van zorgverleners. Ga na welke vrienden of familieleden een oogje op de patiënt zullen houden. Roep hun hulp in om de patiënt te ondersteunen tijdens de periode van transitiezorg door hem aan te moedigen en hem te helpen zich aan de therapie te houden. Zorgverleners kunnen patiënten die niet therapietrouw zijn daadwerkelijk ondersteunen door hen er bijvoorbeeld aan te herinneren hun apparaat ingeschakeld te houden en hen te helpen problemen op te lossen.

3. Patiënten in contact brengen met ondersteunende middelen

Zorg ervoor dat u educatieve materialen, duidelijke instructies en contactgegevens van het zorgteam aan uw patiënten uitdeelt. Overweeg ook ze te wijzen op apps zoals van Medela 'Make NPWT easier' (Apple App Store, Google Play Store), die snel toegang geeft tot informatie die patiënten kan helpen hun NPWT apparaat in te stellen en te beheren.

Consistent gebruik van apparaten voor negatieve druktherapie

Als patiënten bang zijn voor NPWT, is de onderliggende oorzaak vaak dat ze onvoldoende vertrouwd zijn met het apparaat. Maar patiënten gaven aan zich 'veilig en zeker' te voelen nadat ze gezien hadden hoe verpleegkundigen in het ziekenhuis het apparaat gebruikten en de bediening ervan hadden gedemonstreerd.5

Daarom kan het kiezen van hetzelfde apparaat voor het ziekenhuis en de transitiezorg helpen om:4,5

 • het juiste gebruik te stimuleren,
 • bekendheid met de functionaliteit, geluiden en alarmen te bevorderen,
 • vertrouwen van de patiënt in het gebruik van het apparaat te versterken,
 • patiënten helpen hun NPWT beter te beheren. 

Schenk ook speciale aandacht aan het geluidsniveau van het NPWT apparaat terwijl het werkt. Luide apparaten kunnen storend zijn in sociale situaties of de slaap verstoren.

Zoek compacte en stille apparaten die speciaal zijn ontworpen met oog voor patiëntencomfort en gebruiksgemak in zorgomgevingen. Twee van zulke apparaten uit het portfolio van Medela:

Negatieve druktherapie voor wondgenezing

Gebruikers zoals u vonden deze hulpbronnen nuttig

Begin vandaag nog met het verbeteren van de therapietrouw met NPWT

Meer informatie vragen

Literatuur

1 Martindell D. The safe use of negative-pressure wound therapy. AJN. 2012, 112(6):59-63.

2 Burke JR, Morley R, Khanbhai M. Using portable negative pressure wound therapy devices in the home care setting. Smart Homecare Technology and TeleHealth. 2014. Available at: https://www.dovepress.com/ by 73.195.108.118. Accessed Jan 2019.

3 Fife C, Weir D. The challenges of negative pressure wound therapy in clinical practice. Today’s Wound Clinic. 2010, 4(6):1-11. Available at https://www.printfriendly.com/p/g/eDBiGM Accessed 15 Jan 2019.

4 Upton D, Andrews A, Stephens D. Patient’ experiences of negative pressure wound therapy for the treatment of wounds: a review. JOWC. 2013, 22(1):34-39. 5. Fagerdahl, AM, Bostrom L, Ottosson C. Patients’ experience of advanced wound treatment—a qualitative study. Wounds. 2013, 25(8):205-211.

5 Fagerdahl AM, Boström L, Ottosson C, et al. Patients’ experience of advanced wound treatment—a qualitative study. Wounds 2013;25(8):205–11.