Reinigen en desinfecteren van de producten van Medela Healthcare

Het reinigen van medische apparatuur op de meest geschikte en veilige wijze is een belangrijke taak in deze moeilijke tijden. Hieronder geven we een aantal nuttige informatiebronnen:

De dienst milieubescherming in de VS <em>(Environmental Protection Agency) </em>adviseert een scala aan desinfectiemiddelen tegen SARS-CoV-2:

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 

Daarvan worden de volgende middelen door de fabrikant aanbevolen voor gebruik op de kunststoffen in de producten van Medela Healthcare:

  • Oxivir® TB, Oxivir® 1 van Sealed Air Diversey Care
  • Virex® II 256, van Sealed Air Diversey Care
  • Clorox Healthcare® Bleach Germicidal Cleaners and Wipes van Clorox

Daarnaast zijn er niet door de EPA vermelde, maar door Medela aanbevolen en geteste desinfectiemiddelen:

  • mikrozid® AF wipes van Schülke&Mayr AG
  • CaviWipes van Metrex
  • lncidin® Foam van Ecolab Healthcare
  • Hexaquart® plus en Meliseptol® rapid van B. Braun Melsungen AG
  • perform® van Schülke&Mayr AG
PVS cleaning and disinfecting Medela products