Sneller herstellen na thoracale chirurgie

Er zijn nieuwe richtlijnen voor ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) beschikbaar, maar de manier waarop ze in uw instelling worden toegepast, staat nog lang niet vast.

surgeons discussing in the OR

Thoraxchirurgen leiden het initiatief. U stelt best practices en protocollen op, gebaseerd op gegevens en ervaring. De patiënt staat onder uw zorg en onder uw controle.

Er zijn nieuwe richtlijnen voor ERAS (sneller herstel na chirurgie) beschikbaar 1, maar de manier waarop ze in uw instelling worden uitgerold staat nog niet vast. Overweeg deze potentiële scenario's:

 • Scenario 1: De administratie leidt het initiatief. Zij interpreteren ERAS en stellen bindende processen en protocollen op voor patiënten die herstellen na thoracale chirurgie.
 • Scenario 2: Verpleegkundigen leiden het initiatief. Zij beslissen welk herstelproces uw patiënten doorlopen (en hoe de resultaten moeten zijn) en stellen richtlijnen op voor de overige leden van het zorgteam.
 • Scenario 3: Thoraxchirurgen leiden het initiatief. U stelt best practices en protocollen op, gebaseerd op gegevens en ervaring. De patiënt staat onder uw zorg en onder uw controle.

Het ontstaan van ERAS

ERAS of 'fast-track surgery' is voor het eerst ontwikkeld en geïmplementeerd in de colorectale chirurgie. Sindsdien is het overgenomen in de orthopedische, cardiale en vasculaire chirurgie, en nu in de thoracale chirurgie. Lees meer over de richtlijnen van de vereniging ERAS® en hoe ze in uw praktijk een betekenisvol verschil kunnen maken.2

Nieuwe protocollen betekenen veranderingen in de thoracale chirurgie die een verstrekkende invloed op uw instelling kunnen hebben. Gebaseerd op uw inspanning om de optimale gezondheid voor uw patiënten en uw praktijk te ondersteunen is uw beste strategie scenario3 Door het initiatief te leiden hebt u de meeste controle over de manier waarop de zorg wordt verleend en over de herstelprocedure.

Succes, ook na de operatie

Een perioperatief zorgprogramma als onderdeel van een totaal chirurgisch programma biedt patiënten de best mogelijke resultaten. 

Een perioperatief zorgprogramma als onderdeel van een totaal chirurgisch programma biedt patiënten de best mogelijke resultaten. Ontdek waarom het totale procedurele pakket vaak belangrijker is dan alleen de chirurgische techniek.3

Voor patiënten bij wie u ervoor koos om extern vacuüm toe te passen, zijn hier de top 4 inspanningen waaraan u bij perioperatief vloeistofbeheer prioriteit kunt geven, waardoor u het herstel van de patiënt kunt leiden en qua zorg voorop blijft lopen.1

 

1. Gebruik één thoraxdrain (geen twee).

Het is niet aangetoond dat het de drainage of verblijfsduur in het ziekenhuis beïnvloedt, maar toepassing van één thoraxdrain versnelt wel het weer mobiel worden van de patiënt en vermindert postoperatieve pijn.3 Maak dit nu deel van uw protocol om de concurrentie voor te blijven.

2. Maak 450 ml/dag de drempel voor verwijdering.

Veel instellingen verwijderen thoraxdrains als patiënten 250 ml/dag bereiken. Gegevens laten echter zien dat er geen klinisch verschil is tussen een drempel van ≤450 ml/dag en 250 ml/dag.3,4

Als na thoracale chirurgie een drempel van 450 ml/dag wordt aangehouden kunnen patiënten sneller naar huis, zonder op kwaliteit in te boeten.4

3. Gebruik een draagbaar drainagesysteem waardoor de patiënt snel mobiel is.

Het is aangetoond dat ERAS-protocollen complicaties verminderen en snel ontslag uit het ziekenhuis bevorderen.

Aangetoond is dat ERAS-protocollen waarbij patiënten snel mobiel zijn3:

 • percentages van complicaties verlagen (6,6% vs 35%).
 • percentages van vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis verhogen.

Het mobiel maken van patiënten helpt veel klachten voorkomen en bevordert het herstel. Strategieën onderzoeken die het promoten om patiënten mobiel te maken, zoals het kiezen van drains die draagbaar, licht en/of oplaadbaar zijn, kunnen een belangrijke stap zijn.

4. Gebruik een digitaal drainagesystem.

De keuze van een digitaal drainagesysteem zoals Thopaz+ vergemakkelijkt de taken van uw team en verbetert de nauwkeurigheid.

De standaardpraktijk om "het niveau in de drainagepot op zicht in de gaten te houden" is niet nauwkeurig genoeg voor de nieuwe ERAS-protocollen.4 Specifieke drainagedrempels vragen om nauwkeurige meting.

De keuze van een digitaal drainagesysteem zoals Thopaz+ vergemakkelijkt de taken van uw team en verbetert de nauwkeurigheid. Een digitaal systeem kan ook het volgen en monitoren tijdens revalidatie verbeteren, evenals de therapietrouw.

Eenvoudige maatregelen kunnen u voordeel opleveren

Een succesvolle operatie begint met een succesvolle voorbereiding. Hetzelfde principe geldt voor het beheren van richtlijnen voor sneller herstel na chirurgie.

Het is nu tijd om de aanpak van uw instelling van nieuwe protocollen te beheren door ervoor te zorgen dat de thoraxchirurg de herstelprocedure voor patiënten blijft bepalen.

Thopaz+ zet een nieuwe zorgstandaard voor thoracale drainagetherapie

 • Thopaz+ verkort de duur van de thoraxdrainage en de duur van het verblijf (in een ziekenhuis).
 • Verbetert de veiligheid voor mensen met thoraxdrains.
 • Verbetert de klinische besluitvorming door continue, objectieve monitoring van luchtlekkage en vloeistofverlies.
 • Verbetert de mobiliteit van de patiënt.
 • Medisch personeel vindt het gebruik van Thopaz+ handiger en gemakkelijker dan conventionele thoraxdrainagesystemen.
 • Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over veilig thoracaal drainagemanagement.

Gebruikers zoals u vonden deze hulpbronnen nuttig

Start uw traject gericht op een succesvolle uitrol van ERAS met digitale drainage

THOPAZ+ NU BEKIJKEN

Literatuur

1 Batchelor TJP, Rasburn NJ, Abdelnour-Berchtold E, et al. Guidelines for Enhanced Recovery After Lung Surgery: Recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Eur J Cardiothorac Surg 2018;55(1):91–115.

2 Batchelor TJP, Ljungqvist O. A surgical perspective of ERAS guidelines in thoracic surgery. Curr Opin Anaesthesiol 2019;32(1):17–22.

3 Giménez-Milá M, Klein AA, Martinez G. Design and implementation of an enhanced recovery program in thoracic surgery. J Thorac Dis 2016;8(Suppl1):37–45.

4 Cerfolio RJ, Bryant AS. Results of a prospective algorithm to remove chest tubes after pulmonary resection with high output. J Thorac Cardio Surg 2008;135(2):269–73.

5 Elias KM, Stone AB, McGinigle K, et al. The reporting on ERAS compliance, outcomes, and elements research (RECOvER) checklist: a joint statement by the ERAS® and ERAS® USA societies. World J Surg 2018;43(1):1–8.