Drie manieren om uw ziekenhuis winstgevender te maken met digitale thoraxdrains

Wilt u uw ziekenhuis winstgevender maken en kosten besparen, dan biedt ons aanbod aan thoraxdrains het juiste antwoord. Het gebruik van traditionele thoraxdrains met waterslot kost uw instelling mogelijk geld als water, elke patiënt weer.

Door deze kosten inzichtelijk te maken en strategieën te implementeren om ze te verlagen, kunt u uw inkomstencyclusbeheer verbeteren. Het goede nieuws is dat digitale thoraxdrainagesystemen kostenbesparingen kunnen opleveren op belangrijke gebieden waar analoge systemen vaak hoge kosten met zich meebrengen.

Drie manieren waarop digitale thoraxdrainagesystemen een ziekenhuis winstgevender maken

1.  Lagere totale kosten per patiënt

Talrijke studies, waaronder een recent uitgevoerde meta-analyse van 10 klinische trials bij meer dan 1200 patiënten, hebben aangetoond dat digitale thoraxdrainagesystemen op drie klinische vlakken superieure resultaten bieden in vergelijking met drains met waterslot:1,2

 • Aanzienlijk kortere duur van de thoraxdrainage
 • Kortere duur van luchtlekken
 • Significant kortere duur van ziekenhuisopnames

Elk van deze aspecten kan implicaties hebben voor de kosteneffectiviteit van de zorg. Met een kortere duur van luchtlekken en thoraxdrainage kunnen ziekenhuizen:

 • Patiënten sneller mobiliseren en uit het ziekenhuis ontslaan
 • Bedden vrijmaken voor nieuwe patiënten
 • Zorg bieden aan een groter aantal patiënten

De totale kosten per patiënt gaan daarmee ook omlaag, deels door de kortere duur van het ziekenhuisverblijf. Volgens één studie wordt, door de duur van de ziekenhuisopname van een patiënt met slechts één dag te verkorten, de eventuele extra investering in digitale systemen "ruimschoots gecompenseerd."3

2.  Verbeterde operationele efficiëntie

De subjectieve interpretatie van luchtlekken bij drains met waterslot kunnen een verstorende factor zijn bij de implementatie van zorgprotocollen voor thoraxdrainbeheer. Door interobserver-variabiliteit constateren sommige leden van een zorgteam op basis van luchtbellen in de waterafsluitkamer een luchtlek, en anderen niet (lees hierover meer in ons artikel over 'Sneller herstel van patiënten met digitale thoraxdrainagesystemen'). Deze onzekerheid kan een naadloze implementatie van zorgprotocollen in de weg staan.

Digitale systemen, daarentegen, helpen zorgteams bij het invoeren van protocollen voor gestandaardiseerd patiëntenbeheer en meer efficiëntie.3-5 De objectieve gegevens over luchtlekken maken een eind aan subjectieve interpretaties, zodat artsen sneller en beter geïnformeerde besluiten kunnen nemen. Zo kunnen er soepel protocollen worden geïmplementeerd voor een betere zorg en optimaal efficiënt functionerende teams. Hoe minder tijd er wordt verspild aan operationele inefficiëntie, hoe meer u bespaart.

3.  Lagere opleidingskosten voor personeel

De objectieve gegevensregistratie van digitale systemen biedt nog een ander potentieel voordeel ten opzichte van de subjectieve interpretatie bij drains met waterslot. Elk multidisciplinair team voor postchirurgische zorg omvat mensen met uiteenlopende expertise, ervaring en training – ook op het vlak van thoraxdrains. Doordat digitale systemen objectieve informatie leveren, kunnen ze de negatieve gevolgen daarvan helpen voorkomen. Alle leden van het zorgteam – chirurgen, artsen, artsen in opleiding en verpleegkundigen – kunnen, ongeacht hun kennisniveau, een luchtlek constateren en andere kritische datapunten beoordelen.6-8

Verder kan de probleemloze implementatie van zorgprotocollen met digitale systemen ook de opleidingstijd verkorten. Dit helpt ziekenhuizen om onnodige trainingskosten te vermijden en het zorgt ervoor dat teamleden het systeem sneller in de vingers hebben.3

Maak de keuze voor een bewezen digitaal thoraxdrainagesysteem

In vele klinische studies is bewezen dat er potentie ligt voor kostenbesparing en verbeterde efficiëntie door te kiezen voor digitale thoraxdrainagesystemen in plaats van drains met waterslot. Bij het maken van uw keuze is het echter wel van belang dat er specifieke bewijzen aanwezig zijn voor de prestaties van het betreffende systeem.

Thopaz+ van Medela is goedgekeurd door NICE* en ERAS** en levert bewezen prestaties op de gebieden die de grootste invloed uitoefenen op de financiële resultaten van uw ziekenhuis. Specifiek gesteld verkort de Thopaz+ significant:2

 • De duur van luchtlekkage in vergelijking met analoge systemen (respectievelijk 1,0 en 2,2 dagen; p=0,001).
 • De duur van thoraxdrainage in vergelijking met analoge systemen (respectievelijk 3,6 en 4,7 dagen; p=0,0001).
 • De duur van het postoperatief ziekenhuisverblijf in vergelijking met analoge systemen (respectievelijk 4,6 en 5,6 dagen; p<0,0001).

Daarbij presteert Thopaz+ even sterk als het gaat om het realiseren de kostenbesparingen die u nodig hebt om uw ziekenhuis winstgevender te maken: 9

 • Maakt kostenbesparingen tot $ 703 (£ 550) per patiënt mogelijk.
 • Geschatte kostenbesparing in Engeland circa £ 8,5 miljoen per jaar.
 • Lager complicatiepercentage bij patiënten.
 • Minder omslachtig en gebruikersvriendelijker dan analoge systemen.

NICE beveelt het Thopaz+ draagbare digitale thoraxdrainagesysteem aan

NICE (een uitvoerend niet-departementaal overheidsorgaan van het Department of Health in het VK) beveelt Thopaz+ aan voor het beheer van thoraxdrains.

 • Thopaz+ verkort de duur van de thoraxdrainage en de duur van het verblijf (in een ziekenhuis).
 • Verbetert de veiligheid voor mensen met thoraxdrains.
 • Verbetert de klinische besluitvorming door continue, objectieve monitoring van luchtlekkage en vloeistofverlies.
 • Verbetert de mobiliteit van de patiënt.
 • Medisch personeel vindt het gebruik van Thopaz+ handiger en gemakkelijker dan conventionele thoraxdrainagesystemen.

Thopaz+ takes chest drainage therapy to a new level of care

 • Thopaz+ reduces chest tube duration and length of stay (in hospital).
 • Improves safety for people with chest drains.
 • Improves clinical decision-making through continuous objective monitoring of air leaks and fluid loss.
 • Increases patient mobility.
 • Clinical staff find Thopaz+ more convenient and easier to use than conventional chest drainage systems.
 • Visit our FAQ for more information about safe chest drain management.

Users like you found these resources helpful

Improve the profitability of your hospital by learning about Thopaz+

Learn more

References

*NICE=The National Institute for Health and Care Excellence, een uitvoerend niet-departementaal overheidsorgaan van het Department of Health in het VK. Hier link invoegen

**ERAS=Enhanced Recovery After Surgery, op wetenschappelijk bewijs gebaseerde richtlijnen voor sneller herstel na chirurgie.

Literatuur

1. Zhou J, Lyu M, Chen N et al. Digital chest drainage is better than traditional chest drainage following pulmonary surgery: a meta-anlayis. Eur Jour of Cardio-Thorac Surg 2018 ;54 :634-642.

2. Pompili C, Detterbeck F, Papagiannopoulos K et al. Multicenter International Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage Systems. Ann Thorac Surg 2014;98:490-7.

3. Brunelli A, Salati M, Refai M et al. Evaluation of a new chest tube removal protocol using digital air leak monitoring after lobectomy: a prospective randomized trial. Eur Jour of Cardio-Thorac Surg 2010;37 :56-60.

4. Bertolaccini L, Rizzardi G, Filice MJ, Terzi A. 'Six Sigma' approach – an objective strategy in digital assessment of postoperative air leaks: a prospective randomised study. Eur Jour of Cardio-Thorac Surg 2010;39 :e128-e132.

5. French D, Plourde M, Henteleff H et al. Optimal management of postoperative parenchymal air leaks. J Thorac Dis 2018;10:S3789-S3798.

6. Baringer K, Talbert S. Chest drainage systems and management of air leaks after a pulmonary resection. J Thorac Dis 2017 ;9(12):5399-5403.

7. McGuire A, Petrcich W, Maziak D et al. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2015;21:403-408.

8. Miller D, Helms G, Mayfield W. Digital drainage system reduces hospitalization after video-assisted thoracoscopic surgery lung resection. 2016 Ann Thorac Surg;102:955-61.

9. https://www.nice.org.uk/guidance/MTG37